Print This Page 
NADŽIJA ALILOVIĆ, rođ. NIKOČEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NADŽIJA ALILOVIĆ, rođ. NIKOČEVIĆ preselila na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Mašo, sin Alen, kćerke Alma i Aida, zetovi Vanja i Nedjeljko, unuke Dora i Rima, braća Muhamed i Dževdet, sestre Ismeta i Mirsada, snaha Nizara, zetovi Ćamil i Vero, bratić Ismar, sestrići Ermin i Aldin, sestrične Alisa, Azemina, Adelina i Ema, amidža Kemal sa porodicom, tetka Sevda sa porodicom, djeverovi Rašo i Safet sa porodicama, zaova Sanija, te porodice Alilović, Nikočević, Ciriković, Jokanović, Kurtović, Šabović, Agović, Brković, Hrković, Čekić, Neković, Kapisazović, Arović, Zejnilović, Kočan, Radončić, Hoti, Salihu, Zeka, Mavrić, Muminović, Šabotić, Batilović, Kalić, Čivović, Herenda, Ibrahimović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI BAKAREVAC, Pofalići. KUĆA ŽALOSTI: ul. RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 72.

MUHIDIN (FEHIM) LJUCA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUHIDIN (FEHIM) LJUCA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 30. septembra 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Fatima-Mima, sestra Zlata sa porodicom, Leoire sa porodicom, prijatelji koji su ga mnogo voljeli i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U MALEZIJSKOJ DŽAMIJI, Čengić Vila I. KUĆA ŽALOSTI: ul. NEDIMA FILIPOVIĆA br. 15/V

VAHIDA AHMETHODŽIĆ, rođ. KAPO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VAHIDA AHMETHODŽIĆ, rođ. KAPO preselila na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred PLAVOG granapa u Pofalićima sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Zakira-Kira, brat Munib, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, djeverići i djeverične, zaovići i zaoveične, te porodice Ahmethodžić, Kapo, Kajmović, Šatrović, Panjeta, Hadžić, Hodžić, Vrabac, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMSKA br. 127.

MEVLIDA (Osman) HASEČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MEVLIDA (Osman) HASEČIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : djeca Lejla, Nusreta i Satko, unuci Jasmin, Anisa, Vedad, Asja i Sabina, praunučad, zetovi Sead, Đulbo i Jesenko, snahe Mirjana i Aida, zaove Galiba, Taiba i Dževahira, jetrva Ševala, bratići i bratična, sestrići, te porodice Hasečić, Hurem, Hercegovac, Ćiber, Sućeska, Vekić, Karačić, Lihić, Bahor, Karišik, Demirović, Gazibara, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MARKA MARULIĆA br. 2 C/X

MIDHAT (ISMET) IZMIRLIJA
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MIDHAT (ISMET) IZMIRLIJA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mahir, Ismet i Mufid, sestra hadži Memnuna, snahe Fikreta, Alma, Arijana i Dina, unučad Amina, Emir, Mirza, Amir, Amela i Neijra, praunučad Esma i Edin, snaha Almasa, svastike Biba, Bedra i Radža, badžo Dževad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Izmirlija, Kestendžić, Teftedarija, Stambol, Bajraktarević, Ćatić, Nizić, Deljanin, Fejzić, Komić, Tirović, Bečić, Mešanović, Baraković, Katica, Fazlić, Fočo, Kadrić, Hajro, Hodžić, Bičakčić, Ćehajić, Efendić, Bravić, Peci, Hadžić, Mataradžija, Putica, Balić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U LUBINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MRAOVAC br. 3, Vratnik.

FIKRET-Titaga (ASIM) MUJEZINOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FIKRET-Titaga (ASIM) MUJEZINOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Almedina i Emina, unuci Armin, Dževad, Tarik i Izet, zetovi Salko Mezit i Halil Begić, braća Fahrudin i Fuad sa porodicama, porodice Mezit, Begić, Mujezinović, Topalović, Mujak, Mušić, Beganović, Jašarević, Halapić, Bašić, Konjihodžić, Kapetanović, Bajraktarević, Smaiš, Čusto, Hamzić, Šeta, Hujdur, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI KOŠEVSKO BRDO. KUĆA ŽALOSTI: Ul. MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA br. 42/I

SEMIZA ŠABANOVIĆ, rođ. HURIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga supruga, majka, nana i pranana SEMIZA ŠABANOVIĆ, rođ. HURIĆ preselila na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Dobrinjska br. 155 sa polaskom u 13 20 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Tajib, sinovi Sabit i Safet, snahe Hedija i Nisveta, unučad Sanela, Sanid, Indira i Irnis, zetovi Vekaz i Adnan, snaha Adeleta, praunučad Adna, Ajdin, Merjem, Ajša i Ahmed, snaha Raza, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Šabanović, Hurić, Hadžić, Zajković, Šakić, Turčinović, Hodžić, Hafizović, Bešlija, Kordić, Hubanić, Borovina, Rizvo, Šehić, Hasović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije.

