Print This Page 
ZEJNA ŠEPEROVIĆ, rođ. ĐELILBAŠI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZEJNA ŠEPEROVIĆ, rođ. ĐELILBAŠIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 20. maja 2018. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 22. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Enes, kćerka Enesa, brat Hasan i sestra Hate sa porodicama, snaha Suvada i zet Mirsad, unučad Amra, Ajla, Amar, Medina i Mirza, zet Arman, djeverovi Ešref, Sulejman, Hazim i Alija sa porodicama, zaova Ešrefa sa porodicom, te porodice Šeperović, Đelilbašić, Kalabušić, Šikalo, Mehić, Razić, Švraka, Pašanović, Hajdarević i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI TRG ZAVNOBiHA br.7 / III

ALJA (IBRAHIM) ČIZMIĆ, rođ. DAUTOVI
Sa tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ALJA (IBRAHIM) ČIZMIĆ, rođ. DAUTOVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 20. maja 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 22. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Rešad, unuci Adi sa porodicom i Dino, braća Murat, Rešad i Naser sa porodicama, sestre Refka i Nasera sa porodicama i ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI VLAKOVO br. 24.

AZRA (MAHMUT) HADŽIBEGIĆ, rođ. BABIĆ
Sa tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga AZRA (MAHMUT) HADŽIBEGIĆ, rođ. BABIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 23. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Damir i Nihad, unuci Emir, Amra i Isa, snaha Selma, sestre Atija, Fatima i Emira, zetovi Halid i Vladimir, sestrići i sestrične, te porodice Hadžibegić, Babić, Dizdarević, Čohodar, Vujisić, Selimović, Girt, Ibričević, Malić, Methadžović i ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI MILANA PRELOGA br. 25 / IV sprat.

ISMIR (ESAD) HONIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ISMIR (ESAD) HONIĆ preselio na Ahiret u subotu, 19. maja 2018. godine, u 40. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 22. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED SUDA BiH.- ANEKS. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Esad, majka Zekija, supruga Anisa, sin Jusuf, sestra Dženeta, zet Senja, sestrići Anur i Rejan, punac Hasan, punica Alija, svastike Hasna i Ilhana sa porodicama, amidža Šefik sa porodicom, dajdže Ahmed, Ferid i Ramiz sa porodicama, dajdža Hilmo sa porodicom, tetke Sadifa, Jasmina, Belkija, Mirsada i Vezira sa porodicama, nana Safija, te porodice Honić, Hasović, Kratović, Šetić, Aščerić, Vražalica, Pušina, Biber, Ćirić, Čajić, Avdagić, Rahić, Softić, Hamidović, Dacić, te ostala rodbina, komšije, prijatelji i kolege iz Bosna- lijeka. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JAJAČKA br. 44.

MELIHA (MUSTAFA) HUSARIĆ
Sa tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MELIHA (MUSTAFA) HUSARIĆ preselila na Ahiret u petak, 18. maja 2018. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Mirsada sa porodicom, sin Eldin, snaha Belma, te porodice Husarić, Ališah, Podžo, Mahmutović, Galijašević, Brkić, Ribić, Imamović, Ramljak, Muftić, Kadrić, Šehić, Kadić, Hadžić, Osmić i svi koji su je voljeli i poštovali. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE. KUĆE ŽALOSTI SU U ULICI LJUBLJANSKA br. 23. D. I ŠENOINA br. 12./ III

HASIB (SUNO) RAPA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HASIB (SUNO) RAPA preselio na Ahiret u petak, 18. maja 2018. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u nedjelju, 20. maja 2018. godine u 17 00 sati na porodičnom mezarju RAKOVA NOGA- SREDNJE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN IZ ULICE NERKEZA SMAILAGIĆA br. 17 SA POLASKOM U 14 30 SATI SA ZAUSTAVLJANJEM KOD PIJACE CIGLANE, VOGOŠĆI, SEMIZOVACU I SREDNJEM. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Fatija- Fata, sinovi Mensud i Dževad, snaha Rabija, unuci Suno i Faris, braća Rešid, Atif i Rasim sa porodicama, sestra Nedreta sa porodicom, te porodice Rapa, Karavdić, Šabić, Poračanin, Balta, Mujezin, Avdaković, Hadžić, Hodžić, Hadžiavdić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U STANU RAHMETLIJE U ULICI NERKEZA SMAILAGIĆA br. 17 / IX

FADILA (ŠERIF) MUŠINOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FADILA (ŠERIF) MUŠINOVIĆ preselila na Ahiret u petak, 18. maja 2018. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED CAREVE DŽAMIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : Munib Mušinović, sin Almin, kćerka Aida i Alma, unučad Minela, Adna, Anes, Berin i Benjamin, praunučad Ena i Eden, brat Ibrahim i sestra Nihada, zetovi Edin, Senad, Mirnel i Dino sa svojim porodicama, te porodice Mušinović, Aščić, Kulovac, Ibišbegović, Smajić, Heldić, Žerić, Merđan, Zukić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI FERHADIJA. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI ZELENIH BERETKI br. 11 / III

KAPO (MEŠAN) ALIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KAPO (MEŠAN) ALIJA preselio na Ahiret u petak, 18. maja 2018. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Dženka, sin Mihret, kćerka Mihreta, brat Adem, sestra Sevda, bratići Emir, Semir i Fikret, sestrići Suad, Senad, Senad i Tarik, sestrična Mediha, unučad Amina, Ajla, Amna i Eldar, praunuka Leila, snahe Hajra, Ehlimana, Alma, Emina i Melisa, zetovi Suad, Husein, Kasim i Džemo, svastika Hajra, badžo Bajro, dajdžići dajdžične, amidžići, amidžične, te porodice Kapo, Kasapović, Đipa, Bojčić, Šutrović, Covo, Bašalić, Pandžo, Spahić, Čaušević, Vranović, Šesto, Kokor, Skopak, Muratspahić, Šmrković, Dervišević, Bublin i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ESADA MIDŽIĆA br. 52.

ŠEVKA- ŠEVALA (HAKIJA) HAMZIĆ, rođ. KAZI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠEVKA- ŠEVALA (HAKIJA) HAMZIĆ, rođ. KAZIĆ preselila na Ahiret u petak, 18. maja 2018. godine, u 92. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Hatidža i Esma, unuci Entezam, Belma i Amila sa porodicama, zet Safet, sestrične Jasna i Amra, te porodice Mujezinović, Duraković, Abazović, Žujo, Kazić, Hamzić, Omerović, Halilović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

ZEJNELAGIĆ (JAKUP) HALIL
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ZEJNELAGIĆ (JAKUP) HALIL preselio na Ahiret u četvrtak, 17. maja 2018. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. maja 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Zumra, sinovi Namik i Faruk, sestre Mukadesa i Munira, nevjeste Amina, Damira i Onahti, unuke Lamija, Lejla i Merjem, zetovi Basri, Nedžad i Semih, svastika Mubera, sestrići i bratići: Erdžument, Esen, Seniha, Jakup, Tarik, Ebru i Ateš, te porodice Zejnelagić, Karahmet, Fetahović, Čerkez, Smajić, Softić, Muhić, Čizmić, Murić, Tiganj, Jahić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HRASNIČKA br. 2.- NOVO SARAJEVO.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page