Print This Page 
ZIBIJA (MURAT) NIŠIĆ, rođ. BUKVA
...za ovaj trenutak- pripremite se...(hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZIBIJA (MURAT) NIŠIĆ, rođ. BUKVA preselila na Ahiret u utorak, 19. augusta 2014. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 21. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Aida, unučad Lejla, Haris i Lamija, snaha Nermina, braća Rasim i Kasim, sestra Šerifa, snahe Ševala, Najla i Tifa, svak Hamdo i Mujo, djever Zahid, jetrve Aiša i Mevlida, zaova Hankija, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djeverične, zaovići i zaovične, te porodice Nišić, Bukva, Ćurović, Ćato, Osmanović, Ćutuk, Bajraktarević, Turković, Mašić, Solak, Ibišević, Džemidžić, Dučić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI OMERA STUPCA br. 9. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MAFIJA (IBRAHIM) KARIŠIK, rođ. HADŽIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MAFIJA (IBRAHIM) KARIŠIK, rođ. HADŽIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 20. augusta 2014. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 22. augusta 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 45 SATI ISPRED „ZRAKA“ SA STAJANJEM U BULJAKOVOM POTOKU, DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Ibrahim, kćerke Mina i Fata, snaha Ramiza, zetovi Suad i Velija, unučad Adis, Amir, Mahir, Anid, Amer i Ajla, djeca od muža, brat Sabit, sestre Vasvija i Biba, svak Ibro i snaha Mevlida, bratići, bratične, sestrići i sestrične, te porodice Karišik, Hadžić, Čamdžić, Klinac, Džanko, Šošić, Ibišević, Cocalić, Ćakar, Ćubara, Hodžić, Imamović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MAHMUTA BUŠATLIJE do br. 53.

hadži hanuma RAMIZA (SULEJMEN) BUTUROVIĆ, rođ. HAJ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži hanuma RAMIZA (SULEJMEN) BUTUROVIĆ, rođ. HAJRO preselila na Ahiret u utorak, 19. augusta 2014. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 21. augusta 2014. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Nadija- Natka i Dina, unuka Dijana Marić, zet Desimir, djeverovi Šefik i Refik sa porodicama, sestrić Sead Alić i Majda, Hasna Džaferović i Mensura Beganović, bratići i bratične, zet Mustafa Obhodžaš sa porodicom, rodica Bedra, te porodice Buturović, Hajro, Hajrović, Duraković, Kavara, Bektić, Lukšić, Borić i ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 15 00 SATI U DŽAMIJI VRBANJUŠA.

FAHRUDIN (ŠEFKIJA) BIOGRADLIĆ- PULE
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FAHRUDIN (ŠEFKIJA) BIOGRADLIĆ- PULE preselio na Ahiret u utorak, 19. augusta 2014. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 22. augusta 2014. godine u 14 30 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Šefkija i Ismar, sestra Nura, unučad Mirza, Faris, Afan i Hava Majra, snahe Nina, Mirela i Mirzeta, sestrići Amer i Enida, tetka Bahra, Zdena, prijatelj Adem, te porodice Biogradlić, Rustempašić, Užičanin, Handžić, Bašić, Lokvančić, Pilav, Lepić, Varešanović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U BEGOVOJ DŽAMIJI.

HIVZIJA (AHMED) TRHULJ
...za ovaj trenutak- pripremajte se...(hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HIVZIJA (AHMED) TRHULJ preselio na Ahiret u nedjelju, 17. augusta 2014. godine, u 94. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. augusta 2014. godine u 17 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 17 00 SATI ISPRED CAREVE DŽAMIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Subhija, kćerke Denisa i Lejla, sestra Sija, unuci Ives i Dino, te porodice Trhulj, Karahasanović, Pirkić, Kućuk, Hadžiahmetović, Suljević, Tanović, Sarajlić, Karavelić, te ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

SULEJMANA (ĆAMIL) HATIBOVIĆ, rođ. SPAHIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SULEJMANA (ĆAMIL) HATIBOVIĆ, rođ. SPAHIĆ preselila na Ahiret u utorak, 19. augusta 2014. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. augusta 2014. godine u 17 30 sati na mezarju ORLIĆ- KOBILJA GLAVA. O Ž A L O Š Ć E N I : brat Suljo, sestre hadži Behija, Rabija, Hasiba i Nura, bratične Saliha i Belma sa djecom Belminom i Ahmetom, bratić Bakir sa porodicom, bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, djeverići i djeverične svi sa porodicama, zetovi Fadil i Zlatan, snaha Sabaheta, te porodice Hatibović, Spahić, Karić, Jamakosmanović, Čorović, Isaki, Čaušević, Komarica, Bukva, Popara, Sarajlić, Memić, Tanović, Hadžić, Jašarević i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U BRDO DŽAMIJI.

