Print This Page 
MUJO (ALIJA) GERIN
''Ono što je kod vas prolazno je, ono što kod Allaha vječno je'' (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš voljeni i nikad prežaljeni MUJO (ALIJA) GERIN preselio na Ahiret u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 07. oktobra 2015. godine u 15 00 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Nermina, sin Amar, kćerke Anesa i Melisa, sestra Mevlida sa sinom Amerom, kćerkom Amnom, zetom Muhamedom i djecom Enom, Berinom i Alenom, sestrić Nihad sa suprugom Sanitom i djecom Azeminom, Semirom i Muhamedom, punica Bahra Bašić sa djecom Dženitom i kćerkom Dalilom, sinom Dženanom i djecom Sarom i Irem, punac Esad Zubanović sa sinom Nihadom, djecom Ninom i Rubinom i zetovima, snaha Mirsada i unukom Tiom, porodice Gerin, Sarić, Kaljić, Švrakić, Brajlović, Krljež, Mašnić, Buza, Bešić i mnogobrojni prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HOŠIN BRIJEG br. 39.

EMIR (ALIJA) ŠERBIĆ
U dubokoj boli javljamo tužnu vijest da je naš dragi suprug, otac i brat EMIR (ALIJA) ŠERBIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 07. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Aida, kćerka Sarah, sestra Amira Sadović sa suprugom Enesom i sinom Nadirom, punica Išajeta i šura Amir Dalagija, porodice Šerbić, Šerbo, Pašić, Dalagija, Tikvina, Sadović, Fetahagić, Horozić, Tahirović, Fidahić, ostala mnogobrojna porodica, komšije i Emirovi dragi prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE. KUĆA ŽALOSTI: ul: VALTERA PERIĆA br. 22/VI

SULEJMAN (AGO) SARAČEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SULEJMAN (AGO) SARAČEVIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 04. oktobra 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 07. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: kćerka Velida, sin Velija, Nezira, snaha Fatima, unučad Amra i Ammar, zet Andrea, bratić Nedim i bratična Elvedina, prijatelj Thomas te porodice Saračević, Balaš, Mednolučanin, Haliman, Ćesko, Šabanović, Kulovac, Alić, Hodžić, Torzani, Salihagić, Muminović, Abdurahmanović, Vejzović kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI ŠIP-Bare.

ZUMRA (OMER) AGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZUMRA (OMER) AGIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 07. oktobra 2015. godine u 16 30 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : bratići Omer, Mustafa, Ibro i Miralem, sestrići Muhamed i Mustafa, snahe Sabina, Sejka, Dženana, Jasna, Mirsada i Esma, njeni Amel, Mirza, Samra, Benjamin i Lejla, te porodice Agić, Skorupan, Konak, Hodžić, Aganović, Mašić, Demirović, Tabak, Holjan, Rajković, Imamović, Jahić, Džidić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. HATMA ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 20 SATI U BEGOVOJ DŽAMIJI.

RUKIJA (VEHBIJA) GUTLIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RUKIJA (VEHBIJA) GUTLIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 06. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Ermina, sin Nermin, snaha Sedbera, unuke Iman i Hanan, braća Ševko, Mehmed-Braco i Hazim sa porodicama, sestre Zlatka i Zekija sa porodicama, te porodice Gutlić, Beganović, Badnjević, Kadrić, Šurković, Avdović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI MAGRIBIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MIS IRBINA br. 5/III

FERID (BAHTO) HODŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FERID (BAHTO) HODŽIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 06. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Heda, kćerka Suada, zet Esad, unuk Armin, sestre Zina, Zuma i Nalka, bratići Ermin sa suprugom Albinom, kćerkom Almom i sinom Ervinom i Fahro sa suprugom Danirom, sinom Kerimom i kćerkom Belmom, bratične Emira, Ermina, Elvira i Elvedina, sestrići Sejo i Junuz, sestrične Sana, Ramija, Indira i Dina, zetovi Hasko i Mule, šure Murat, Hamdo i Ibrahim sa porodicama, te porodice Hodžić, Martinović, Imamović, Kriještorac, Kukuljac, Aljović, Banda, Planić, te ostala mogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ABDURAHMANA MUHAREMIJE br. 35.

MUSTAFA (ALIJA) TANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUSTAFA (ALIJA) TANOVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 03. oktobra 2015. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Jasminka i Birsena, brat Ibrahim, sestra Aziza, snahe Kasema i Ramiza, unuke Lejla, Ziba i Belma, zetovi Mirsad, Meho, Damir, Haris i Deni, praunuk Ahmed, bratići i bartične, sestrići, te porodice Tanović, Makota, Husić, Aličić, Čerkez, Hadžić, Murguz, Bilić, Ramović, Hadžihuseinović, Mezit, Spahić, Kamenica, Arnautović, Resulbegović, Beganović, Omerović, Bektaš, Mujezinović, Žutić, Brkić, Piraj, kao i ostala mnogobrona rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GORNJE ČEBEDŽIJA br. 27.

