Print This Page 
Esma (Suljo) Memišević rođ. Milkić
...za ovaj trenutak – pripremajte se... (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Esma (Suljo) Memišević rođ. Milkić preselila na Ahiret u petak 18. aprila 2014. godine, u 92. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 19. aprila 2014. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Ibro, Salko, Šaćir, Memiš, kćerke Saza, Šuhra, Altuna, zetovi Dževad, Muamer, Saudin, Muhamed, snahe Sajma, Meliha, Jelena, Mevlida, unučad i praunučad, te porodice: Memišević, Milkić, Puhovac, Nukić, Porić, Sabljica, Čengić, Čavčić, Umičević, Drnda, Bećiri, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15:00 SATI U ULICI IZA GAJA br. 19 - JARČEDOLI

MIRSADA DRUŠKIĆ, rođ. AVDAGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MIRSADA DRUŠKIĆ, rođ. AVDAGIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, u 55. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 14 00 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Nedim, sinovi Nadir, Danir i Tarik, brat Mirsad sa porodicom, sestra Dženita sa porodicom, te porodice Avdagić, Druškić, Nalo, Kovačević, Mačkić, Hadžialić, Ribić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI SEDRENIK. KUĆA ŽALOSTI: ul. ALIJE NAMETKA do br. 39.

AGIