Print This Page 
hadži Tenzila-hanuma Jusufović, rođ. Čengić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Tenzila-hanuma Jusufović, rođ. Čengić preselila na Ahiret u petak, 19. maja 2017. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. maja 2017. godine u 14 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mesud, kćerke Merima i Mula, zetovi Anes i Nazif, snaha Hajra, unuci Mirza i Haris, unuke Nejla, Melina i Edna, zetovi Mirsel i Mirsad, snahe Samantha i Tifany, praunuk Danin, praunuke Zana i Maisa, sestre Zila i Ziza, snaha Paša, bratići Čengić Fehim, Kemo i Elvedin, bratične Mirsada i Elvedina, sestrići Budnjo Veiz, Efendić Šućro, Nihad i Samir, sestrične Latifa, Ifeta, Sabina i Sabiha, svak hadži Ruždija, prije Munira i Lirija, jetrva Fija, njegovateljice Jasmina i Medija, te porodice Jusufović, Čengić, Kafedžić, Zubović, Smajlović, Kaltak, Kazija, Budnjo, Efendić, Kreho, Drljević, Resumović, Čorak, Nuhbegović, Golić, Džendžo, Memić, Selimović, Alikadić, Slinić, Smajiš, Bešagić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BOSANSKA br. 7/III

NAZIF (HADŽO) PRGUDA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NAZIF (HADŽO) PRGUDA preselio na Ahiret u četvrtak, 18. maja 2017. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. maja 2017. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti, Pofalička 76 sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Nedžad, kćerka Amela, snaha Sabina, unuka Emina, sestre Safa, Samija i Sabira sa porodicama, snaha Aiša, bratići i bratične sa porodicama, sestrići i sestrične sa porodicama, daidžići i daidžične sa porodicama, tetići i tetične sa porodicama, te porodice Prguda, Kozlić, Zećo, Beća, Saračević, Hadžić, Mika, Suljić, Barlov, Kumro, Demir, Radončić, Zubović, Salman, Memić, Jašarević, Hebib, Baftić, Bajramović, Masleša, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI POFALIČKA br. 76.

RABIJA HASOVIĆ, rođ. OMEROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RABIJA HASOVIĆ, rođ. OMEROVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. maja 2017. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Šemso, sinovi Damir, Elvir i Eldin, snahe Negra i Eldina, unuk Inres, brat Enver, sestre Fata, Zineta, Ševka i Fatma, snahe Zerka i Mervana, zetovi Safet, Nuhan i Fehim, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djeverovi Vehid i Nedžib sa porodicama, zaova Šemsa sa porodicom, te porodice Hasovićić, Omerović, Kaltak, Jakubović, Kasalo, Trle, Velić, Subašić, Hanić, Islamagić, Osmanović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SKLADI br. 53, Ilidža.

TIFA (Mujo) BAJRIĆ, rođ. ĆIRIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga TIFA (Mujo) BAJRIĆ, rođ. ĆIRIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. maja 2017. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice N. Smailagića 12 sa polaskom u 13 45 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Fikret, snaha Hasena, sestra Tidža sa djecom, djever Jusuf sa djecom, jetrva Sena sa djecom, snaha Duda sa djecom, daidžić Muhdo, daidžične Halima i Rahima, te porodice Bajrić, Ćirić, Vefić, Šehić, Verunica, Dizdar, Hodžić, Zeljković, Švraka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Sada, Seka i Cvetko. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKEZA SMAILAGIĆA br. 12/X

FAKETA (Mehmed) ATIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga i plemenita mama, baka, nana, pranana, sestra, tetka i svekrva FAKETA (Mehmed) ATIĆ iznenada preselila na Ahiret u utorak, 16. maja 2017. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. maja 2017. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Senad sa suprugom Ljiljanom, unuke Erika i Tina, praunučad Amira, Kayson, Anouar i Livana, sestra Ifeta i zet Milenko sa sinom Davorom, sestrična Velida i zet Hazim sa djecom Hasanom i Hazimom, te porodice Telalagić, Atić, Hajdarbegović, Tizić, Hadžibajrić, Ketanović, Hadžić, Hodžić, Hrustanbegović, Ramadanović, Bilić kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI FERHADIJA.

AMIRA (AJDIN) DŽANOVIĆ
Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga sestra i tetka AMIRA (AJDIN) DŽANOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 18. maja 2017. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. maja 2017. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : brat Amir, sestre Mukelefa-Cica i Aida, snaha Mira sa porodicama. Njene prijateljice Jasna Jurčević i Gordana Stanojlović, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U CAREVOJ DŽAMIJI.

