Print This Page 
ESAD (RAMIZ) SULJOVIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ESAD (RAMIZ) SULJOVIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine, u 59. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 31. oktobra 2014. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Gradačačka 74 sa polaskom u 14 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : majka hadždži Adila, supruga Medreta, sinovi Namik, Kenan, Malik i Tarik, kćerka Ajla, sestre Mejra, Indira, Elmedina, zetovi Mustafa i Osman, unučad Adi i Amina, snahe Dragana, Azra i Enida, sestrići i sestrićne, te porodice Suljović, Milić, Suljagić, Banjica, Zukanović, Avdagic, Delić, Žerić te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GRADAČAČKA br. 74/I

nema slike
ADIL (ZAHIR) ZEBIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ADIL (ZAHIR) ZEBIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 29. oktobra 2014. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 31. oktobra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Safija, kćerka Jasminka, sestra Adila, zetovi Edhem i Mirsad, unučad i praunučad, sestrić i sestrična, te porodice Zebić, Pošković, Šljivo, Šetka i Bukvić. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA POSLIJE IKINDIJE NAMAZA U 14 30 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI.

ŠEFIKA-Kika (SALIH) NALO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠEFIKA-Kika (SALIH) NALO preselila na Ahiret u utorak, 28. oktobra 2014. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Senad i Almir, unučad Rim Amal i Arman, sestra Fatima, snahe Majda i Sabina, Dijana i Afana, amidžići, te porodice Nalo, Vanjo, Šopović, Čebirić, Arnautović, Šahinagić, Kadrić, Ražanica, Bajramović, Festić, Gorušanin, Mladenović, Lojo, Kreso, Džaferagić, Softić, Slinić, Mašić, Nikšić, Tokalija, Kočijašević, komšije Muratović, Kulenović i Šaubert, prijateljica Marija te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI TRG NEZAVISNOSTI br. 9/IV

NASER (ALIJA) ABAZI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NASER (ALIJA) ABAZI preselio na Ahiret u nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u49. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 29. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supuga Zulfija, sinovi Alija, Ekrem, Ibrahim i Kemo, snahe Alije, Samira, Todža i Aldijana, unučad i praunučad, braća Džemal, Ćazim, Elmija, Elmaz, Selman i Fetah, sestre Nurija, Alisa, Elmasa, Selvija i Škurta, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidže Muhamed, Nijaz, Sadrija, Sabrija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 18 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ADEMA BUČE br. 366.

IZETA MUHAREMOVIĆ, rođ. BOJČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga IZETA MUHAREMOVIĆ, rođ. BOJČIĆ preselila na Ahiret u utorak, 28. oktobra 2014. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 29. oktobra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Nedžad i Nihad, snahe Sanela i Emina, unučad Lajla, Eldar i Alisa, sestre Munta, Emina, Ziba, Sabaha i Muškija, zetovi Sejdo i Enver, sestrići i sestrične sa porodicama, djeverovi Mujo i Sead, zaove Sadija, Kija i Sabiha sa porodicama, jetrve Berka, Mirsada i Selma, te porodice Muharemović, Bojčić, Mrzić, Bambur, Ćirlija, Burina, Rustempašić, Sadžak, Mahmutović, Jeleč, Ćuprija, Imamović, Feriz, Zornić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PIJAČNA br. 112/IV

ZUFER (AVDO) KADRIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ZUFER (AVDO) KADRIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 28. oktobra 2014. godine u 15 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Hasija, sinovi Ermin i Muhamed, unuka Amila, unuk Faruk, brat Sejdalija, sestra Fehrija, snaha Mejra, bratić i bratična, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, svastike Hasiba, Šuhra i Zineta sa porodicama, te porodice Kadrić, Šuvalija, Osmanović, Hujić, Čolić, Muhić, Komarica, Ajanović, Hamzić, Obhodžaš, Bahtanović, Alispahić, Račić, Đulbić, Lučkin, Rizvanović, Čaušević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U DŽAMIJI SEDRENIK. KUĆA ŽALOSTI: ul. SEDRENIK br. 14.

Sabira (Hasan) Hadžović, rođ. Šehić
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Sabira (Hasan) Hadžović, rođ. Šehić preselila na Ahiret u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine. Dženaza će se obaviti u utorak, 28. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju STADION. O Ž A L O Š Ć E N A P O R O D I C A.

nema slike
hadži Rasema Hajro, rođ. Jamakosmanović
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Rasema Hajro, rođ. Jamakosmanović preselila na Ahiret u nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 28. oktobra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sead i Tarik, snaha Anisa, unučad Amar, Emina i Naida, sestre Zakira i Nura, sestrići Halid Jamakosmanović sa porodicom i Sead Jamakosmanović sa porodicom, te porodice Hajro, Jamakosmanović, Kulenović, Silajdžić, Djedović, Hadželaš, Berbić, Korjenić, Mulić, Dugalija, Arslanagić, Kiseljaković, Sadović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆE ŽALOSTI: ul. STRMAC br. 5 i ul. ŠEJH MEHMEDOVA br. 19.

hadži Nazifa (Hasan) Sabljica, rođ. Džindo
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Nazifa (Hasan) Sabljica, rođ. Džindo preselila na Ahiret u nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 28. oktobra 2014. godine u 13 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirza, snahe Enisa i Jasenka, unuk Mehmed, unuke Elmana, Lejla i Azra, zet Malik, sestrična Nadžida te porodice Sabljica, Džindo, Omerović, Ferušić, Balić, Arapović, Arnautović, Hodžić, Karkelja, Mehić, Hamzić, Ačkar, Janjoš, Trtak, Gibović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI ULICI PODDŽEBHANA br. 6-Vratnik.

