Print This Page 
IBRO (DERVO) VATREŠ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi IBRO (DERVO) VATREŠ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 17. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Grada Bobovca br. 66. u Buća potoku u 13 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Eki, Buća potok, Otoka i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Fatima, sinovi Mirsad i Sead, kćeri Suvada i Mirsada, snahe Fatima i Sumbula, zet Muharem, unučad Edin, Edina, Aldin, Aldijana, Azra, Mersiha i Meliha, zet Alen, praunuk Eldin, braća Šaćir, Ragib, Sinan i Nazif, sestre Nazifa-Cura i Fatima, zet Halil, snahe Sija, Džemila i Hasna, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Vatreš, Čavčić, Agić, Čolić, Zimić, Karaman, Dudević, Durmišervić, Šehić, Brgulja, Poljo, Cocalić, Špiodić, Mujača, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GRADA BOBOVCA br. 66-BUĆA POTOK.

DEVLA (Muhamed) DŽANKO, rođ SMAJIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DEVLA (Muhamed) DŽANKO, rođ SMAJIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 16. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred tvornice ''ZRAK'' u Buća potoku sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O Ž A L O Š Ć E N I : kćeri Mirsada, Suvada, Mejra i Mevla, zetovi Remzo, Enver, Alija i Ismet, unuci Nihad, Amir, Muhidin i Mušan, unuke Meliha, Adisa, Amela, Emina, Enisa, Nermina, Aida, Samra i Selma, praunuci Ajdin, Arnal, Alem,Delil, Davud i Edin, praunuka Nejla, sestrići i sestrične, bratići i bartične, zaove Biba i Munira sa porodicama, te porodice Džanko, Smajić, Pediša, Merdović, Dedajić, Bektešević, Džaferović, Ćato, Avdibašić, Vručak, Alajbegović, Hurko, Zilić, Ćubara, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI AMIRA KRUPALIJE br. 57-BUĆA POTOK.

ABAZ (AHMET) HODŽIĆ
...za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ABAZ (AHMET) HODŽIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 13. aprila 2014. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 15. aprila 2014. godine u 14 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Hasnija, sin Aziz, kćerka Azra, zet Hasan, unuk Adi, unuke Anida, Lamija i Ada, bratić Adnan i snaha Lejla, bratične Edina, Aiša i Alma, sestrić Midhat i sestrična Mirsada, šura Ibrahim sa porodicom, svastike Fikra, Safija i Zumra sa porodicama, porodice Hodžić, Salihović, Džuho, Hadžić, Hasović, Pita, Redžović, Kešan, Islamović, Vukas, Glogić, Omerbegović, Duraković, Tabaković, Borišić, Mulić, Gabela, Šehović, Mulaosmanović, Letić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NURUDINA GACKIĆA br. 62. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

NAFIJA (MAHMUT) BAJRIĆ, rođ. HARDAGA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga i voljena NAFIJA (MAHMUT) BAJRIĆ, rođ. HARDAGA preselila na Ahiret u subotu, 12. aprila 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 15. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 15 SATI IZ ULICE ENVERA ŠEHOVIĆA br. 5. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Lejla i Azra, sestre Fadila i Suada, braća Halid i Mehmed, zetovi Namik i Refik, snaha Maja, unučad Namik, Dženita, Džanela, Irfan i Kenan, praunučad, djever Halid, zaove Mirsada i Jasmina, jetrva Sena, te porodice Hardaga, Bajrić, Čengić, Imamović, Kubat, Babić, Korić, Rajkić, Toromanović, Lomigora, Omerćajić, Muratović, Kokić, Hubijar, Điver i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ENVERA ŠEHOVIĆA br. 5./ 9.

KADIĆ (HALIL) HAMID
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KADIĆ (HALIL) HAMID preselio na Ahiret u subotu, 12. aprila 2014. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sinovi Miralem, Munib i Muhammed, snahe Derviša, Melća i Rizafeta, unučad Amel, Elma, Amela, Naida, Irma i Selma, snaha Selma, zetovi Almir i Berat, praunučad Merjem, Amar, Hamza Abdullah i Farah, braća Osman, i Jusuf sa porodicama, sestre Kada i Aiša sa porodicama, nevjeste Mejra i Muškija, zet Ahmet Gadžo, šura Edhem sa porodicom, te porodice Kadić, Drkić, Milišić, Velić, Čomor, Memić, Burina, Velagić, Uygun, Vatrić, Pindžo, Pamuk, Gadžo, Čustović, Hošić, i ostala rodbina, prijatelji i komšije. JASIN ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA POSLIJE AKŠAM NAMAZA U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI PRVI BATALJON br. 51.- SEDRENIK.

