Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

MUJO (SARIJA) GUŠIĆ

07.12.2019.
obituary1

AHMED (ASIM) KARIĆ

07.12.2019.
obituary1

OMER (ALIJA) MAŠIĆ

07.12.2019.
obituary1

SEAD (MEHMED) KEBO

05.12.2019.
obituary1

MENSUR (JUSUF) BULIĆ

03.12.2019.
obituary1

SINAN (GALIB) ČANIĆ

03.12.2019.
obituary1

SELIM (MUHAREM) HAMBO

27.11.2019.
obituary1

MIDHAT (AHMET) BRICA

26.11.2019.
obituary1

RAMIĆ (ŠABAN) SELIM

24.11.2019.
obituary1

BEHKA (SELIM) SMAJIĆ

22.11.2019.
obituary1

HEMED (MEHMED) DŽAKA

21.11.2019.
obituary1

ĆAMIL (MEHO) PIPLAŠ

21.11.2019.
obituary1

SENKA (AZEM) ŽUNIĆ

20.11.2019.
obituary1

MUJO (AGO) ZELJKOVIĆ

20.11.2019.
obituary1

MUNIB (AVDIJA) DJANA

20.11.2019.
obituary1

MESUD (RAMIZ) PITA

19.11.2019.
obituary1

ALIJA (AGAN) RAMIĆ

18.11.2019.
obituary1

SAFET (OSMAN) KRAJINA

18.11.2019.
obituary1

MENSUR (RAMO) MUSIĆ

18.11.2019.
obituary1

EMIR (ALIJA) ABAZI

15.11.2019.
obituary1

ZAJIM (SALKO) NOVIĆ

14.11.2019.
obituary1

MEHO (AVDIJA) POZDER

13.11.2019.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke

Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)
Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146