Print This Page 
RAMIZA KOVAČ, rođ. GATAČKIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAMIZA KOVAČ, rođ. GATAČKIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 25. januara 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. januara 2015. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Enes, kćerka Aida, snaha Azra, braća Ramadan i Mehmed te sestra Nefiza sa porodicama, jetrva Emira sa porodicom, djever Ismet sa porodicom, kao i porodice Kovač, Gatačkić, Jogunčić, Morić, Selmanović, Tičić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. VRATNIK MEJDAN br. 1 a.

ADILA (AGO) SMAJIĆ, rođ. VILIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ADILA (AGO) SMAJIĆ, rođ. VILIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 25. januara 2015. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Hajrudin-Hajran, snahe Mirsada i Razija, unuk Almir, praunuk Edis, sestra Fatima, djever Ibro, jetrva Ramiza, te porodice Smajić, Vilić, Cocalić, Ramić, Salić, Omerović, Tabaković, Memić, Hasanović, Otajagić, Čavčić, Šehić, Šabanović, Cero, Torlak, Sejfić, Bajić, Beširević, Ćosić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U PORODIČNOJ KUĆI U ULICI ALIJE IMAMOVIĆA br. 48-Zabrđe.

ŠEFKA (Fajko) SMAJLOVIĆ, rođ. SEJFIĆ iz Srebrenice
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠEFKA (Fajko) SMAJLOVIĆ, rođ. SEJFIĆ iz Srebrenice preselila na Ahiret u nedjelju, 25. januara 2015. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Ahmo i Bahrudin, skćerka Fatima, snaha Ismeta, unučad, sestre Fadila i Nura, zet Avdo, sestrići, sestrične, porodice Smajlović, Hadžibulić, Sejfić, Salihović, Efendić, Pirgić, Hasanović, Bakalović, Šehomerović, Jusić, Ramić, Garaljević, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U PLAVOJ DŽAMIJI U VOGOŠĆI.

MUNIBA HADŽIALAGIĆ, rođ. GORO
Tužnim srcem obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUNIBA HADŽIALAGIĆ, rođ. GORO preselila na Ahiret u subotu, 24. januara 2015. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Emir i Edim, snaha Suzana, unuke Samra, Amila, Nejla i Ajla, praunučad Kan i Leis, zet Edin, te porodice Hadžialagić, Merzić, Goro, Vreto, Avdagić, Jelkić, Bureković, Hodžić, Mahmutagić, Harba, Željo, Šerbo, Pločo, Ogrešević, Kukanja, Mirković, te ostala rodbina, dragi prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI KARIĆ MIDHATA MITKE br. 6./ I.- VRTOVI SUNCA.

REFIK (HASAN) BUTUROVIĆ
Tužnog srca obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi REFIK (HASAN) BUTUROVIĆ preselio na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Sadeta, sin Ermin, kćerka Lejla, zet Nedim Šahović, snaha Belma Aščić- Buturović, unuke Nadina i Selda, bratične Amira, Đana, Vildana, Natka i Dina, bratići Denial i Denis, svastike Rukija i Zilha, šura Salih, kum Savo Radović sa porodicom, te porodice Buturović, Šahović, Aščić, Hadžiabdić, Rosić, Polić, Kablar, Hajrović, Baraković, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI KOLODVORSKA br. 7./ III

DŽEMILA BAJRAMOVIĆ, TRAKO
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DŽEMILA BAJRAMOVIĆ, TRAKO preselila na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Lejla, zet Elvir, unučad Džejna i Tarik, te porodice Bajramović, Trako, Deljković, Džomba, Klepo, Ahmić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI AVDE HODŽIĆA br. 42.

ALMA (EDHEM) MUJEZINOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ALMA (EDHEM) MUJEZINOVIĆ preselila na Ahiret u subotu, 24. januara 2015. godine, u 50. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sestre Saliha, Selveta i Sabina, snaha Remza, zetovi Murat i Salih, sestrići, sestrične, bratići, te porodice Mujezinović, Hadžić, Huseinbegović, Babović, Kovačević, Tabučić, Hotić, Džonlagić, Hrnjić, te ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI MERHUME U ULICI BEGOVAC br.92.

RADONJA (SEJDO) SALKO
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RADONJA (SEJDO) SALKO preselio na Ahiret u subotu, 24. januara 2015. godine, u 61. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na mezarju NIŠAN- JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Hamdo, kćerka Aida, snaha Emira, zet Anel, unučad Tarik i Lamija, brat Himzo, sestre Ramiza i Mirsada, snaha Fata, bratić Aldin, sestrić Enes, sestrične Elma, Senida i Elvida, šura Fahro sa porodicom, šura Huso sa porodicom, te porodice Radonja, Ramić, Kupusović, Tanović, Granulo, Cernica, Brutus, Ibrahimović, Bašalija, Subašić, Bećiri, Kolja, Tabak, Hodžić, Karačić, Ahmethodžić, Arapović, Kreho, Šljivo, Voloder, Tatlić, Bostandžija, Ahatović, Kurtović, Vuk, Delalić, Pehilj, Vilogorac, Ćemo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI REISA FEHIMA SPAHE br. 61.