NURIJA(ALIJA) ŽILIĆ, rođ. KADIĆ
...za ovaj trenutak- pripremite se...(hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NURIJA(ALIJA) ŽILIĆ, rođ. KADIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 13. aprila 2014. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine u 17 00 sati na mezarju TUŠILA- ŽILIĆI. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI SA AUTOBUSKOG STAJALIŠTA BREKA I USPUTNIM STAJANJEM NA TROLEBUJSKOJ STANICI SKENDERIJA, TERMINAL ILIDŽA, DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Halil, kćerke Raha, Sehija i Fatima, snaha Šeća, zetovi Rasim i Zaim, unučad Meliha, Mediha, Almin, Samin, Sulejman i Semin, te porodice Žilić, Kadić, Pintol, Muratović, Musić, Peljto, Holjan, Lučkin, Eskija, Potur, Nimani, Mehdi, Muminović, Fatić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. JASIN ĆE SE PROUČITI U 17 00 SATI U PORODIČNOJ KUĆI GORNJA BREKA br. 66.

DAMIR (ENVER) TASLAMAN
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi DAMIR (ENVER) TASLAMAN preselio na Ahiret u subotu, 12. aprila 2014. godine, u 49. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine u 14 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED KUĆE ŽALOSTI IZ ULICE FRANCA PREŠERNA. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Damira, zet Nurko, sestrična Emina, dajdža Ahmet, dajdžinica Zulka, tetke Elbisa, Alma, Abasa, Vesna i Nizaheta, tetci Hamo i Eša sa porodicama, rođaci i rodice sa porodicama, te porodice Taslaman, Pleh, Fazlinović, Mujkić, Đukić, Dorić, Ombašić, Nurkić, Bakal, Pašić, Kulenović, Pločo, Selimić, Mačkić, Zvizdić, Dragović, Čaušević, Hadžimusić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI FRANCA PREŠERNA br. 12./ II.

HALILOVIĆ (ADEM) HAZIR
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HALILOVIĆ (ADEM) HAZIR preselio na Ahiret u nedjelju, 13. aprila 2014. godine, u 63. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine, iza podne namaza u Nakšibendisjkoj Tekiji u ulici Potok br. 10. ukop će se obaviti u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Fahrija, sin Mahmud, kćerke Halima i Zehra, snaha Anela, unuka Dženeta, svastika Emina, brat Muriz, sestre Salima i Sabaheta, bratići i bratične, sestrične, te porodice Halilović, Juković, Suljević, Hajrović, Karača, Selimović, Duraković, Hasić, Imamoviić, Sadiković, Račić, Fočak, Smajić, Jerlagić i ostala rodbina, prijatelji Nakšibendijske tekije (potok br. 10.) i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI U 17 00 SATI U NAKŠIBENDIJSKOJ TEKIJI U ULICI POTOK br. 10. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI SMAJLA ŠIKALA br. 49.

EMIR- HAMO (HALIL) HARAČIĆ
Sa velikim bolom u tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi EMIR- HAMO (HALIL) HARAČIĆ preselio na Ahiret u subotu, 12. aprila 2014. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Hikmeta, kćerka Sabina, sin Almir, braća Fuad i Sead sa porodicama, sestre Hašmeta i Sutka sa porodicama, svastika Fikreta sa porodicom, šura Zijad sa porodicom, bratići i bratične, sestrići i sestrične sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI PRVOMAJSKA br. 3./ IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.

DIKA (SELIM) HALILOVIĆ, rođ. DŽANKO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DIKA (SELIM) HALILOVIĆ, rođ. DŽANKO preselila na Ahiret u petak, 11. aprila 2014. godine, u 55. godini života. Dženaza će se obaviti u utoak, 15. aprila 2014. godine u 14 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI IZ ULICE AVDE JABUČICE br. 21. c. SA ZAUSTAVLANJEM U 13 30 SATI ISPRED DŽAMIJE MAGRIBIJA. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Dževad, kćerke Altijana i Aldijana, unuk Tarik, zet Asim, braća Halil i Haso, snaha Fuada, bratična Vildana, bratić Alen, djeverovi Ismet, Igbal i Zlatan, tetke Derviša i Hašima, tetične Merima, Hedija i Jasna, dajdžične Jasna i Hedina, dajdžići i tetići, te porodice Halilović, Džanko, Medić, Dedović, Mašić, Teparić, Mehić, Brajlović, Kumro, Vranješić, Džanković, Pohara, Čaušević, Somun, Avdić, Mušanović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI.

