Print This Page 
Nermina (Edhem) Ruždić, rođ. Čolaković
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Nermina (Edhem) Ruždić, rođ. Čolaković preselila na Ahiret u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N E P O R O D I C E : Ruždić, Čolaković, Halvadžija, Mujanović, Mahmutčehajić, Zuban, Eminović, Krvavac, Tiro, Mujković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI TEPEBAŠINA br. 31.

JUSUF (HUSO) MUŠINOVIĆ
Sa velikom tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JUSUF (HUSO) MUŠINOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. augusta 2015. godine u 13 30 sati na mezarju RIBARI-GLAVATIČEVO. Prijevoz iz Sarajeva obezbijeđen ispred džamije iz ulice Franje Kluza sa polaskom u 10 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Nusreta, brat Alija, djeca Jasminka, Senad i Mevledina, unučad Minela, Selma, Abduselam, Kenan i Emina, praunučad, snahe Izeta, Biba i Fata, bratić Dževad, bratične Mirsada, Munevera, Enisa, Nermina i Izeta, zetovi Mehmed, Reuf i Almir, te porodice Mušinović, Ćesir, Dedić, Abaza, Brajević, Dokara, Mujezinović, Fatkić, Avdagić, Muminović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI u ulici Franje Kluza-Briješće. KUĆA ŽALOSTI: ul. HUMAČKA PLOČA br. 35.

MEJREMA (DŽEMAIL) VLAHOVLJAK
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MEJREMA (DŽEMAIL) VLAHOVLJAK preselila na Ahiret u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine, u 66. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. Prijevoz obezbijeđen ispred stana merhume iz ulice Gradačačka 15 u 13 00 sati sa zaustavljanjem ispred Merhameta na Bistriku, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : braća Mujo i Mustafa, sestre Zilha i Hatidža sa porodicama, dajdža Sabro, tetke Raba i Heda, dajdžinica Džemila, tetak Smail, bratić Alen, sestrić Haris, sestrične Sanela i Amela, porodice Vlahovljak, Kordić, Crnovršanin, Rebronja, Hadžalić, Kovačević, Hasanagić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U STANU MERHUME U ULICI GRADAČAČKA br. 15/IV

KOLDŽO (hadži Asim) SENAD
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KOLDŽO (hadži Asim) SENAD preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 57. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. augusta 2015. godine u 17 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI I. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Asim i kćerka Amina sa majkom Amilom, snaha Farania, kćerke Nadja i Ajša sa majkom Edinom, sestra Amira, zet Seid, sestrične Belma, Alma i Amra sa porodicama, sestrić Emir sa porodicom, te porodice: Koldžo, Pašić, Fočo, Čusto, Cvijetić, Seferčehajić, Saračević, Kiso, Đaltur, Bogdanović, Varatanović, Pinjo, Ablaković, Nanić, Ljuhar, Mrkva, Mašić, Šator, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE.

ALIJA (SULJO) DŽOMBA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ALIJA (SULJO) DŽOMBA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 25. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Kemal, kćerka Enisa, snaha Ingrid, zet Selmir, unučad Timur, Emin, Dinan i Enna, brat Halil, sestre Zumra i Raza, snaha Murata, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šure i svastike sa porodicama, te porodice Džomba, Hasković, Karup, Kešo, Kerstjens, Ćorić, Kamerić, Pašović, Tahmaz, Fulurija, Đozo, Muslić, Oćuz, Inajetović, Šonja, Mulabdić, Spahić, Ošijan, Divjan, Mujanović, Dolan, Puriš, Selimović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U HEĆINOJ DŽAMIJI, Buća Potok. KUĆA ŽALOSTI: ul. OMERA KOVAČA ČIKMA br. 3.