FUAD (REMZIJA) STRUJIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FUAD (REMZIJA) STRUJIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 04. oktobra 2015. godine, u 49. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 16 30 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : majka hadži Suada, supruga Mensuda, sinovi Eldar i Afan, brat Ermedin, snaha Mirsada, bratić Kenan, bratična Nejra, amidža Nurija sa porodicom, daidže Salko, Sead i Suad sa porodicama, punac Šerif, šura Muhamed sa porodicom, te porodice Strujić, Džabija, Zupčić, Bajrović, Alefendić, Bosović, Kapetanović, Zaimović, Zeković, Kriještorac, Zec, Dedović, Hadžić, Ljubović, Alagić, Mešić, Čengić, Džidić, Musabašić, Karaibrahimović, Hadrović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 16 30 SATI U HUBIJARAGINOJ DŽAMIJI, MEDRESE. KUĆA ŽALOSTI: ul. HUSREFA REDŽIĆA br. 16/V

BEGO (MEHMED) AGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi BEGO (MEHMED) AGIĆ poslije duge u teške bolesti preselio na Ahiret u subotu, 03. oktobra 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Kralj Fahd sa polaskom u 13 20 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sestre Agić Fata i Agić Habiba, sestrić Ahatović Sabahudin, sestra Fočo Mujesira, sestrići Fočo Nihad i Juzbašić Irfan, ostala rodbina, prijatelji, komšije i džematlije iz džamije Kralj Fahd. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U ISTIKLAL DŽAMIJI NA OTOCI. KUĆA ŽALOSTI: ul. SEMIRA FRAŠTE br. 12/VIII

DŽEVAD-Struja JELEČAK
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi DŽEVAD-Struja JELEČAK preselio na Ahiret u petak, 02. oktobra 2015. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: kćerka Amra, unuk Amar, braća Kemo i Dino sa porodicama, te porodice Jelečak, Nikšić, Gruda, Pilav, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

ADMIR-Hamo (ESAD) HAMŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ADMIR-Hamo (ESAD) HAMŠIĆ preselio na Ahiret u subotu, 03. oktobra 2015. godine, u 42. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: majka Senija, sestra Alma, sestrić Tahir, sestrična Azra, zet Ahmed, daidže Hajrudin, Arslan i Mersudin sa porodicama, tetka Nerma sa porodicom, amidže Safet, Nihad i Mensud sa porodicama, strine Višnja i Hida, prijatelji Sabine, Antje, Stefan, Kristina i Lentje, te porodice Hamšić, Halilović, Ćehajić, Ustamujić, Šehović, Solak, Rašidović, Hodžić, Bešlić, Hasović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U JORDANSKOJ DŽAMIJI NA GRBAVICI. KUĆA ŽALOSTI: ul. DERVIŠA NUMIĆA br. 62/II

JAKUB (HAŠIM) UŠANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JAKUB (HAŠIM) UŠANOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 02. oktobra 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Zijad, kćerka Edina, snaha Amra, unučad Amar i Anela, snahe Nura i Carolina, te porodice Ušanović, Samujić, Alić, Mirvić, Begović, Lončarević, Muratović, Mustafić, Čelebić, Bepa, Jašarević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BARDAKČIJE br. 36.

ATIJA (OMER) IBRAHIMKADIĆ,rođ.BISER
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ATIJA (OMER) IBRAHIMKADIĆ,rođ.BISER preselila na Ahiret u petak, 2.oktobra 2015. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 3. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Enver, kćerka Jasna, zetovi Braco, Dino i Robert, snahe Vasvija i Sanja, brat Ismet sa porodicom, unučad Dijana, Melisa, Mirela, Adnan, Hana, Đana, Faris, Danin i Evan, bratići i bratične, te porodice Ibrahimkadić, Bajrić, Biser, Šljokić, Brkić, Popović, Miler, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ZAIMA ŠARCA br. 104/III

RAMIZA BAJIĆ, rođ. MUJKIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAMIZA BAJIĆ, rođ. MUJKIĆ preselila na Ahiret u petak, 02. oktobra 2015. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Brezanksa 35 sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Husein i Hasan, kćerke Fatima i Rasema, zetovi Šaban i Ibrahim, snahe Midheta i Emina, unuci Adnan, Ramiz, Mirzet i Amar, unuke Zlata, Šeherzada, Ajla, Nejra, Mirzeta i Irma, zet Adnan, snaha Aida, praunuka Zara, bratići i bratične, sestrići i sestriče, zaove Zuhra i Zehra sa porodicama, te porodice Bajić, Mujkić, Kešmer, Agić, Suša, Šabanović, Alagić, Međuseljac, Prguda, Sućeska, Selimović, Hrelja, Korač, Marić, Ferić, Smajić, Hurem, Hasanović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BREZANSKA br. 35-Briješće.

MAHMUT (NAIL) BAŠOVIĆ
Sa velikom tugom i bolom u srcu ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MAHMUT (NAIL) BAŠOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 02. oktobra 2015. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Vezira, sinovi Ruždija, Bećir i Muhamed, kćerka Zilha, zet Mirsad Lokvančić, snahe Mirsada, Selima i Aida, braća Daut i Bilal sa porodicama, unučad i praunučad, te porodice Bašović, Džanović, Rovčanin, Lokvančić, Kukuljac, Džinović, Zornić, Adžem, Đurđević, Mekić, Memović, Tahirović, Kajević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SAGRDŽIJE br. 41.

Hajrija (Nurko) Bahtanović, rođ. Fukalj
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Hajrija (Nurko) Bahtanović, rođ. Fukalj preselila na Ahiret u petak, 02. oktobra 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine u 14 00 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Ramiz, sin Fuad, kćerka Alma, snaha Alma, zet Safet, unučad Selma, Dženita, Meris i Emina, zet Davud, praunuka Ajša, sestre Safija i Nura, brat Sulejman, zet Hamo, snaha Emina, bratična, sestrići i sestrična, zaova Ramiza sa porodicom, jetrva Remza, djeverići i djeverične, te porodice Bahanović, Fukalj, Vanjo, Kadrić, Džino, Hrnjić, Ajnadžić, Džemiđić, Čubro, Karahmet, Omeragić, Garaplija, Kapo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI IZA BAŠĆE br. 2.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page