Print This Page 
MIRSADA (Sulejman) TOŠIĆ-KARAČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MIRSADA (Sulejman) TOŠIĆ-KARAČIĆ preselila na Ahiret u utorak, 19. februara 2019. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 21. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Istiklal na Otoci sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Džemo, sin Ammar, kćerke Merima, Sajra, Amina i Amira, unučad Davud, Arslan i Amani, brat Hajrudin sa porodicom, sestra Jasmina sa porodicom, zetovi Igor i Latif, snahe Binasa i Minka sa porodicama, svekrva Elmaza, svekar Selim, djever Atif i jetrva Fata sa djecom, zaova Džemila sa porodicom, te porodice Karačić, Tošić, Čapra, Hanjalić, Krajišnik, Radončić, Puška, Pandur, Drnda, Trnka, Uzunović, Gutić, Panjeta, Jusufović, Čustović, Srnja, Rizvić, Šurković, Popara, Konjo, Pajević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI U BUĆA POTOKU, ul. TREBINJSKA.

ABID (RAŠID) ĐOZO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ABID (RAŠID) ĐOZO preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 66. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Muvedeta, kćerke Aldanaida i Aida, zetovi Ambroz i Nedim, unučad Lamija, Benjamin, Nejra i Lina, zet Adi, sestrići Adnan i Edin, šura Edib sa porodicom, svastika Enesa sa porodicom, te porodice Đozo, Tuco, Hodžić, Sefer, Krebl, Dželilović, Alić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI HRASNO.

JUSUF (SULEJMAN) HADŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JUSUF (SULEJMAN) HADŽIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 14 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Belkisa, sin Edin, kćerka Ermina, unuk Ajdin, unuka Jasmina, braća Junuz i Hajro, sestra Rašida, zet Alija, šura Husein sa porodicom, snaha Mersa, bratične, sestrične, sestrić, prija Ramiza sa porodicom, te porodice Hadžić, Kadić, Zuko, Oruč, Maslo, Šišić, Kršlak, Memić, Dedić, Kulovac, Lagumdžija, Polovina, Fazlić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI BRDO SOKAK br. 3.

SABIRA IBLIZOVIĆ, rođ. MUŠANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SABIRA IBLIZOVIĆ, rođ. MUŠANOVIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kći Nermina, sin Adi, unuke Nina, Enna, Mia i Hana, praunuke Hanna i Zina, sestrične Jasmina i Dženita, sestrić Damir, bratična Elma, te porodice Iblizović, Mušanović, Filipović, Mujković, Bulja, Hurić, Džemidžić, Redžović, Mehmedbašić, Korjenić, Šero, Čolak i ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U ISTIKLAL DŽAMIJI, Otoka.

SELIMA (IBRAHIMA) JAHIĆ, rođ. HOT
'Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo' Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SELIMA (IBRAHIMA) JAHIĆ, rođ. HOT preselila na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 74. godini života. Dženaza će se klanjati u srijedu, 20. februara 2019. godine poslije podne namaza u haremu Semiz Ali-pašine džamije u Prači, a ukop će se obaviti u 12 30 sati na mezarju PRAČA. Prijevoz obezbijeđen sa autobuskog stajališta Vijećnica u 11 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Dževad, sinovi Jasenko i Senudin, snaha Mirela, unučad Harun i Ajna, braća Jusuf, Muhamed i Fadil, sestre Šuhra, Nevzeta, Sana i Emina, djever Sulejman, jetrva Jasna, zaova Zlata, zetovi, snahe, bratići, bratične, sestrići, sestrične sa porodicama, te porodice: Jahić, Hot, Ajanović, Zeković, Bećirović, Kalić, Jesenković, Honzak, Spahić, Nuhanović, Hadžimuratović i druga mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U CENTRALNOJ DŽAMIJI VOGOŠĆA.

MUHAMED (IBRAHIM) BRČKALIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUHAMED (IBRAHIM) BRČKALIJA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 15 30 sati na mezarju VRBANJA-TARČIN. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Šefika, sinovi Kenan i Adnan, snahe Amela i Amila, unučad Melika, Bakir, Azra i Amra, sestra Binasa, snaha Nusreta, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžić Muris, amidžične Fadila i Faketa, šure Šaban i Ćamil sa porodicama, svastike Zila, Šaćira i Muhiba sa porodicama, te porodice Brčkalija, Šoše, Džuvo, Šabović, Bilajac, Hodžić, Fazlić, Grebo, Šehić, Janjac, Pašić, Mirojević, Mešanović, Zubčević, Tahmiščija, Bajraktarević, Kahrović, Bičakčić, Lizde, Kasumačić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID (muški i ženski) ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 15 SATI U DŽAMIJI U RAŠTALICI.