HANKIJA KOVAČ, rođ. MADEŠKO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HANKIJA KOVAČ, rođ. MADEŠKO preselila na Ahiret u nedjelju, 23. augusta 2015. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 26. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Faruk, Fikret i Adnan, snahe Amra, Jasna i Dina, unučad Armel, Esnef, Armela, Vedad, Omar, Irma i Arman, snaha Alija, bratići i bratične, djeverovi Mujo i Omer sa porodicama, zaova Mevlida-Lala sa porodicom, te porodice Kovač, Madeško, Adžagić, Omanović, Muminović, Tahirović, Budimović, Vejo, Humić, Glibo, Zec, Nasibić, Puteš, Alibašić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI OSIK do br. 95.

AHMET (SALKO) MUSTAFIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AHMET (SALKO) MUSTAFIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 23. augusta 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 25. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Azra, sin Alen, kćerke Aida i Amra, snaha Amra, zetovi Ozren i Damir, unuka Asja, unuci Isa, Roko i Nuh, braća Osman i Ramo, sestre Aiša, Zuhra, Rahima i Džemila, šura Mirsad, porodice Mustafić, Morić, Dolić, Topalović, Šandal, Atlagić, Tosunbegović, Ačkanović, Čengić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI NEDŽARIĆI.

ADILA VOLODER, rođ. HAROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ADILA VOLODER, rođ. HAROVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 23. augusta 2015. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 25. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Emela, sin Enis, unuk Amar, unuke Samra i Adina, braća Dževdet i Teufik, sestre Naska i Havuša, snahe Ševala i Sapka, zet Esad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Voloder, Harović, Alađuz, Avdić, Efović, Imami, Žuga, kao i ostala mnogobrojna rodbina, priajtelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA br. 32/III

AHMET (HASAN) OVČINA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AHMET (HASAN) OVČINA preselio na Ahiret u nedjelju, 23. augusta 2015. godine, u 63. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 25. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Zinaida, sin Elvedin, kćerka Jasmina, zet Adnan, snaha Emira, unuka Emina te porodice Ovčina, Husedžinović, Selimović, Bučuk, Hafizkadić, Bajramović, Brajan, Cimirotić, Ćosić, Mehić, Vreva, Mujezinović, Hadžović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NADEŽDE PETROVIĆ br. 16, Dobrinja.

ESAD (SMAJO) NAHODOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ESAD (SMAJO) NAHODOVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Nedžiba, sin Irsad, braća Refik, Mirsad i Vernes, sestre Munevera i Mujesira, snahe, zetovi, svastike i njihova djeca, te porodice Hamzić, Karaosmanović, njihova djeca i ostala mnogobrojna rodbina.

SALIH (IBRO) GRUDA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SALIH (IBRO) GRUDA preselio na Ahiret u nedjelju, 23. augusta 2015. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Zaim, snaha Dijana, kćerka Suzana, sestre Huma i Nafija, snahe Desanka, Hasiba i Refika, unučad Adela, Adisa, Edwin, Alen, Irma, Denis, Damir i Ines, sestrične Ajša, Nazlija i Vasvija, sestrići Hilmija, Ilijaz, Esad i Šućo, bratići Samir i Mirsad, bratične Sanela i Amra, šura Osman sa suprugom Zadom i djecom, Almir, Alma i Sanjin, te porodice Gruda, Hot, Redžepagić, Dervišević, Jarović, Laličić, Šujak, Šahinović, Medunjanin, Čekić, Vokši, Tanović, Sokolji, Radončić, Sejfović, Odobašić, Matović, Crnovršanin, Pirović, Avdić, Đukanović, Hajdarpašić, Oglečevac, Sejfović, Alija, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U BEGOVOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA br. 14/II

ALMEDIN-Ado (MEHMED) DŽIDO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ALMEDIN-Ado (MEHMED) DŽIDO preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 55. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 17 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Munira, sin Nail, kći Arijana, zet Nedžad-Nele, unuk Ali, brat Almir, sestra Almira, punica Fatima, svastika Hamida sa porodicom, šure Ibrahim i Rasim sa porodicama, sestrić Muamer sa porodicom, tetka Tima sa porodicom, prijatelji Senad sa porodicom i Mehmedalija sa porodicom, te porodice Džido, Palalić, Gaćo, Džafo, Musić, Ašiš, Vilić, Delić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SAGRDŽIJE br. 66.

