Print This Page 
HALID (AVDO) SILAJDŽIĆ
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽI'UN Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HALID (AVDO) SILAJDŽIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 15. januara 2018. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 16. januara 2018. godine u 14 30 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Eldina i Jasmnina, unučad Lamija, Tarik, Hana i Ajla, zetovi Senad i Adis, brat Vahid, bratići Adnan, Admir i Amir, bratična Dženana, sestrići Kemal, Zijad, Nedažd, Dženan i Dejan, sestrične Rapka, Danijela i Senada, svastika Zerina, porodice Silajdžić, Zahirović, Sejmenović, Dupovac, Begić, Buljubašić, Fišeković, Karkin, Gorana, Mehmedovski, Pribić, Lulić, Mirojević, Avdagić, Merdić i ostala mnogobrojna familija. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GLAMOČKA br. 12.

OSMAN (ISMET) MUJIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi OSMAN (ISMET) MUJIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 11. januara 2018. godine, u 59. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 16. januara 2018. godine u 13 00 sati na mezarju SUHODOL-Tarčin. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Elvis, Ramiz i Jasmin, kćerke Meliha i Bahra, sestre Munira i Munevera, unučad, sestrići, sestrične, bratići, bratične, zetovi i snahe sa porodicama, te porodice Mujić, Bešić, Zahirović, Sejdić, Agić, Brutus, Sekavić, Muratović, Hasanović, Pandžić, Rama, Alimanović, Azemlahaj, Balja, Husić, Mrkić, Salkanović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

KEMAL-Kemo (hadži Zećir-aga) HRAPOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KEMAL-Kemo (hadži Zećir-aga) HRAPOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 15. januara 2018. godine, u 76. godini života. Dženaza će se klanjati u srijedu, 17. januara 2018. godine poslije podne namaza u haremu Begove džamije, a ukop će se obaviti u 13 30 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Munira, kćerka Lejla, zet Ervin-Doda Uščuplić, unučad Kemal i Adna Uščuplić, braća Mehmed, Omer i Tarik, sestre Šefika i Nusreta, zet Kemal Lukačević, snahe hadži Almasa, Suada i Enisa, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šura hadži Mustafa Brutus sa porodicom, svastike Nura i Senija, badžo Enver Šabanadžović sa porodicom, šurjakinja Bedrija sa porodicom, prijatelj Muhamed Uščuplić sa porodicom, te porodice Hrapović, Brutus, Uščuplić, Zečević, Trnka, Kreso, Čavdar, Lukačević, Šabanadžović, Čustović, Mcginley, Baščaušević, Spržo, Šeta, Šećerović, Hadžibajrić, Šabanagić i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI FRANJEVAČKA br. 46.

FIRDEVSA (Mehmed) KADIĆ, rođ. DRENIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FIRDEVSA (Mehmed) KADIĆ, rođ. DRENIĆ preselila na Ahiret u subotu, 13. januara 2018. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 16. janaura 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Ive Andrića 3 sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Armin, kćerke Jasmina i Dinka, brat Salko, sestra Mirsada, zet Bakir, snahe Zakira i Amra, unučad Safet, Emina i Lejla, praunučad, te porodice Kadić, Drenić, Šabić, Subašić, Oković, Burić, Mehić, Ćorić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI IVE ANDRIĆA br. 3/X

DŽEVAD (SPAHO) SARAČ
Ožalošćeni obavještavamo rodbinu i prijatelje da je DŽEVAD (SPAHO) SARAČ preselio na Ahiret u subotu, 13. januara 2018. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 16. januara 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju STADION. Komemorativna sjednica Akademije Nauka i Umjetnosti BiH i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će se održati u utorak, 16.01.2018. godine u prostorijama Akademije, ul. Bistrik 7 u 11 00 sati. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Nadija, sinovi Dino i Nedim, snahe Alma i Sandra, unučad Omar, Hana i Mirza, snaha Amra i bratična Aida. Umjesto TEVHIDA sredstva će se donirati u humanitarne svrhe SOS Dječijem selu.

