Print This Page 
BEHIJA AVDIĆ, rođ. BULBUL
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BEHIJA AVDIĆ, rođ. BULBUL preselila na Ahiret u četvrtak, 18. septembra 2014. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. septembra 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : djeca Dževad, Enisa i Alma, zet Mugdim, unučad Sanela, Aldijana, Mehmed, Arnela, Rasim, Arnesa i Arijana, praunučad, sestrične i sestrić, bratične, amidžična, jetrve sa porodicama, porodice Avdić, Bulbul, Omeragić, Jabučar, Klain, Filipi, Jašarević, Pipić, Runda, Nuspahić, Heljić i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ŽRTAVA FAŠIZMA br. 11/IV

ATIFA DELIĆ, rođ. MUJEZINOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ATIFA DELIĆ, rođ. MUJEZINOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 18. septembra 2014. godine, u 95. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. septembra 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : bratići hadži Senad i Ermin, sestrići hadži Nedžad, Zijad i Omer, snahe Azra, hadži Mirsada, Saliha, Fikreta, Eldina i Bernarda, hadži Muhidin-Hido i Hafiza, porodice Delić, Mujezinović, Kamenica, Hadžiabdić, Hasanović, Duraković, Kadrić, Kundo, Ahmetović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI ĆELJIGOVIĆI.

MUBERA MIRVIĆ, rođ. RIĐEŠIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUBERA MIRVIĆ, rođ. RIĐEŠIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 18. septembra 2014. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. septembra 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Almasa i Amra, zetovi Mirza i Čedomir, sestra Mahira, braća Jusuf i Smail, unučad i praunučad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Mirvić, Riđešić, Čolić, Lukić, Ičindić, Petrinić, Šaranović, Obarčanin, Vrana, Burazerović, Guberović, Kapetanović, Asović, Arnautović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ br. 124/VI-stan Lukić.

Dr. sci. HASAN (BEGLER) TAHMAZ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Dr. sci. HASAN (BEGLER) TAHMAZ preselio na Ahiret u utorak, 09. septembra 2014. godine u Norveškoj, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. septembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije u 13 00 sati sa zaustavljanjem ispred RTV Doma, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: suprug Zlata, kćerke Lejla i Aida, brat Suljo, zetovi Igor i Denis, unuci Mak, Denai i Kim, bratići i bratične, sestrići, te porodice Tahmaz, Pezo, Kruho, Laketa, Muslimović, Džomba, Karović, Mulahasanović, Pandžo, Kudo, Alkadić, Bukvica, Maglajlić, Delizaimović, Bogunić, Arslanagić, Bijedić, Wiese, Sušić, Sidran, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

MEDIJA (HUSO) KARIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MEDIJA (HUSO) KARIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 17. septembra 2014. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. septembra 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Selver Đozo, kćerka Hanka Tabaković, zet Suljo, unuk Kemal i unuka Minela sa porodicama, sestrić Ibro Salanović sa suprugom Devletom i kćerkama Sabinom i Edinom i njihovim porodicama, snaha Almasa-Kika, bratične Šemsa, Izeta, Alma i Amira, sestrične Rasema, Badema, Fata i Medija, sestrići Đevad, Rifat, Berat i ostali, amidžične Sejda, Vasva, Emina i Suvada, amidžić Meho-Čeza, amidžična Hata, te porodice Karić, Đozo, Tabaković, Salanović, Jahović, Stočanin, Šuvalija, Karić, Parla, Karkin, Lerić, Mašić, Suljagić, Osmanović, Reiz, Hamzić, Gluhić, Milić, Hastor, Zuko, Krvavac, Poturković, Ranica, Pezo, Lepenica, Bulbul, Božić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI NA SEDRENIKU.

NERMINA BOŠNJAK, rođ. TAHIROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NERMINA BOŠNJAK, rođ. TAHIROVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 17. septembra 2014. godine, u 41. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. septembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Zineta, brat Zikrija, sestre Sadeta, Munevera i Ramiza, zet Mile, sestrići Almedin i Semir, sestrična Lorena, te porodice Tahirović, Sejdić, Bešić, Marušić, te komšije i mnogobrojni prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI TRG ZAVNOBiH-a br. 3/IV

RAZIJA (Mehmed) OLOVČIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAZIJA (Mehmed) OLOVČIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. septembra 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se klanjati u četvrtak, 18. septembra 2014. godine poslije ikindije namaza u haremu džamije Faletići, a ukop će se obaviti u 16 30 sati na Starom mezarju FALETIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : braća hadži Enver i Hajrudin, sestra Fatima, snahe hadži Hata-hanuma i Naza, bratići i bratične sa porodicama, sestrići i sestrične sa porodicama, te porodice Olovčić, Alić, Ahatović, Kavazović, Ismailović, Klapuh, Sjenar, Cibra, Bajić, komšinica Belma i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA POSLIJE IKINDIJE NAMAZA (U 16 30 SATI) U DŽAMIJI FALETIĆI.

AHMED (EKREM) RUŽDIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AHMED (EKREM) RUŽDIĆ preselio na Ahiret u utorak, 16. septembra 2014. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. septembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: kćerka Senada, unuka Dženita sa mužem Nedimom i djecom Henom i Alanom, brat Esad, sestre Zakira Ključanin sa mužem i Zekija Hadrović sa porodicom, bratići Fikret, Fehim i Aziz sa porodicama, sestrična Ferida sa porodicom, šura Šerif Vučijak sa porodicom, rodica Sabina sa porodicom i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U STANU RAHMETLIJE U ULICI TRG ZAVNOBiH-a br. 32/IV

ATIJA (Suljo) VEJZOVIĆ, rođ. ZVIZDIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ATIJA (Suljo) VEJZOVIĆ, rođ. ZVIZDIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 15. septembra 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 17. septembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mirsad i Senad, snaha Zumreta, Đenita sa djecom Rijad i Zdravko, unučad Alisa, Amela i Dženan, praunuk Allan, te porodice Vejzović, Zvizdić, Imamović, Čampara, Demirović, Ramić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. ŠIBENSKA br. 5/II

nema slike
LEJLA (NEDŽAD) RIZVANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga LEJLA (NEDŽAD) RIZVANOVIĆ preselila na Ahiret Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. septembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Nedžad, majka Ismira, dede Ahmet i Meho, nana Halida, daidža Ismir, te porodice Rizvanović, Hurem, Mandžo, Pecikoza, Tahirović, Muslić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. MAHMUTA BUŠATLIJE br. 33.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page