RAMADAN (IBRAHIM) PUŠKAR
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAMADAN (IBRAHIM) PUŠKAR preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 17 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Zakir, Sead i Sabit, kćerke Amira i Aida, brat Muharem sa porodicom, sestre Ismeta, Munevera i Esma sa porodicama, unučad Senad, Vildana, Behija, Mirza, Senada, Admira, Emina, Nedžmina, Džejna, Selma, Belma, Elma, Mejrema i Medina, praunučad, snahe Mevlida i Bahrija, zetovi, svastika Sedika, sestrići i bratići sa porodicama, te porodice Puškar, Zulić, Abdičević, Olovčić, Hukara, Lokvančić, Krečo, Čengić, Delibašić, Ćosović, Ivaković, Stojanović, Hulja, Kastrati, Šaškin, Bajraktarević, Kozić, Berberović, Pilavdžija, Cepić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI GORNJE ČEBEDŽIJE br. 16.

NUMAN (HAMID) UGLJANIN
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NUMAN (HAMID) UGLJANIN preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa autobuskog stajališta ispred kuće žalosti iz ulice Bratunačka 21 sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sinovi Esad, Enver i Nevzet, kćerke Rabija i Hedija, snahe Ismeta, Ivanka i Muzafera, zetovi Bešir i Fadil, unučad i praunučad, sestra Suvada, zet Zećo, snahe Fehima i Naza, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šura Hasib sa porodicom, te porodice Ugljanin, Glogić, Hadžović, Reč, Ragipović, Mirojević, Đukić, Crvčanin, Kalender, Baždar, Ibrović, Ćačić, Sulić, Jukić, Jahić, Žigo, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BRATUNAČKA br. 21.

SIJA BAJRAMOVIĆ-IBLIZOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SIJA BAJRAMOVIĆ-IBLIZOVIĆ preselila na Ahiret u petak, 21. augusta 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Sajda, porodice Bajramović, Iblizović, Hodžić, Kilalić, Subotić, Kostelnik-Mosses, te mnogobrojni prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUVAJTSKOJ DŽAMIJI, Čengić Vila. KUĆA ŽALOSTI: ul. FERDE HAUPTMANA br. 26/V

EMINA (Mehmed) HAMZOVIĆ, rođ. SIKIRIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga EMINA (Mehmed) HAMZOVIĆ, rođ. SIKIRIĆ preselila na Ahiret u petak, 21. augusta 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Edin i Zijadin, kćerka Jasminka, snahe Almasa i Alma, unuci Emir, Eldin, Elmin, Eldar i Ajnur, unuke Merima i Ajdina, zetovi Senad, Emir i Admir, brat Fikret, bratići i sestrići, rodica Amra Aličković sa porodicom, te porodice Hamzović, Sikirić, Kurspahić, Gazić, Aganlić, Nezirović, Ždero, Hurem, Salihagić, Suljagić, Ćatić, Mujagić, Komarica, Mukaća, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SENADA ČOLIĆA br. 78.

ŠAHMAN (MEHMED) ZULČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ŠAHMAN (MEHMED) ZULČIĆ preselio na Ahiret u subotu, 22. augusta 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 24. augusta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred samoposluge Samko-promet na Aneksu sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Alen, kćerke Mirzeta i Mirsada, braća Hilmo, Aziz i Idriz, snahe Erma, Mejra, Šemsa i Bahra, zetovi Ramiz i Senad, unučad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, svastike Derviša i Sajma, badžo Hajrudin, te porodice Zulčić, Imamović, Žunić, Lilić, Sarač, Kovačević, Kustura, Hodžić, Mešanović, Drakovac, Mulić, Mahutović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. NOVOPAZARSKA br. 127.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page