NADŽIJA (MEHMED) GALIJAŠEVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NADŽIJA (MEHMED) GALIJAŠEVIĆ preselila na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 14 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirza, sestre Sadžida i Mubera, snaha Mubera, unučad Ajla i Vedad, praunuk Adin, snahe Nijaza i Sada, zetovi Adem i Sedin, sestrići i sestrične, bratići i bratične, tetići i tetične, amidžići i amidžične, te porodice Galijašević, Zlatarević, Jeleč, Imamović, Trnka, Trto, Hasković, Mujačić, Dudo, Leka, Tanović, Munasipčić, Delić, Kartal, Brka, Kobić, Dizdar, Džemidžić, Muminović, te ostala rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U HUBIJARAGINOJ DŽAMIJI- MEDRESE.

HASAN (hadži- UZEIR) IVAZOVIĆ
...za ovaj trenutak- pripremajte se...(hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HASAN (hadži- UZEIR) IVAZOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 60. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Hanifa, sin Admir, kćerka Azra, zet Adnan, unučad Ilhana, Kenan i Bilal, Senida- Mila Bećirović, brat Atif sa porodicom, sestra Hanka sa porodicom, sestra Zuhra sa porodicom, te porodice Ivazović, Pašalić, Ćato, Delić, Kućanin, Vrabac, Omerović, Pinjić, Mešić, Kantarija, Štrbo, Busnov, Korajčević, Saračević, Duran, Duraković, Imamović, Memišević i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI JEZERO.

HAVUŠA (Tahir) LUKOVAC, rođ. BRATOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HAVUŠA (Tahir) LUKOVAC, rođ. BRATOVIĆ preselila na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Muhamed-Luha, kćerke Alma i Edisa, sestra Nafija, zetovi Esad i Mensur, unučad i praunučad, sestrić, sestrična, bratić, bratična, te porodice Lukovac, Bratović, Mizdrak, Jačević, Kulenović, Jahić, Ljaljević, Ganić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. KOTUROVA br. 1/I

RAMIZ (ZEJNIL) HAJRIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAMIZ (ZEJNIL) HAJRIĆ preselio na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 24. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Republike Bugarske 21 u 12 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Sokolje, Zabrđe i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Ifeta, sinovi Senad i Himzo, kćerke Sena i Samija, snahe Sabina i Sadžida, zet Ibrahim, unučad Azra, Haris, Mersiha, Ermin, Amina, Lejla, Bakir i Enisa, praunuci Davud i Vedad, braća Idriz i Abdulah sa porodicom, sestre Rukija, Zemka i Naza sa porodicama, šura Enver sa porodicom, svastike Envera i Munevera sa porodicama, te porodice Hajrić, Šteta, Camović, Dedić, Hadžibajrić, Čavčić, Osmanagić, Kalača, Alibegović, Pašić, Durmišević, Bosno, Kurtalić, Beriša, Hrbat, Uvejzović, Čolić, Bajić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI REPUBLIKE BUGARSKE br. 21.

ALIJA (RAMO) KURTOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ALIJA (RAMO) KURTOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 23. januara 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 24. januara 2015. godine u 13 30 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. Prijevoz obezbijeđen ispred pekare ''AS'' u Hrasnom sa polaskom u 12 45 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Aiša, snaha Džemila, unuk Faris, unuka Ilma, braća Bećir, Hajdar i Osman, sestre Kada, Hurija i Bega, snahe Nurija, Muškija, Alema, Miada i Fatima, zet Dervo, bratići, bratične, sestrići, sestrične, amidžići, amidžične, tetići, tetične, daidžići i daidžične, te porodice Kurtović, Trnka, Cviko, Čomaga, Šurković, Sokolović, Muharemović, Hebibović, Burek, Spahić, Kerić, Granulo, Lukovac, Softić, Daut, Kalajdžić, Brutus, Čopla, Tarahija, Plavčić, Panjeta, Delalić, Sabljica, Memić, Pintol, Landžo, Gibanica i ostala rodbina, prijatelji i komšije. Zahvaljumo komšiji hadži Vahdetu i njegovoj porodici na pažnji umrlog. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO BRDO, ul. Milinkladska. KUĆA ŽALOSTI: ul. MILINKLADSKA br. 57.

SALIHA KRDŽIĆ, rođ. DAUTOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SALIHA KRDŽIĆ, rođ. DAUTOVIĆ preselila na Ahiret u utorak, 20. januara 2015. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Fata, Fatija, Tima i Munira, brat Daut, unučad, zetovi, snaha, te porodice Krdžić, Dautović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI U OSIJEKU, Ilidža.