ZAHIRAGIĆ (ALIJA) NIJAZ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ZAHIRAGIĆ (ALIJA) NIJAZ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vasvija, sestra Behka, sestrična Sadžida, zet Tahir, amidža Sabrija, amidžići i amidžične, tetići i tetične, te porodice Zahiragić, Hadžić, Hadžiabdić, Karić, Hadžihasanović, Čustović, Katica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ANTE BABIĆA br. 3:/ 10.

BAJRIĆ (ALIJA) HADŽIRA
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BAJRIĆ (ALIJA) HADŽIRA preselila na Ahiret u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Šeća, Seviba i Emina, snaha Jasmina, zet Himzo, unučad Edina, Namik, Aida, Amina, Lejla, Tarik, Merisa i Sanel, praunučad Imad, Toni, Adna, Afan, Hamza, Sajra, Nedim i Hana, te porodice Bajrić, Alić, Čaušević, Čutuk, Demir, Jovanović, Mehinović, Muminović, Dadić, Herak, Zec, Škulj, Hazrolaj i ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI VAREŠKA br. 10.

LUKAČ (BAHO) RUŽDIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi LUKAČ (BAHO) RUŽDIJA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine, u 48. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI BULJAKOV POTOK-OKRETNICA. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Medina, sinovi Elsan i Eldin, braća Fadil, Tale i Adil, sestre Fahrija, Zineta i Sanija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUSTAFE MUJE PAŠIĆA br. do 90.

ABDUSELAM (AZEM) TRGO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ABDUSELAM (AZEM) TRGO preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20.augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Jasminka, sin Muamer, kćerka Amra, brat Selim, zet Safet, snaha Dalila, unučad Vedad i Aja, punica Merjema, svastika Dženana i badžo Sead sa kćerkama, prijatelji Mirsad, Indira i Zulejha, te porodice Trgo, Dobitak, Alibašić, Mamić, Delalić, Čormehmedović, Kadrić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI TURHANIJA- SOUKBUNAR.

HASNIJA (MUJO) VRAŽALICA, rođ. ALISPAHIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HASNIJA (MUJO) VRAŽALICA, rođ. ALISPAHIĆ preselila na Ahiret u subotu, 16. augusta 2014. godine, u 95. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : snaha Muniba, unuke Rusmira i Rabina sa porodicama, te porodice Vražalica, Alispahić, Dugalija, Čančar, Vatreš, Cocalić, Čakar, Bahtanović, Karaman, Karahmet, Kardaš, Mušanović, Baltić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI MERHUME U ULICI VELEŠIĆI br. 28.

ŠAĆIRAGIĆ (HAMID) AHMED
Duboko ožalošćeni javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi suprug, otac, brat i dedo ŠAĆIRAGIĆ (HAMID) AHMED preselio na Ahiret u nedjelju, 17. augusta 2014. godine. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 14 30 SATI SA MEJDANA- VRATNIK. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Rabija, sin Almir, kćerka Almedina, unuke Luna i Lana, snaha Nina, brat Muhamed i snaha Suvada, bratićne Dženis i Ines sa porodicom, bratić Adnan sa porodicom, sestrić Nermin sa porodicom, šura Muhamed Joldaš sa porodicom, Ermin i Amela Ibišević sa porodicom, Njegovi ahbabi Hiroš Fuad, Geko Jusuf, Zarić Periša, Arslanagić Nurija sa porodicama. Ožalošćene porodice Šaćiragić, Joldaš, Džafić, Telalbašić, Hamamdžić, Ibišević, Imamović, Devedžija, Arnautović, Šabović, Softić, Bajrić, Pašić, Sladić, Miškić TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PREKA ČESMA br. 31.

HUREMOVIĆ (SMAJO) MUJO
...za ovaj trenutak- pripremajte se...(hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HUREMOVIĆ (SMAJO) MUJO preselio na Ahiret u subotu, 16. augusta 2014. godine, u 60. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO ALEJA VETERANA. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Semira, kćerka Selma, sin Sabahudin, zet Kenan, snaha Fatima, braća Ibro i Enes, snahe Baisa i Belma, bratići Almedin, Vedad, Mirza i Alma, unučad Hena, Dina, Lejla, Abdullah i Lajla, punica Aiša, svastika Mahira, te porodice Huremović, Velić, Mehmedović, Kurto, Hadžihasanagić, Mahmutović, Džindo, Živojević, Karšić, Muhić, Šantić, Šehović, Uglješa, Burek, Žutić, Babaić, Kovačević, Kožljak, Bićo, Herak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, komšije, saborci Šipa i Koševskog brda. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI ZIJE DIZDAREVIĆA br. 44.- BARE.

hadži OMER (MURAT) GRABOVICA
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi hadži OMER (MURAT) GRABOVICA preselio na Ahiret u nedjelju, 17. augusta 2014. godine, u 92.godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN ISPRED STADIONA „ASIM FERHATOVIĆ HASE“ SA POLASKOM U 12 15 SATI, DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Galib, kćerke Nezira, Sena i Mesuda, snaha Nisveta, zetovi Šaban i Anvar, unučad Jasmin, Emir, Nedim, Emina, Mersiha, Salem, Sudo, Anes, Emir, Edin i Sema, praunučad Zara, Sara, Vildan i Dea, snahe Nives, Lejla i Ema, te porodice Grabovica, Omanović, Hrustanović, Muharemović, Sirbubalo, Dovadžić, Kapo, Hodžić, Šabić, Čampara, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI MUSTAFE BUSULADŽIĆA br. 8. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 15 00 SATI U DŽAMIJI JEZERO.