ŠAĆIR (SALKO) ZUKIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ŠAĆIR (SALKO) ZUKIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. maja 2017. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Bosanski put lamela 1 u Starom Ilijašu u 13 30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Semizovac, Krivoglavci, Briješće i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vezira sa kćerkama Indirom i Nerminom, braća Kemal i Sead, snaha Dževida, bratići Allen i Armin, bratične Sabrina i Selma, amidža Mujo, tetka Rahima, strina Muša, daidžić Kasim Međuseljac sa porodicom, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, šure Nijaz, Zijad i Nermin sa porodicama, svastika Zineta i badžo Ahmed sa porodicom, te porodice Zukić, Međuseljac, Hadžić, Ibišević, Zulčić, Bajić, Avdić, Demir, Mutapčić, Mulaosmanović, Omeragić, Drinjak, Omerović, Husović, Kos, Barimac, Kasapović, Sofović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI STARI ILIJAŠ.

hadži Hiba Bećarević, rođ. Baščaušević
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Hiba Bećarević, rođ. Baščaušević preselila na Ahiret u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. maja 2017. godine u 15 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mirsad i hadži Senad, snahe Aida i Dženana, unučad Lejla, Haris, Adis i Lamija, zet hadži Eldin Kunto, snahe Dalila i Ashley, praunučad Malik, Imran, Zejna, Osman, Emina, Alina i Nadia, sestre hadži Behija i Suada, sestrići Edo, Neno, Jasko, Nijaz, Fuad, Kemal i Adnan, sestrična Azra, djeverovi Sakib, Alija i Fadil, zaova Sakiba, jetrve Emina, Nisveta i Mina, djeverići Damir, Almir, Kenan, Samir, Bakir i Nihad, zaovići Elmir i Edin, te porodice Bećarević, Baščaušević, Silajdžić, Krilić, Kunto, Hasanbegović, Berbić, Selak, Beganović, Čajo, Dević, Hadžić, njena Emina Nukić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HADŽIJAMAKOVA br. 32.

RAŠID (HAMID) FAZLIĆ Ekshumacija
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAŠID (HAMID) FAZLIĆ Ekshumacija Dženaza će se obaviti u subotu, 20. maja 2017. godine u 15 00 sati na mezarju u selu POTPEĆE-Foča. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Bida, braća Nedžad i Ferid, bratići Almir, Asmir, Ibro i Jasmin, bratične Mediha, Alma, Dženita, Nermina i Emina, sestrične Edita i Emina, dajdže Bećir-beg i Džafer-beg sa porodicama, amidža Halil sa porodicom, amidžići Ekrem i Enver sa porodicama, snahe Nura, Jasmina i Semina, zetovi Hasan, Alisan, Amer i Šefkija, te porodice Fazlić, Kruho, Kruhović, Cocalić, Mahmutović, Mudželet, Dizdarević, Bavčić, Šabotić, Lampa, Kantar, Kovač, Smajkan, Kiselica, Spaho, Hadžimešić, Kulosman, Šeho, Bećković, Divjan, Pendek, Vejz, Kafedžić, Džomba, Ćoso, Glibo, Grčo, Pašalić, Klinac, Puriš, Mašić i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. MOLIMO DRAGOG ALLAHA DŽ.Š. DA MU PODARI LIJEPI DŽENNET.

FEHIM (TAHIR) ANDELIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FEHIM (TAHIR) ANDELIJA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 15. maja 2017. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. maja 2017. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mehemed, kćerka Sehma, snaha Nura, unučad Mirzet, Elma i Sara, sestrići Hamdija i Ismet sa porodicama, bratići Ferid sa porodicom i Nedžib, bratična Halima sa porodicom, te porodice Andelija, Kruščica, Pekmez, Polovina, Radušić, Bašić, Palalija, Hazirović, Medunjanin, Gradišić, Musić, Nezirević, Mujezin, Hubijar, Karić, Beganović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. GRBAVIČKA br. 107/II

SENIJA (hadži Ibrahim) KAPO, rođ. KEČO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SENIJA (hadži Ibrahim) KAPO, rođ. KEČO preselila na Ahiret u srijedu, 17. maja 2017. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. maja 2017. godine u 17 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Emin, kćerka Emira, sestre hadži Hajra i Šefka, zet Memsur-Memso, snahe Rošana i Alija, zet Muhamed, djever Nail, jetrve Habiba i Sadeta, unučad i praunučad, sestrići i sestrične, bratići i bratične, porodice Kapo, Kečo, Fejzić, Hasanović, Softić, Subašić, Čorambegović, Hamzagić, Hergić, Muratović, Zimić, Perviz, Kukan, Barlov, Fako, Hadžić, Konaković, Mekić, Šabić, Nijaz Hastor sa porodicom, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U MAHALSKOJ DŽAMIJI, MEDRESE.

RIZAH (OMER) IMAMOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RIZAH (OMER) IMAMOVIĆ preselio na Ahiret u utorak, 16. maja 2017. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. maja 2017. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Zuhreta, kćerke Elma i Berina, unučad Džanin i Dalia, zet Jasmin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI ISTIKLAL, Otoka. KUĆA ŽALOSTI: ul. BRČANSKA br. 13/IV, Otoka.

SIDA (Šahid) AJANOVIĆ, rođ. ĆOSIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SIDA (Šahid) AJANOVIĆ, rođ. ĆOSIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. maja 2017. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. maja 2017. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred restorana ''EKI'' u Buća potoku sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Safet, kćerke Fata, Safa, Safeta i Izeta, snaha Mubera, zetovi Zajim i Admir, unučad Selma, Haris, Emina, Harisa, Sanel, Anel, Aldin, Jasmin, Medin, Adin i Sanin, praunučad, brat Mehemed, bratići i bratične, djever Remzija, te porodice Ajanović, Ćosić, Tuljković, Korač, Džafić, Šabanović, Kešmer, Mešanović, Softić, Memić, Alađuz, Dželo, Tursunović, Buljubašić, Cocalić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI OMERA KOVAČA ČIKMA br. 60.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page