ZILHA (SALKO) HERENDA, rođ. ČENGIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZILHA (SALKO) HERENDA, rođ. ČENGIĆ preselila na Ahiret u petak, 11. aprila 2014. godine, u 95. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 20 SATI NA POČETKU ULICE MARIJA MIKULIĆA (IZNAD DŽAMIJE U IZGRADNJI) KOŠEVSKO BRDO, SA ZAUSTAVLJANJEM NA STAJALIŠTIMA KOD EKONOMSKE ŠKOLE I SOCIJALNOG, DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Fahrudin i Mirsad, kćerka Emira, brat Halil, snahe Esma i Zehra, unučad Nadira, Naida, Safet, Fuad, Alma, Tahir i Faruk, zet Muhamed, amidžična Advija, bratić i bratične, sestrići i sestrične, zaovići i zaovične, djeverići i djeverične, te porodice Herenda, Čengić, Avdagić, Karabegović, Buševac, Mahfuz, Maglajlija, Bukvica, Medošević, Hejub, Morić, Selimbegović, Obarčanin, Mirojević i ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI KOLODVORSKA br. 3/ XI TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOGA DANA U 14 00 SATI U MESDŽIDU – KOŠEVSKO BRDO.

hadži-Adlija Fetahović rođ. Bešlić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga majka hadži-Adlija Fetahović rođ. Bešlić preselila na Ahiret u četvrtak 10. aprila 2014. godine, u 92. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 12. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : Kćerke Sadža, Nadža i Sena, zetovi Muhidin, Ahmed, Vlado i Zlatan, unučad, praunučad, sestrićna Biba sa suprugom Stjepanom, te porodice: Fetahović, Bešlić, Hamamdžić, Gafić, Suljagić, Lučić, Sadiković, Šiber, Efović, Jahić, Lukačević, Čolaković, Ileš, Hrnjević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U ALI-PAŠINOJ DŽAMIJI

REDŽEP (OSMAN) ZUJOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi REDŽEP (OSMAN) ZUJOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 11. aprila 2014. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 15. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Adnan, kćerke Mubera i Aida, zetovi Enver Šoškić i Rusmir Ajanović, snaha Jadranka, unučad Enis, Edna, Jasin, Jana i Nađa, snaha Samra, praunučad Danin i Duna, snaha Hankija, bratići Dževad i Džavid, bratična Sadeta, te porodice Zujović, Šoškić, Ajanović, Mekić, Đukić, Hadrović, Latinović, Šehović, Ibrahimpašić, Jašarević, Gušmirović, Vejzović, Bašić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ENVERA ŠEHOVIĆA br. 62/prizemlje (stan Šoškić).

SINAN (ĆAMIL) OMANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SINAN (ĆAMIL) OMANOVIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 10. aprila 2014. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 12. aprila 2014. godine u 13 30 sati na mezarju u ŽEPI. Prijevoz iz Sarajeva obezbijeđen ispred MZ Sokolje u 9 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Briješće, Otoka i Vijećnica, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Murkija, kćerke Senada, Indira, Ševala i Nizama, zetovi Nedžad, Enes i Adnan, unučad Enver, Amna, Haris, Anesa, Salem i Selma, te porodie Omanović, Osmanagić, Gljiva, Bićo, Koldžo, Mehić, Memišević, Smajić, Korić, Otajagić, Čavkušić, Ćesko, Kolovac, Podžić, Imamović, Hodžić, Tabaković, Herceglija, Ahmetagić, Kurtalić, Avdić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI U SOKOLJU.

HIBA DEMIROVIĆ, rođ. MEHANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HIBA DEMIROVIĆ, rođ. MEHANOVIĆ preselila na Ahiret u petak, 11. aprila 2014. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 12. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Senad i Nijaz, kćeri Azemina i Zijada, braća Salem i Midhat, sestra Taiba, zetovi Enes, Abdulah i Haris, snahe Mira, Sandra i Sabina, unučad Indira, Adin, Amil, Ensar, Arijana, Alan, Amel, Adis i Arnel, praunučad Belmin, Berin, Sanjin i Ema, bratići i bartične, sestrići i sestrične, te porodice Kobiljak, Demirović, Kabil, Šetić, Mehanović, Bošnajković, Učambarlić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. HATMA-DOVA ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U GAZI HUSREFBEGOVOJ MEDRESI.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page