Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom!

Umrli zadnjih 30 dana

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

obituary1

SEAD (HAMDIJA) PECAR

28.03.2020.
obituary1

NURIJA (ŠEĆO) PECO

28.03.2020.
obituary1

SAFET (ATIF) ĐOZO

26.03.2020.
obituary1

HILMIJA (BAJRO) PECAR

25.03.2020.
obituary1

SULJO (HAMED) PITA

24.03.2020.
obituary1

VEJSIL (ALIJA) AHMIĆ

23.03.2020.
obituary1

PEZO (HAMDO) IBRO

22.03.2020.
obituary1

ELVEDIN (ARIF) ALIĆ

20.03.2020.
obituary1

HALIL (IBRO) PAŠIĆ

19.03.2020.
obituary1

OMER (ISMET) BAJIĆ

18.03.2020.
obituary1

MIRSAD (AGO) ZVIRAC

17.03.2020.
obituary1

ŠERIF (AVDO) PURIŠ

16.03.2020.
obituary1

NEDIM (HAMID) ISOVIĆ

16.03.2020.
obituary1

ŠEFKET (ADEM) DŽAPO

14.03.2020.
obituary1

RAMO (MUJO) VRABAC

13.03.2020.
obituary1

OMER (MEHO) VATREŠ

12.03.2020.
obituary1

VEHID (SULJO) MEHIĆ

11.03.2020.
obituary1

ADI (ENES) MANGAFIĆ

09.03.2020.
obituary1

ANER (NUSRET) ŠUNJE

07.03.2020.
obituary1

IBRO (SALKO) TINJAK

06.03.2020.
obituary1

ZUMRA (MUJO) BUKVIĆ

05.03.2020.
obituary1

SAMIR (SELVER) PINTOL

05.03.2020.
obituary1

HIKMET (MEHO) KURTO

05.03.2020.
obituary1

DAUT (ŠERIF) PAŠIĆ

04.03.2020.
obituary1

DEMIR (ABID) KASIM

02.03.2020.
obituary1

IBRO (AVDIJA) KONJO

28.02.2020.
Bakije - pogrebno društvo

Nabavke


Stalno otvoreni natječaj za nabavku pogrebne opreme i materijala:
Prevoz do mjesta ukopa
- Tabut S
- Tabut V
- Tabut dječiji
- Bašluk muški (veliki i mali)

Saznajte više


Bakije - pogrebno društvo

Šta nudimo

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Dostava opreme i umrlog

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Tabut

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

Prevoz

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji ...

about

O nama

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

Društvo kao takvo je najstarije te vrste i namjene u Bosni i Hercegovini i baštini sve one vrijednote koje su utemeljene 1923. g. osnivanjem Pokopnog Društva JEDILERI.

Bakije

Naše usluge

Pokopno Društvo BAKIJE je udruženje građana sa 95-godišnjom tradicijom, koje ima za cilj da omogući i organizira što pristojniji, kulturniji, suvremeniji i koliko je to moguće što jeftiniji pokop umrlih, a u skladu sa islamskim propisima i običajima, preuzimajući pri tom potpunu brigu oko dženaze i poštivajući volju i zahtjeve onih koji naručuju pokop.

"Svaki će čovjek smrt okusiti, i vaše nadgrade tek će vam se na danju sudnjem dati! Ko od vatre udaljen bude i u džennet uveden bude - taj je uspio! A što je život na ovome sviejtu do li uživanje uzaludno! Bit ćete na kušnju stavljeni imecima vašim i životima vašim..." - (Imranova porodica, 185, 186)

Kontakt adresa

  • Sagrdžije br. 4., Sarajevo
  • +387 33 533 763
  • info@bakije.com
  • +387 33 447 122

Poruka

Kontakt telefon

  • +387 33 533 763
  • +387 33 233 062
  • +387 33 447 122
  • +387 33 233 062
  • +387 61 131 788
  • +387 61 150 146