Print This Page 
PAŠIĆ (EKREM) EDIN
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi PAŠIĆ (EKREM) EDIN iznenada preselio na Ahiret u petak, 20. jula 2018. godine, u 50. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 21. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED KUĆE ŽALOSTI IZ ULICE NERKEZA SMAJLAGIĆA br. 6. DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Aida, kćerka Dalila, sin Amer, otac Ekrem, majka Mubera, sestre Rubina i Sabina, zet Zijad, sestrići Sanin sa kćerkom Norom, Haris, punica Maksuma, šura Haris sa suprugom Stelom i djecom, te porodice Pašić, Huremović, Nogo, Macan, Mulaosmanović, Martinović, Karadža, Krečo i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKEZA SMAJLAGIĆA br. 6./ IV

Kerim (Džemaludin, Aida rođ. Džinović) D
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Kerim (Džemaludin, Aida rođ. Džinović) Dautbegović preselio na Ahiret u srijedu, 18. jula 2018. godine, u 37. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 20. jula 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Edina, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. KUĆA ŽALOSTI: ul. KOŠEVO br. 12.

TIDŽA (AVDO) HEĆO, rođ. KARIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga TIDŽA (AVDO) HEĆO, rođ. KARIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 18. jula 2018. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 20. jula 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa autobuskog stajališta ALIPAŠIN MOST sa polaskom u 13 45 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Fatima, brat Nezir, sestre Esma i Fikreta, zetovi Džemal, Samir i Esad, snahe Malka i Amra, unučad Džana, Sanin, Azra i Kemal, amidžić Nusret sa porodicom, praunučad Belma, Tarik, Ismar, Irma i Kanita, sestrične, amidžične, bratići i bratične, tetići i tetične, te porodice Hećo, Karić, Kršo, Sejfić, Kapo, Đozo, Muhović, Bajrić, Mujagić, Kalesić, Prljača, Hamza, Selmanović, Očuz, Džanić, Serhatlić, Čakarić, Ahmetović, Musić, Selimović, Katica, Maksumić, Gačević, Sejdić, Totić, Ibišević, Mišut, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI HADŽI EMINA HEĆE, Heća mahala.

DINO (ŠEVKO) DEDOVIĆ
Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima da je naš dragi DINO (ŠEVKO) DEDOVIĆ 1990-2018 preselio na Ahiret u srijedu, 18. jula 2018. godine, u 28. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 20. jula 2018. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Ševko, majka Zaha, brat Amar, amidža Refik, strina Senada, tetke Refija, Razija i Ramiza, dajdža Salko, tetak Murto, rodice Berina, Arijana sa porodicom, Alma sa porodicom, Anela sa porodicom, Adnan, Adela i Kemal, porodice Dedović, Hrelja, Tahmaz, Brković, Muratović, Ćemo, Đuderija, Kolubara, Taranin, Terzić, Korjenić, Smajkan, Papračanin, Salman, Muslić, Hodžić, Alispahić, Rikalo, Cernica, Beriša, Babić, Podrug, Arnautović, Selmanović, Dugonjić, Bajramović, Bećirbašić, Softić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI EDHEMA EKE DŽUBURA br. 31/I

RAMIZ (SMAJO) ŠABANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAMIZ (SMAJO) ŠABANOVIĆ preselio na Ahiret u utorak, 17. jula 2018. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 19. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije u Boljkovom Potoku u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : brat Sejo, sestra Azemina-Rahima, snahe Kimeta i Zejna, zet Šerif sa porodicom, amidža Taib sa porodicom, strine Behija i Ramiza sa porodicama, daidža Vejsil sa porodicom, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Šabanović, Alimanović, Fazlagić, Imamović, Terko, Hubanić, Turčinović, Šehić, Hadžić, Herak, Hasović, Hodžić, Bukva, Idrizaj, Borovina, Šljuka, Mrgan, Džambas, Radmilović, Štitkovac, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MAHMUTA BUŠATLIJE br. 64.

HABIBA (MUJO) BORAČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HABIBA (MUJO) BORAČIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 16. jula 2018. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 19. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Zineta, zet Hamid, snaha Sabiha, unuke Elvira, Dženita, Emina i Amela, unuci Halid i Ermin, sestra Pemba, te porodice Boračić, Vejzović, Nuhanović, Šubo, Čimpo, Hadžanović, Jusufović, Džanko, Lepir, Kuljančić, Kovač, Delić, Avdibegović, Smajlović, Jahić, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HAMEDA HODOVIĆA br. 40.

ENVER (SALEM) ALIHODŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ENVER (SALEM) ALIHODŽIĆ preselio na Ahiret u utorak, 17. jula 2018. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 19. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vasvija, kćerka Haša-Zlata, sestra Mahira, braća Hamo i Selver, unuci Mirza i Zlatan, zet Fikret, praunuke Azra i Zara, bratići i bratične, sestrići i sestrične, svastike Dika, Sabra i Bahra sa porodicama, te porodice Alihodžić, Zubanović, Musić, Radonja, Saračević, Huseinović, Zulumović, Ahmetašević, Šahbegović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE br. 13/V

DEVLA ALIŠIĆ, rođ. CRNOLIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DEVLA ALIŠIĆ, rođ. CRNOLIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 16. jula 2018. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 17. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Nesimka i Jasminka, zet Zeno, brat Hasan, unučad Adnan sa porodicom, Lejla sa porodicom, Hani, Sani i Jasmin, praunuci Eldar, Berin i Vedad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djever Jasim sa porodicom, zaova Ćima sa porodicom, te porodice Ališić, Crnolić, Drpljanin, Redžić, Mujić, Kantarević, Karanović, Šljivar, Šiljdedić, Peko, Čukojević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ILIJE ENGELA br. 9/prizemlje.

HAMDO-Čađo (HUSEIN) SUŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAMDO-Čađo (HUSEIN) SUŠIĆ preselio na Ahiret u subotu, 14. jula 2018. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 17. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Sulejmana, sinovi Kemal i Kenan, braća Dževad, Sahid i Safet, sestre Azra, Vasva i Sahida, snahe i zetovi, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, te porodice Sušić, Arnautović, Šušić, Kolarić, Seferaj, Kurteši, Bitiči, Ramadani i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BOSANSKOJ DŽAMIJI, Alipašino polje-C FAZA. KUĆA ŽALOSTI: ul. GETEOVA br. 15/X

ESAD (SALKO) OVČINA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ESAD (SALKO) OVČINA preselio na Ahiret u nedjelju, 15. jula 2018. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 17. jula 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Munira, sin Alen, kćerke Edina, Sanita i Amra, zetovi, unučad i praunuk, te porodice Ovčina, Avdić, Jaganjac, Baraković, Selimović, Bajramović, Helja, Deljo, Lokvančić, Sitar, Daut, Kovač, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMSKA br. 192.

  strana 1 od 2  [slijedeca]
 Print This Page