RAHMO (REŠID) MUJEZINOVIĆ
Tužnim srcem obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAHMO (REŠID) MUJEZINOVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 13. januara 2018. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 16. januara 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred zgrade Općine Novi Grad sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sead, Dževad i Ramiz, snahe Adila, Hedija i Jasna, unučad Anita, Armin, Mirela, Nadin i Jenny, sestra Sedifa, te porodice Mujezinović, Dizdarević, Biber, Šahat, Pašalić, Gadžo, Hurić, Kovač, Raonić, Mešić, Hrnjičić, Mehić, Devedžija, Bakal, Boračić, Husović, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI LUKE br. 38, Ilidža.

SALMINKA TAHIROVIĆ, rođ. ČINDRAK
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SALMINKA TAHIROVIĆ, rođ. ČINDRAK preselila na Ahiret u subotu, 13. januara 2018. godine, u 42. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 15. janaura 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Harun, majka Ismeta, suprug Hajrudin, kćerke Sajra i Lajla, sin Benjamin, brat Samir, sestra Eldina, snaha Vildijana, zet Semir, bratić Eldar, bratična Šejla, sestrić Arman, sestrična Enna, amidže, daidže i tetke sa porodicama, zaove Mirsada i Mirzeta sa porodicama, te porodice Tahirović, Čindrak, Mušović, Konjić, Šetkić, Bećirović, Kuloglija, Šekularac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HAMDIJE KAFEDŽIĆA br. 10.

SENADA (Mufid) FEJZIĆ, rođ. IDRIZAGIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SENADA (Mufid) FEJZIĆ, rođ. IDRIZAGIĆ preselila na Ahiret u petak, 12. januara 2018. godine, u 51. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 15. januara 2018. godine poslije podne namaza u haremu Begove džamije, a ukop će se obaviti u 13 15 sati na mezarju ALIFAKOVAC. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Naida, braća Naser i Bakir, tetka Bedija, tetak Ruždija, bratične Abel i Ahmed, bratična Farah, snahe Rusmira i Rašida, tetka Mejra s porodicom, amidžići Muhamed i Bećir, tetići Besim, Ljuan, Sejo i Elmedin, daidžić Faruk, tetične Florina, Nermina, Amra, Aida i Elmedina, svekrva Hamida, zaove Hajra i Zahida, Amela, Emir, Vedo, Adnan, Haris i Haris P. s porodicama, amidžična Aida, prijateljice Cica, Amela, Remza, Nevza i Slavica, drugarice Nejra, Zana, Aida, Melisa, Ema i Amila, radne kolegice Alma B., Alma Dž., Amela T., Edina M., Dževahira, Amela D., Senada, Dragojla i Amra A., prijatelj Munib te porodice Fejzić, Idrizagić, Avdić, Idrizaga, Karamanaga, Mekić, Aljičević, Muftić, Zagorica, Karić, Mehmedić, Džipa, Čavrk, Merdan, Pljevljak, Grebić, Aziraj, Merzić, Gorančić te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 15 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HASANA BRKIĆA br. 27/VI

Rahima (Šaban) Nikolić, rođ. Abdurahmanović
S tugom i bolom obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Rahima (Šaban) Nikolić, rođ. Abdurahmanović preselila na Ahiret u četvrtak, 11. januara 2018. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 13. janaura 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : unuke Almedina i Nermina, snaha Jasmina, zet Dževad, praunučad Erna, Tarik i Adna, snaha Majda, bratične, bratić, sestrići i sestrične sa porodicama, porodice Bukvić, Lilić, Abdurahmanović, Tendžo, Hasanagić, Hodžić te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI SEDRENIK.

EMINA KLEPO, rođ. ČUSTOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga EMINA KLEPO, rođ. ČUSTOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 11. januara 2018. godine, u 90. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 13. janaura 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Safet, snahe Zarifa i Ratka, unuk Armin, unuke Arnisa, Lejla i Melisa, praunučad, sestrići, bratići, te porodice Klepo, Čustović, Mešić, Kozlić, Zečević, Pilica, Bojević, Germović, Čehić, Markovski, Kresić, Zečić, Gološ, Razić, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUVAJTSKOJ DŽAMIJI, Čengić Vila.

[prethodna]  strana 3 od 3  
 Print This Page