Print This Page 
SULEJMAN (ILIJAS) HASANAGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SULEJMAN (ILIJAS) HASANAGIĆ preselio na Ahiret u subotu, 15. septembra 2018. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. septembra 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirza, sestra Azra, snaha Aida, te porodice Hasanagić, Jaganjac, Bašić, Buljubašić, Jakubović, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ, br. 128. / III

ZINETA (SULEJMAN) ŽELJO, rođ. AJANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZINETA (SULEJMAN) ŽELJO, rođ. AJANOVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 16. septembra 2018. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. septembra 2018. godine u 17 00 sati, iza Ikindije namza na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Aida, sin Almir, zet Mensur, snaha Mediha, unuci Admir, Ali- Emin i Hamza, unuke Lejla i Almedina, sestra Meliha, zet Ekrem, snahe Novka i Ševala, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Željo, Ajanović, Parla, Krama i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U DŽAMIJI GORICA (ul. TEPEBAŠINA)

ŠERIFA- ŠIDA- DADA (MUSTAFA) SAMOUK, rođ. BAT
...za ovaj trenutak- pripremajte se...(hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠERIFA- ŠIDA- DADA (MUSTAFA) SAMOUK, rođ. BATINIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 16. septembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 17. septembra 2018. Godine u 16 30 sati, iza Ikindije namaza u haremu džamije Hadžići a ukop će se obaviti na mezarju KOPIŠANJ- HADŽIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : sestrične Saliha i Alma, bratične Suada i Tahira, sestrići Rešo i Kemo, te porodice Batinić, Bujak, Samouk, Srnja, Izmirlija, Feraget, Čamo, Delić, Šabić, Fako, Idriz, prijateljica Vahida Musić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 16 30 SATI, IZA IKINDIJE NAMAZA U DŽAMIJI ŽUNOVNICA- HADŽIĆI.

VASVIJA ZELE, rođ. SAKOTA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VASVIJA ZELE, rođ. SAKOTA preselila na Ahiret u subotu, 15. septembra 2018. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. septembra 2018. godine u 15 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Aida, sin Adnan, snaha Edita, unučad Selma, Amar, Zerina, Aldin i Zinaida, zet Fuad, te porodice Zele, Sakota, Kramo, Selimović, Šehović, Džulbegović, Mujagić, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI DERVIŠA NUMIĆA br. 80.

DELAHMET (MUJO) BEĆIR- SIJEDI
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi DELAHMET (MUJO) BEĆIR- SIJEDI preselio na Ahiret u petak, 14. septembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 17. septembra 2018. godine u 17 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Ismet, Samir, Sabahudin, kćerke Ermina, Samira, Merdžana, zetovi Djani i Jasmin, snaha Amira, sestre Hadžira i Munira sa porodicama, unuci, praunuci, te porodice Delahmet, Orrano, Bašić, Mudželet, Vejzagić, Čekić, Bajrak, Bajrović, Vilić, Hajdarević i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

SANIJA SMAKIĆ, rođ. ŠABANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SANIJA SMAKIĆ, rođ. ŠABANOVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 12. septembra 2018. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sadik i Sakip, kćerke Ismeta, Fikreta, Zineta, Ramija, Safija, Elvira i Elzina, snahe Enesa i Adisa, zetovi Husnija, Šefkija, Esad, Muhamed, Ismet, Enad i Esmir, unučad i praunučad, braća Bajram i Haso sa porodicama, te porodice Smakić, Šabanović, Hamzić, Sijarić, Tihić, Borančić, Mahmutović, Rondić, Zejnilović, Ličina, Šabotić, Šukurica, Kurtović, Vatrić, Emir i Alma Panjeta sa porodicom, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMSKA br. 376.

SALIH (AVDIJA) AHMEDAGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SALIH (AVDIJA) AHMEDAGIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 12. septembra 2018. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. septembra 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestre Medina, Razija i Azra, brat Enver, sestrić Abdulah Skaka, te porodice Ahmedagić, Karamehić, Skaka, Balić, Đuderija, Pinjagić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

BAHRIJA (SALIH) SOFO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BAHRIJA (SALIH) SOFO preselila na Ahiret u četvrtak, 13. septembra 2018. godine, u 90. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. septembra 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N E P O R O D I C E: Sofo, Mujezinović, Kazagić, Fazlagić, Kovačević, Peljto, Mahmutović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI OSIK, Ilidža.

AJIŠA-Ajša KRVAVAC, rođ. BURAZEROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga AJIŠA-Ajša KRVAVAC, rođ. BURAZEROVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 12. septembra 2018. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa parkinga Hotela Brkić u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Halil, kćerka Alisa, sin Adnan, unuk Benjamin, zet Ermin, brat Adem, sestre Tidža, Samka i Asima, zetovi Pero, Mehmed i Ibrahim, snaha Arzija, djeverovi Fehim i Muharem, jetrve Ziba, Esma i Samka, bratići Buco sa porodicom, Amra i Amel sa porodicom, Suad i Amra sa porodicom, te porodice Krvavac, Burazerović, Mešović, Hukić, Tunović, Hadžagić, Vrce, Delalić, Mulahasanović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U BOSANSKOJ DŽAMIJI, C faza, Alipašino polje. KUĆA ŽALOSTI: ul. NERKEZA SMAILAGIĆA br. 14/XIII

MURKIJA OMANOVIĆ, rođ. OSMANAGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MURKIJA OMANOVIĆ, rođ. OSMANAGIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 12. septembra 2018. godine, u 68. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Senada, Indira, Ševala i Nizama, zetovi Nedžad, Asmir, Enes i Adnan, unučad Amna, Enver, Alden, Faris, Anesa, Selma i Salem, te porodice Osmanagić, Omanović, Gljiva, Bosno, Bičo, Kolđo, Memišević, Smajić, Kurtalić, Ahmetagić, Cocalić, Šabanović, Mehić, Korić, Herceglija, Šehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI SOKOLJE.

