Print This Page 
ENES (HAMDIJA) KAROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ENES (HAMDIJA) KAROVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 15. decembra 2018. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Mehridžana, kćerke Lejla i Nejra, zet Irfan, punica hadži Zejneba, brat Izet, sestre Sajma i Hajra, porodice Karović, Čengić, Ustić, Hasković, Karić, Bećirević, Šljivo, Rizvić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BRANILACA SARAJEVA br. 35/I

DŽEMAL (JUSUF) FAKO
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi DŽEMAL (JUSUF) FAKO preselio na Ahiret u subotu, 15. decembra 2018. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa TERMINALA na Ilidži u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Atija, sin Amel i kćerka Amela, snaha Zina, zet Edib, unučad Mahir, Enver, Haris i Adin, brat Avdo, snaha Izeta, sestre Ferida i Rabija, bratične Merjem i Naila, sestrići Admir i Sabahudin, sestrična Aida, porodice Fako, Muftić, Agović, Mulabdić, Spaho, Mesihović, Dizdarević, Rustempašić, Škoro, Čolpa, Mekić, Hadžalić, Musić, Čolo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI LUŽANI, Ilidža. NEKA GA ALLAH OBASJA SVOJOM SVJETLOŠĆU.

OMER (MUHAREM) FEROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi OMER (MUHAREM) FEROVIĆ preselio na Ahiret u petak, 07. decembra 2018. godine u Njemačkoj, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vezirka, sin Edin, kćerka Edina, brat Zufer, sestra Igbala, te porodice Ferović, Kolenović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI MAHALA, Nedžarići.

SENIJA (Mujo) ŠETKIĆ, rođ. HODŽIĆ
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽI UN Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SENIJA (Mujo) ŠETKIĆ, rođ. HODŽIĆ preselila na Ahiret u petak, 14. decembra 2018. godine, u 59. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. Prijevoz obezbijeđen ispred samoposluge Amko-comerc na Aneksu sa polaskom u 13 30 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Huma, suprug Safet, sin Mirsad, nevjesta Amra, braća Mustafa, Hamed i Šećo, sestre Hasiba i Sabina, snahe Munevera i Senada, zetovi Refik i Neđad, svekrva Mera, zaova Mirsada, djever Velija, jetrva Sifija, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djeverići i djeverične, zaovići i zaovična, te porodice Šetkić, Hodžić, Voloder, Kurtović, Kršo, Jašarević, Hadžibulić, Hadrović, Trnka, Omeragić, Sokolović, Macić, Haseta, Fočić, Kamenica, Terzić, Mulaomerović, Dazdarević, Palo, Muharemović i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA POSLIJE IKINDIJE NAMAZA U DŽAMIJI NA ANEKSU, ul. Vrbovska. KUĆA ŽALOSTI: ul. PRNJAVORSKA br. 19.

SUBHIJA OMERAGIĆ, rođ. BAKOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SUBHIJA OMERAGIĆ, rođ. BAKOVIĆ preselila na Ahiret u subotu, 15. decembra 2018. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Meliha, Emina i Jasna sa porodicama, unučadima i praunučadima, brat Muhamed, sestre Bahrija i Behija sa porodicama, porodice Karamehmedović, Valjevac, Lukić, Baković, Blažević, Klozi, Salihović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U UMMU ARIF ZABADNE DŽAMIJI, ul. Kemala Kapetanovića bb. Grbavica II KUĆA ŽALOSTI: ul. BAKAREVIĆA br. 1/III

MULA (Muharem) FEHRIĆ, rođ. MEMIŠEVI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MULA (Muharem) FEHRIĆ, rođ. MEMIŠEVIĆ preselila na Ahiret u petak, 14. decembra 2018. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred marketa 'M' sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Samir i Elmedin, snahe Selveta i Jasmina, unučad Nejra, Anes, Džejna i Eldin, braća Hamed i Fadil sa porodicama, sestra Mevla sa porodicom, snaha Tima sa porodicom, sestrići, bratići, djeverić Ahmed sa porodicom, Klačar Muhidin i Amir sa porodicama, te porodice Fehrić, Memišević, Bakaran, Barut, Hodžić, Husović, Kahriman, Klačar, Salić, Kadrić, Karaman, Kasapović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMAČKA PLOČA br. 70.

ŠEFIK (MUSTAFA) AGANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ŠEFIK (MUSTAFA) AGANOVIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Umida i Aida, unučad Amira, Alma, Lejla i Faris, praunuke Dalal i Zaina, zetovi Sead, Ermin i Mirsad, te porodice Aganović, Selvić, Šubo, Bećirević, Voloder, Zubić i ostala mnogobrajna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 00 SATI U CENTRALNOJ DŽAMIJI U POFALIĆIMA. KUĆA ŽALOSTI: ul. ZAHIRA PANJETE br. 326, Pofalići.