SAFIJA (ALIJA) SPAHIĆ, rođ. ŠADIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SAFIJA (ALIJA) SPAHIĆ, rođ. ŠADIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 17. augusta 2014. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Mustafa, sin Osman, kćerka Sanela, unučad Anes, Amar, Emel i Amir, snaha Aldijana, zet Almir, sestre Mejra, Hajra, Ševala i Mubera, braća Mujo, Mirzet i Muhidin, zetovi Hasan i Senad, te porodice Spahić, Gobeljić, Tahirović, Ćatibušić, Begović, Šadić, Omerović, Handžar, Potura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NOVA br. 6./ I.

HIKMET (MEHO) BUCALOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HIKMET (MEHO) BUCALOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Namka, kćerka Iris, sestra Enisa, brat Fikret, punica Atifa, snahe Zedina i Sadeta, tetke Enisa, Vasvija i Asija, sestrići Haris i Zlatan, bratić Emir, bratične Amra i Šejla, te porodice Bucalović, Kulenović, Bucalo, Karadža, Halilović, Čizmić, Skenderagić, Dautbegović, Čorović i ostala rodbina i prijatelji. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI HIMZE POLOVINE br. 18. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI BREKA br. 13.

FATA (EJUB) ZIMIĆ, rođ. HANDŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FATA (EJUB) ZIMIĆ, rođ. HANDŽIĆ preselila na Ahiret u subotu, 16. augusta 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 17 00 sati na Gradskom groblju BARE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 16 00 SATI SA PARKINGA PREKO PUTA HITNE POMOĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Rusmira i Suzana, unuk Ismir, snaha Azra, praunuk Tarik, unuka Lejla, zet Mersudin, praunuka Merjem, sestre Habiba, Zubejda, Merhima, Rahima, Rapka i Rađija, sestrići i sestrične, zetovi Dimitre, Meho, Muhamed - Taib i Izet, djeverovi Ćamil i Ismet, zaove Hana i Mevlida sa porodicama, te porodice Handžić, Zimić, Gazija, Pilav, Arnaut, Delija, Šačić, Mešanović, Babić, Porobić, Kuldija, Mukanović, Memišević, Prusac, Hanas Ganima sa porodicom, amidžići, tetične, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI ZMAJA OD BOSNE br. 66./ V.

SABIRA udova Sulejmana MUSAKADIĆ, rođ. KARAHASANOV
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SABIRA udova Sulejmana MUSAKADIĆ, rođ. KARAHASANOVIĆ preselila na Ahiret u subotu, 16. augusta 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. augusta 2014. godine u 15 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Medžid i Vedad, snaha Amra, unučad Farrah i Benjamin, Enisa Čengić- Musakadić, Afan i Adi Musakadić, te porodice Musakadić, Karahasanović, Sirčo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

prim. dr. hadži GORAN (REMZIJA) ĆORIĆ
... za ovaj trenutak- pripremajte se...(hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi prim. dr. hadži GORAN (REMZIJA) ĆORIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 17. augusta 2014. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18.augusta 2014. godine u 17 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga hadži Emina, sinovi Dženan i Dejan, snahe Alma i Sabrina, unučad Ajdin, Aldin i Hatidža, sestra Jasna i zet Goran, svastika Aida i badžo Brano, sestrične, bratične, amidže, amidžići, tetići, te porodice Ćorić, Begović, Silajdžić, Škrbo, Petković, Čubrović, Džulmez i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI TOPAL OSMAN PAŠE br. 20./ VI.

MEHIČEVIĆ (HASAN) FERID
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MEHIČEVIĆ (HASAN) FERID preselio na Ahiret u subotu, 16. augusta 2014. godine, u 81. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 18. augusta 2014. godine u haremu Begove džamije iza podne namaza a ukop će se obaviti u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Habiba, kćerka Merima, sin Merim, zet Edib, snaha Aida, unučad Anela, Anesa, Mia, Selma i Alma, praunučad Amar i Omar, brat Mustafa- Mujo, bratići Avdo, Teufik i Senad, bratične Zuhra i Emina, sestrići Teo sa Silvanom i Biserka, svastika Emira, šura Mirza, te porodice Mehičević, Soko, Pehlivanović, Tatarević, Šiljak, Čopac, Hill, Hatibović, Smailbegović, Gavrić, Bajrović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI ČOBANIJA.

[prethodna]  strana 2 od 4  [slijedeca]
 Print This Page