hadži SARIJA (ŠEĆAN) ČOLIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi hadži SARIJA (ŠEĆAN) ČOLIĆ preselio na Ahiret u subotu, 25. oktobra 2014. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 15 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga hadži Razija, sinovi Muhamed-Mirsad i Mensud, kćerka Mirsada, snahe Fatima i Nihada, unučad Vildana, Muamer, Muhamed, Esmeralda, Medina, Faris i Adnan, praunučad, brat Sabrija, snahe Fatima i Ćima, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šura Esad sa djecom, svastika hadži Safija, te porodice Čolić, Kulovac, Saračević, Heco, Džaferbegović, Gromila, Tatlić, Bahtijarević, Hodžić, Žiga, Zimić, Šošić, Omanović, Salameh, Šakambet, Haračić, Delić, Vatreš, Bogilović, Devedžija, Heljić, Poljo, Tabaković, Duraković, Murtić, Habibović, Halilović, Imamović, Katica, Isaković, Šenderović, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ROGINA br. 41

SABIRA ARSLANAGIĆ, rođ. BILIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SABIRA ARSLANAGIĆ, rođ. BILIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 26. oktobra 2014. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Edin, kćerka Azemina, snaha Snježana, zet Mesudin, unučad Saša, Narcis, Amara, Irvin, Ines, Ivor, Ena i Benjamin, praunuk Tarik, snahe Saliha i Almasa, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djever Nurija sa porodicom, zaova Nafija, prija Ankica, te porodice Arslanagić, Bilić, Drljević, Gološ, Bobar, Sarhatlić, Buzuk, Benak, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U JORDANSKOJ DŽAMIJI (Grbavica I). KUĆA ŽALOSTI: ul. GRBAVIČKA br. 28/III

EDHEM (EDHEM) REŠIDOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi EDHEM (EDHEM) REŠIDOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred restorana Eki u Buća Potoku sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Ramiza, kćerka Nermina, sinovi Armin i Amel, braća Mehmed i Mustafa, sestre Raza i Rabija, zet Edin, snaha Maida, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, šure Salko, Sabit, Ramiz, Rasim i Zaim sa porodicama, svastika Najla i badžo Ahmed sa porodicom, te porodice Rešidović, Pače, Lagarija, Kasapović, Muslić, Huseljić, Kurtović, Bukva, Gradišić, Šatrović, Brajlović, Kovač, Mujezinović, Ćosić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NASIFA HADŽOVIĆA br. 39/I

MUBERA SARIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUBERA SARIĆ preselila na Ahiret u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : braća Emir, Mujo, Amir i Šefik, sestre Emira-Mima i Meliha, njeni Amar i Alena te ostali bratići, bratične, sestrić i sestrične, tetka Ćamila-Beba, dajdžinica Mediha, zetovi Zaim Kurspahić i Salko Divović, snahe Hasiba-Biba, Fadila-Beba i Samija, dajdžići i dajdžične, tetići i tetična, djeverovi i zaove, prijateljica Minka Čampara, te porodice Sarić, Hasanbegović, Pašić, Kurspahić, Hidović, Lekić, Škaljić, Divović, Karamehmedović, Radović, Pačo, Kekić, Čeljo, Katović, Šahbegović, Alajbegović, Hadžibajrić, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA br. 62/IV, kod sestre Emire.

ASIM (MURAT) KRNIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ASIM (MURAT) KRNIĆ preselio na Ahiret u subotu, 25. oktobra 2014. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Zenifa, kćerke Azemina, Sabina, Edina i Orimita, zetovi Damir, Eldin, Jasmin i Benjamin, unučad Melisa, Tarik, Arman, Ajlin, Emina i Dalija, braća Enver i Kemal, sestra Munira, te porodice Krnić, Strinić, Pašović, Alivodić, Methadžović, Lačević, Isaković, Hondo, Ramović, Džaković, Muhamedović, Redžepagić, Taljanović, Gljiva, Hadžihasanović, Čekić, Glogović, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA br. 12/II-Koševsko brdo.

Razija (Ibro) Arapović, rođ. Džaferović
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Razija (Ibro) Arapović, rođ. Džaferović preselila na Ahiret u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Adem-Adeša, sinovi Ademir i Faris, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

HALIMA POPARA, rođ. SPAHIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HALIMA POPARA, rođ. SPAHIĆ preselila na Ahiret u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 27. oktobra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Gradske Deponije u Buća Potoku sa polaskom u 12 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Senija, Senada i Saida, zetovi Osman Čoko i Remzo Oruč, unuk Adnan, unuke Selma, Mirela, Adela, Dalila i Melisa, brat Osman, sestra Selima, bratići i bratične, sestrići i sestrične, zaova Rifa Velić sa porodicom, djever Juso sa porodicom, djeverići i djeverične, zaović i zaovična, te porodice Popara, Spahić, Čoko, Oruč, Divović, Šehović, Velić, Nezirević, Kavazić, Krilo, Jež, Aljukić, Andelija, Kurtović, Pamuk, Kudo, Kalaba, Ibrović, Bakaran, Kečo, Popović, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. VITKOVAC br. 184.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page