Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

EMIR (MUSTAFA) TRNKA

19.08.2019.
obituary1

AHMED (SALKO) DŽUVO

13.08.2019.
obituary1

SENAD (ALIJA) LONČAR

13.08.2019.
obituary1

IZETA (AHMET) FAZLIĆ

13.08.2019.
obituary1

GALIB (NUSRET) FESTA

12.08.2019.
obituary1

EŠEF (HADŽO) ALIĆ

09.08.2019.
obituary1

AZEM (AZIZ) HALIMIĆ

08.08.2019.
obituary1

DERVIŠ (EJUB) BUMBUL

06.08.2019.
obituary1

EMINA (HIMZO) MEHIĆ

06.08.2019.
obituary1

MIRZA (MEHMED) GOLOŠ

05.08.2019.
obituary1

RASKA KALABIĆ

05.08.2019.
obituary1

MUNIBA (OSMAN) KUKA

04.08.2019.
obituary1

GALIB (ISMET) ZGODIĆ

04.08.2019.
obituary1

AHMED (MEHMED) DRDA

04.08.2019.
obituary1

MEHO (Adem) ZVIRAC

02.08.2019.
obituary1

NIJAZ (Ahmo) KLICO

01.08.2019.
obituary1

SALKO (RAMO) MILIĆ

01.08.2019.
obituary1

MUSTAFA (ALIJA) ĆATO

31.07.2019.
obituary1

VELIJA (Ibro) RIBIĆ

30.07.2019.
obituary1

SAIP (REDŽEP) KURAJA

28.07.2019.
obituary1

KUČ (ĆAMIL) SALKO

26.07.2019.
obituary1

AVDIĆ (FADIL) SABIT

25.07.2019.
obituary1

VILIĆ (HAJDAR) ALIJA

25.07.2019.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke

Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)
Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146