SANELA (Kemal) VLADAVIĆ, rođ. ĆAPIN
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SANELA (Kemal) VLADAVIĆ, rođ. ĆAPIN preselila na Ahiret u petak, 14. decembra 2018. godine, u 42. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Doma kulture u Švrakinom sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Kemal, sestra Alisa, zet Aldin, amidže Asim i Omer-Eko sa porodicama, daidža Narcis sa porodicom, tetke Bahrija, Alma, Suada, Nermina i Jasmina sa porodicama, te porodice Ćapin, Mrkva, Mutić, Bajraktarević, Cico, Rizvo, Čaušević, Ražić, Kabahija, Valjevčić, Čemernica, Škaljić, Džaferović, Iković, Đuderija, Ugljanin, Radojević, Ćuturić, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PRVOMAJSKA br. 43.

SEDIKA PIPIĆ, rođ. ĆEJFOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SEDIKA PIPIĆ, rođ. ĆEJFOVIĆ preselila na Ahiret u petak, 14. decembra 2018. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : Ramić Salem, Ermina, Ademdin, Lejla i Semina, sestre Šemsa i Zlata sa porodicama, te porodice Pipić, Ćejfović, Ramić, Gegić, Kapidžić, Kuladlić, Bojić, Abdibegović, Jusić, Ademović, Gadžo, Šljoka, Hodžić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

REFIKA DAUTOVIĆ, rođ. HRNČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga REFIKA DAUTOVIĆ, rođ. HRNČIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, u 60. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Halida, suprug Sabahudin, sin Demir, brat Armin, snaha Vanja, bratična Ajla, amidže Alija i Omer sa porodicama, daidžići i daidžične sa porodicama, tetići i tetične sa porodicama, djever Nedim sa porodicom, zaova Tatla sa porodicom, te porodice Dautović, Hrnčić, Topalović, Kapetanović, Džankić, Gredelj, Velić, Čengić, Pajević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U CENTRALNOJ DŽAMIJI U HADŽIĆIMA.

ISMET (ALIJA) AMBEŠKOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ISMET (ALIJA) AMBEŠKOVIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 12. decembra 2018. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. decembra 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Šahza, sinovi Almir i Haris, snahe Melika i Ellena, unučad Benjamin, Omar, Niccolo i Martina, braća Zijad i Mujo, snaha Milka, bratići i bratične, šura Hilmo sa porodicom, svastike Ajkuna sa porodicom, porodice Ambešković, Hadžić, Movrić, Čelebić, Pelloni, Fajfrić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 57, Pofalići.

hadži HATIDŽA DELALIĆ, rođ. GREBOVIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži HATIDŽA DELALIĆ, rođ. GREBOVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 12. decembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirsad, kćerke Rabija i Aida, brat Nuko, sestra Fata, zetovi Nermin i Ibrahim, snahe Čelebija, Mirjana i Mersiha, jetrva Ajkuna, unučad Amila, Seid, Emir, Bakir i Benjamin, bratične Adina i Nermina, bratići Nermin i Adi, rodica Hadžira sa porodicom, te porodice Delalić, Grebović, Nuhić, Hadžibajrić, Krkalić, Devani, Prguda, Đonko, Jugo, Batalović, Kovač, Memić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

FERIDIJE (Sadik) SADIKAJ, rođ. BEGAJ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FERIDIJE (Sadik) SADIKAJ, rođ. BEGAJ preselila na Ahiret u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, u 67. godini života. Dženaza će se klanjati u petak, 14. decembra 2018. godine poslije ikindije namaza (14 00 sati) u haremu džamije Vrbanjuša, a ukop će se obaviti na mezarju VRBANJUŠA. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Kasem, sin Islam, snaha Enisa, unuke Amella i Merjem, unuci Agron, Kasim i Jusuf, praunuke Merjem i Ajša i zet Adnan, braća Samija i Fatmir, sestre Feksije, Nesibe i Lumnije, djver Tahir, jetrva Vezira, djeverići Nurudin, Mediha i Meliha sa porodicama, amidžići Naim i Zaim i snaha Mirela, porodice Sadikaj, Begaj, Mulić, Krnjić, Gashi, Krasniqi, Pulaj, Badallaj, Talović, Berisha, Muji, te druga mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PROVARE br. 12.

EDIN (HIMZO) ČAVKUŠIĆ
S dubokom boli u srcu i tugom koju ništa ne može ublažiti javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi EDIN (HIMZO) ČAVKUŠIĆ iznenada preselio na Ahiret u četvrtak, 06. decembra 2018. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. decembra 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Azra, Damir i Mirna

SANIJA HADŽAJ, rođ. GAŠAJ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SANIJA HADŽAJ, rođ. GAŠAJ preselila na Ahiret u četvrtak, 13. decembra 2018. godine, u 59. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. decembra 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Baškim, Nedžad i Besim, kćerke Mirsada, Šerzada i Suvada, unučad, sestra Nazmija, brat Riza, rodica Mina, zetovi i snahe, te porodice Hadžaj, Gašaj, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page