EMINA ŠAHINPAŠIĆ, rođ. ČAUŠEVIĆ
S dubokim bolom obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga EMINA ŠAHINPAŠIĆ, rođ. ČAUŠEVIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 54. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 21. februara 2019. godine u 13 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Emir, sin Nihad, kćerka Amila, svekrva Hasija, sestre Enisa i Senija, zetovi Avdo i Nedim, zaova Azra, snaha Zineta, amidža Enver i strina Esma sa porodicom, porodice Šahinpašić, Čaušević, Muharemović, Bezdrob, Marić, Forto, Cuplov, Hadžić, Musić, Gojak, Živojević, Spahić, Šetić, Babić, Hodžić, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI LUČEVICA.

hadži VEHBIJA (EJUB) MUSLIĆ
Sa dubokom žalošću obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš voljeni hadži VEHBIJA (EJUB) MUSLIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. februara 2019. godine u 14 00 sati na mezarju TURBE-Bistrik. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Hafa, sin Fuad, kćerka Fuada, snaha Nevenka, zet Midhat, unučad Zlatan, Kenan i Nina, braća Halim, Mujo i Mehemed, sestre Murta, Zila i Muamera, snahe Habiba, Rašida i Ifeta, zetovi Atif, Kasim i Fehim, Šaban Karović, Selima i Asim Durić, Omer i Zineta Rizvanović i Latifa i Alija Hadžić sa porodicama, te porodice Muslić, Karović, Razvanović, Lončarević, Nikšić, Salčin, Bošnjak, Haseta, Lojo, Durić, Demo, Čukojević, Čolpa, Delalić, Hadžić, Kalaba, Čorbo, Kulašević, Keso, Selmanović, Džakmić, Imamović, Alibašić, Aganović, komšije Džemidžić, Isović, Hatić i Kordić te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI HADŽI SEJIDIN, HUREMUŠA.

OMER (ZEĆIR) HRAPOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi OMER (ZEĆIR) HRAPOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Enisa, sin Armin, kćerka Merima, zet Edo Memić, unučad Emir i Ada, Haris i Faruk, braća Mehmed i Tarik, sestre Šefika i Nusreta, snahe Almasa, Munira i Suada sa porodicama, te porodice Hrapović, Memić, Kreso, Lukaćević, Čavdar, Baković, Talović, Huskić, Šahović, Kamenica, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U CAREVOJ DŽAMIJI.

BULA DŽUHO, rođ. BAJRAMOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BULA DŽUHO, rođ. BAJRAMOVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 17. februara 2019. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. februara 2019. godine u 13 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Salko, kćerka Mediha, sin Nermin, brat Šerif, snahe Maida i Jasmina, unuke Almina, Aldina i Adna, djever Samid, zaove Fatima i Fikreta, jetrve Fatima i Zuhra, te porodice Džuho, Bajramović, Ligata, Mandal, Bećirević, Hurić, Klipo, Idrizović, Nicević, Leković, Delić, Bungur, Hastor, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI PANJINA KULA. KUĆA ŽALOSTI: ul. GRDONJ br. 3.

SMAIL (AGICA) TOPČIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SMAIL (AGICA) TOPČIJA preselio na Ahiret u nedjelju, 17. februara 2019. godine, u 66. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Fatima, sestrične Sanela, Selma i Hana, zetovi Amer i Muhamed, prijatelji Salko i Huso, te porodice Topčija, Ćatović, Hodžić, Hadžimusić, Paljevac, Muratagić, Mušanović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI NA GRBAVICI 2.

EMIRA PAŠEFENDIĆ, rođ. ARNAUTOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga EMIRA PAŠEFENDIĆ, rođ. ARNAUTOVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 17. februara 2019. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 20. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Adnan i Edin, snahe Belma i Amina, unuke Nejla i Sumeja, brat Esad, zaove Mina i Džemila, snahe Marija i Tanja, te porodice Pašefendić, Arnautović, Isović, Livnjak, Kordić, Šljuka, Harbić, Čular, Selimović, Abdagić, Karahmet, Šabić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆE ŽALOSTI: ul. BOSANSKA br. 8/VII i ul. BEHDŽETA MUTEVELIĆA br. 107/I

REMZIJA (RAMIZ) FRAŠTO, rođ. KULIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga REMZIJA (RAMIZ) FRAŠTO, rođ. KULIĆ preselila na Ahiret u petak, 15. februara 2019. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Neđad, kćerke Alma i Selma, snaha Azema, zet Samir, unučad Aldin, Senida, Mirza, Amel i Anes, sestra Rabija sa porodicom, djeverovi Ismet i Fahro sa porodicama, snaha Lama sa porodicom, bratić Adis sa porodicom, te porodice Frašto, Kulić, Osmanović, Vatrenjak, Muratović, Repuh, Omerhodžić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SAFETA ZAJKE br. 113.