VAHIDA AJDINOVIĆ, rođ. DELIHASANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VAHIDA AJDINOVIĆ, rođ. DELIHASANOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 22. januara 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 24. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Aiša, porodice Delihasanović, Hadžić, Deljkić, Abdagić, Sulić, Adžemović, te komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PRIJEDORSKA br. 17/III

ĐIRA (Pašan) BRKANIĆ, rođ. DŽINDO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ĐIRA (Pašan) BRKANIĆ, rođ. DŽINDO preselila na Ahiret u srijedu, 21. januara 2015. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 24. januara 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Sulejman, kćerke Sabina i Nermina, zetovi Mehmed i Edhem, unučad Aldin, Amna, Faris i Amra, sestre Hajra i Mevlida, sestrići i sestrične, zaove Fatima i Razija, jetrva Kija, te porodice Brkanić, Džindo, Alić, Arslanagić, Avdić, Beglerović, Bešlija, Bijedić, Čatić, Čordalija, Đelibašić, Dobrilović, Dučić, Dugalija, Grabovica, Hadžibulić, Hasanović, Hodžić, Kečo, Kudra, Miftari, Mirwald, Mujanović, Mulić, Olovčić, Omanović, Omeragić, Muratspahić, Pandžić, Pašić, Peljto, Pleho, Šahović, Sijerčić, Šuvalija, Tanasić, Tuzović, Vreto kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PANJINA KULA br. 113.

HAMED (BEGAN) DOLOVAC Ekshumacija
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAMED (BEGAN) DOLOVAC Ekshumacija tragično preselio na Ahiret od zločinačke četničke ruke 3. augusta 1992. godine, u 66. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Mujesira, sinovi Began, Huso, Mirsad i Ramo, kćerke Mirsada i Suada, snahe Sena, Hašija i Mersiha, zet Suzan, unučad i praunučad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šure Arif i Asim sa porodicama, te porodice Dolovac, Čovrk, Redžović, Zulčić, Fazlić, Jelačić, Kahriman, Herić, Herceglija, Siran, Dizdarević, Bešić, Šehić, Karšić, Šahat, Kurtić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ZABOSNICE br. 130-Doglodi.

RAIFA (Rašid) ABAZOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAIFA (Rašid) ABAZOVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 21. januara 2015. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 23. januara 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Dževad, Mustafa i Senad, sestra Fatima, snahe Zahida i Naza, zet Muharem, unuke Lejla, Meliha i Emina, unuci Alen, Edin, Enes, Muamer, Nermin, Muhamed, Mustafa i Haris, zet Ado, praunuka Šejla, snaha Maida, zet Hivzija, sestrići i sestrične, bratične, porodice Abazović, Gogalija, Bakarević, Džubur, Borčak, Isanović, Pohara, Lingo te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI NA DOBRINJI III KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG ZLATNIH LJILJANA br. 17/prizemlje.

IBRIŠIM (RAMO) HADŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi IBRIŠIM (RAMO) HADŽIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 21. januara 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 23. januara 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Doma kulture u Švrakinom selu u 13 15 sati sa zautavljanjem ispred RTV Doma, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Aiša, kćerke Mirsada i Redžbija, unuke Lejla, Edina, Naida i Elma, praunučad, zet Ismet, bratične Hadžira, Safeta i Vahda, bratići, sestrići i sestrične, snaha Džemila sa djecom, zet Zejnil, šura Ruveid sa porodicom, svastike Derviša, Mevlida i Zahida sa porodicama, badženog Fadil, porodice Hadžić, Sarvan, Njemčević, Halimić, Hadžiahmetović, Omeragić, Katović, Čvor, Hadžifejzović, Lagumdžija, Adilović, Čehajić, Slinić, Hamzić, Zeba, Gološ, Bauman, Subašić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI ŠEHADET U ŠVRAKINOM SELU, ul. Vejsila Ćurčića. KUĆA ŽALOSTI: ul. VEJSILA ĆURČIĆA br. 31.

EMINA (Halil) HUSIĆ, rođ. MUSIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga EMINA (Halil) HUSIĆ, rođ. MUSIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 21. januara 2015. godine, u 68. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 23. januara 2015. godine u 14 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Almir i Aldin-Dado, snahe Sabira i Izabela, unučad Zlatan, Arman, Riana i Ajlin, braća Enver, Ekrem i Nijaz, sestra Hidajeta, snahe, djeverovi, jetrve te porodice Husić, Musić, Smailhodžić, Agić, Kapo, Obhođaš, Slinić, Bajrović, Ovčina, Buljugić, Ibričić, Šehović, Mekić, Katana, Mizdrak, Sačić, Leka, Šabanović, Velić, Godinjak, Mehmedagić, Ramović, Čosić, Hasanović, Jažić, Đozo, Mahmutović, Miso te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI CICIN HAN br. 19.

[prethodna]  strana 2 od 4  [slijedeca]
 Print This Page