RAHIMA (Alija) OMERAGIĆ, rođ. RAMIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAHIMA (Alija) OMERAGIĆ, rođ. RAMIĆ preselila na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred porodične kuće iz ulice Mihaljevska do br. 17 u 13 15 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Bojnik i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Zijad i Semir, kćeri Hasija, Asima i Senija, brat Nurko, snahe Majda i Suvada, zetovi Osman i Ibrahim, unuci Mirza, Eldin, Selmir i Asmir, unuke Elza, Ferida, Fahreta, Amina i Merisa, praunučad Ernad, Faris, Vedad, Ajnur, Melisa, Nedim i Iman, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djever Ferid sa porodicom, zaova Rasema sa porodicom, te porodice Omeragić, Ramić, Alajbegović, Džanko, Tiro, Džabija, Šabanić, Čubro, Alić, Ćulov, Babić, Isović, Mehović, Alađuz, Dučić, Živalj, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U PORODIČNOJ KUĆI U ULICI MIHALJEVSKA do br. 17, Bojnik.

HIMZO (DERVIŠ) ČAVKUŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HIMZO (DERVIŠ) ČAVKUŠIĆ preselio na Ahiret u subotu, 24. septembra 2016. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Azra, sin Edin, unuci Damir i Mirna, te porodice Čavkušić, Duškan, Jašarević Zulfo, Salčin, Hadžović Šuhra, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI HRASNO. KUĆA ŽALOSTI: ul. ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA br. 1/XX

DŽEMILA ŠABIĆ, rođ. MEŠINOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DŽEMILA ŠABIĆ, rođ. MEŠINOVIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. septembra 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Suad, snaha Senka, unučad Nermin i Emina, braća Hasan i Muhidin sa porodicama, sestra Ziba sa porodicom, te porodice Šabić, Mešinović, Fetibegović, Buljugić, Gračo, Čahtarević, Musić, Mustafovski, Kadić, Džampo, Omeragić, Čengić, Sudžuka, Pilav, Durmić i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI FERHADIJA. KUĆA ŽALOSTI: ul. FERHADIJA br. 35/I

HAJRIJA (Suljo) KUKULJAC, rođ. BERBO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HAJRIJA (Suljo) KUKULJAC, rođ. BERBO preselila na Ahiret u nedjelju, 25. septembra 2016. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije u Boljakovom potoku u 13 20 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Zakir, kćerke Zehra, Ćima, Sabiha i Sadija, unučad Jesica, Alen, Senida, Eldin, Kenan, Adnan, Tarik, Dalila, Šejla i Eniz, snahe Sabaheta i Adisa, zetovi Fikret, Nahid, Nihad, Pičri, Suad i Senad, praunučad Kerim, Vedad, Ajdin-Maels, Armin, Ajdin i Lucy, bratići Meša, Redžo i Avdo, bratična Hasna, djeverovi Feriz i Daut, jetrve, tetići i tetične, daidžići i daidžične te porodice Berbo, Kukuljac, Helać, Helja, Đurković, Kawari, Karalić, Ajan, Šabotić, Salihić, Hann, Deljanin, Brkić, Rovčanin, Balićevac, Kolić, Kaltak, Jupić, Tahirović, Dorić, Oglečevac, Mujezinović, Gojak, Čengić, Šulović te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI RIFATA BURDŽEVIĆA br. 50.

HASAN (DŽEMAL) IBRAHIMI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HASAN (DŽEMAL) IBRAHIMI preselio na Ahiret u petak, 23. septembra 2016. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : braća Nurko i Aziz, sestrične Ezana i Edita te mnogobrojni prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: Ul. DUGI SOKAK br. 7.

hadži AZRA TAHIROVIĆ, rođ. FOČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži AZRA TAHIROVIĆ, rođ. FOČIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 25. septembra 2016. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u utora, 27. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirza, snaha Rabija, unučad Fatih, Faruk i Esma, te porodice Tahirović, Fočić, Kurtagić, Smajović, Delibašić, Maslić, Jašarspahić, Mustafić, Ćesa, Topčić, Kuršumović, Tepić, Konjo, Kereš, Subašić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U STANU MERHUME U ULICI PAROMLINSKA br. 19/I

FATIMA (Hasan) ČUSTO, rođ. ŠIKARIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FATIMA (Hasan) ČUSTO, rođ. ŠIKARIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 25. septembra 2016. godine. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Mehmed, kćerka Jasmina, sestra Muzejena, brat Muhamed, te porodice Čusto, Šikarić, Muharemović, Gribajčević, Rizvanbegović, Memić, Karkin, Maljić i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. SULEJMANA FILIPOVIĆA br. 13/V

RAGIB (ŠAĆIR) ŠAHOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAGIB (ŠAĆIR) ŠAHOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 23. septembra 2016. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Enver sa porodicom, brat Rasim sa suprugom Hasnijom, sinovima Edinom i Vahidinom sa porodicom, sestre Halima, sa sinovima i njihovm porodicama, Sabira sa sinovima i kćerkom i njihovim porodicama, te porodice Šahović, Tunović, Avdić, Bajramović, Rebić, Vuk, Vilić, Jaganjac, Kovačević, Đapo i ostala rodbina, prijatelji i komšije.

HAMIDA (Jusuf) TRBOVIĆ, rođ. MUSIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HAMIDA (Jusuf) TRBOVIĆ, rođ. MUSIĆ preselila na Ahiret u subotu, 24. septembra 2016. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 27. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Istiklal na Otoci sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Muhidin, sestra Emira, braća Amir i Redžep sa porodicama, sestra Mirsada sa porodicom, te porodice Trbović, Musić, Sofo, Čingić, Bajrović, Kilalić, Pećanin, Komserović i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. ŽRTAVA FAŠIZMA br. 13/II

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page