FERIDA ĐUDERIJA, rođ. VALJEVČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FERIDA ĐUDERIJA, rođ. VALJEVČIĆ preselila na Ahiret u utorak, 12. februara 2019. godine u Mainzu u Njemačkoj, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Ahmet, kćerke Merdima i Aldina, zet Murat Koyuncu, unučad Kemal, Kadir, Lejla i Tahir, brat Mehmed i snaha Emina, sestre Hanka, Rahima, Sumbula, Hasija i zetovi, porodice Đuderija, Valjevčić, Mulahmetović, Ahmetović, Ćosović, Memić, Pecikoza i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUVAJTSKOJ DŽAMIJI- ČENGIĆ VILA.

LUTVIKADIĆ (hadži Halil) IRFAN
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi LUTVIKADIĆ (hadži Halil) IRFAN preselio na Ahiret u subotu, 16. februara 2019. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Sabaheta, sinovi Jasmin i Ismar, brat hadži Ćamil, sestra hadži Dika, svastika Safeta, te i porodice Lutvikadić, Klačar, Čengić, Kulović, Kuruzović, Fočić, Zgodić, Redžović, Isenaj, Prosijanović, Imamović, Fočo, Bavčić, Medošević, Žiga, Ferhatbegović, Lagumdžija, Omerbašić, Barleci, Veladžić, Hasanović, Kahriman, Halvadžija, Mešić kao i ostala familija, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI DOBRINJA III- B.

HUSREMOVIĆ (Kenan) AMINA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HUSREMOVIĆ (Kenan) AMINA preselila na Ahiret u subotu, 16. februara 2019. godine, u 40. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI – I PRIJEVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED CAREVE DŽAMIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : mama Sabaheta, otac Kenan, majka hadži Memnuna Hafizović, dajdža Abidin Hafizović i snaha Džana sa djecom Iman i Adnom, amidža Amer i amidžinca Minka sa sinom Džanom, kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI KEVRIN POTOK br. 6. – MEJTAŠ.

NAZA (MUSTAFA) MILIĆ, rođ. ŠEHIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NAZA (MUSTAFA) MILIĆ, rođ. ŠEHIĆ preselila na Ahiret u petak, 15. februara 2019. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Munevera, sestre Muška, Fatima i Ramiza, unuke Semra i Ena, unuci Đani i Sandro, praunuke Adriana i Nora, zetovi Zoran i Max, sestrići i sestrične sa porodicama, te porodice Milić, Guzman, Lovrić, Šehić, Jašarević, Karić, Keškić, Selimović, Kapetanović, Hastor, Hasković, Puzić i ostala rodbina i prijatelji.

HABIBOVIĆ (OSMAN) SAFET
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HABIBOVIĆ (OSMAN) SAFET preselio na Ahiret u subotu, 16. februara 2019. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 19. februara 2019. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Emira, sin Zlatan, kćerka Sabina, snaha Katarina, unuci Marie i Benjamin, sestre Fatima i Hatidža, brat Nedžad, sestrići, bratići, te porodice Habibović, Halilović, Iljazović, Salihović, Herceg, Selimović, Terzić, Subašić i ostala rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U NOVOJ DŽAMIJI- DOBRINJA II

ZINETA (Avdo) BALAGIĆ, rođ. BALIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZINETA (Avdo) BALAGIĆ, rođ. BALIĆ preselila na Ahiret u subotu, 16. februara 2019. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 13 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sestre Munevera, Ševala- Mina i Mensura, sestrići Jusuf, Amir, Dževad, Enver, Sead i Nedžad sa porodicama, sestrične Nijata, Edisa, Sena, Amira i Amira- Ada sa porodicama i ostala rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SALKE LAGUMDŽIJE br. 6.- DOBRINJA.

BAKIR (BRACO) KULENOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi BAKIR (BRACO) KULENOVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 16. februara 2019. godine, u 65. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine u 12 30 sati, iza podne namaza u haremu Begove džamije a ukop će se obaviti u 13 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Zejna, supruga Alma, sin Zlatko, snaha Admira, brat Adnan, snaha Fatima, sestra Esma, zet Seid, amidžići Sead i Ada, bratična Ines, sestrična Elma, zet Igor, te porodice Kulenović, Čović, Sarajlić, Hrnjić, Đug, Dervišević, Dželepčić, Fejzić, Hasković, Škarić, Dupanović, Karabegović, Zec, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U JORDANSKOJ DŽAMIJI- GRBAVICA I

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page