ZARFA (NEZIR) ZAMETICA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZARFA (NEZIR) ZAMETICA preselila na Ahiret u utorak, 11. septembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : braća Atif i Ševal, sestra Šefka, zet Rasim, snahe Fata i Mediha, bratići i bratične, sestrić i sestrična, te porodice Zametica, Srnja, Maslo, Bibović, Mušanović, Puriš, Đozo, Šahbaz, Grahić, Begović, Nikšić, Karić, Gržan, Džafić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SEMIRA FRAŠTE br. 8/VI, stan Maslo.

BISERA MEŠANOVIĆ, rođ. ROBOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BISERA (Asim) MEŠANOVIĆ, rođ. ROBOVIĆ preselila na Ahiret u utorak, 11. septembra 2018. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. septembra 2018. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 1. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Amer i Emir, snahe Erin i Jennifer, unuke Zoey i Maya, sestra Aiša-Atka, snaha Emina, zaova Munevera i zet Mustafa, te porodice Mešanović, Robović, Bijedić, Murtić, Imamović, Žoljić, Arapović, Vučijak, Bowden, Hong, Avdić, Vajzović, Babović, Taslidžić, Arapović-Škundrić, Kalamujić, Glibanović, Dilberović, Šehović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MERHEMIĆA TRG br. 7/I

ZUHRA ŠEREMET, rođ. HASETA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZUHRA ŠEREMET, rođ. HASETA preselila na Ahiret u četvrtak, 13. septembra 2018. godine, u 63. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 15. septembra 2018. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Muhamed, kćerke Nina i Altijana, unuk Sanin, zet Vedad, majka Nura, sestre Sabiha i Nermina sa porodicama, porodice Šeremet, Haseta, Pepa, Dragolj, Bajraktarević, Piplaš, Bašić, Brkan, Hajro, Trnka, Jarkoč, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SABURINA br. 27.

Memnuna-Nuna Šabanović, rođ. Zagorac
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Memnuna-Nuna Šabanović, rođ. Zagorac preselila na Ahiret u četvrtak, 13. septembra 2018. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 17 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Zejnil, sinovi Armin i Samir, snahe Mubera i Dženana, unučad Nejra, Emir, Ali i Aid, amidžić Alija Zagorac sa suprugom Eminom i djecom, djeverići i djeverične sa poroicama, sestrići i sestrična sa porodicama, te porodice Šabanović, Zagorac, Trnka, Lončarić, Pozder, Podgorica, Fazlić, Čutura, Šuvalija, Kušeš, Kantar, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ČEBEDŽIJE br. 40.

NURA SEFEROVIĆ, rođ. VILIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NURA SEFEROVIĆ, rođ. VILIĆ preselila na Ahiret u utorak, 11. septembra 2018. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 13. septembra 2018. godine u 17 00 sati na mezarju ŠEHITLUCI-OBHODŽA. O Ž A L O Š Ć E N I : bratići Bahrudin i Fahrudin sa porodicama, bratične Šerifa, Šefika i Esma sa porodicama, sestrići Mustafa i Enes sa porodicama, sestrične Amira, Hajra i Azema sa porodicama, te porodice Seferović, Vilić, Brkan, Muranović, Halilović, Delić, Kazaferović, Arnautović, Čedić, Hrvat, Ćesko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MOŠČANICA br. 2.

ESMA GAŠI, rođ. ZENKIĆ-ČOLIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ESMA GAŠI, rođ. ZENKIĆ-ČOLIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 12. septembra 2018. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 13. septembra 2018. godine u 17 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Ulfeta, Zineta i Mirsada, sestre Mevla i Safija, zetovi Fahro i Zemir, unučad Haris, Elvir, Faruk, Merisa i Azra, praunučad Aida, Tarik i Danin, snahe Selvira i Alma, Džemo, Redžo i Kemo sa porodicama, te porodice Gaši, Zenkić, Sopaj, Aganović, Vilić, Silajdžić, Ramić, Abaz, Aljović, Beriša, Jahić, Avdić, Jakupović, Paratušić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKESIJINA br. 15.

IZET (MURADIF) BEZDROB
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi IZET (MURADIF) BEZDROB preselio na Ahiret u utorak, 11. septembra 2018. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 14. septembra 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Boljakov Potok sa polaskom u 14 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vezira, sin Edin, kćerka Selveta, snaha Elza, unučad Vahidin, Enis i Eldin, šura Omer Heto sa porodicom te porodice Bezdrob, Heto, Tanjo, Sabanović, Ahmethodžić, Sadiković, Velić, Šehović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI BOLJAKOV POTOK. KUĆA ŽALOSTI: ul. SMAILA ŠIKALA br. 58.

[prethodna]  strana 2 od 3  [slijedeca]
 Print This Page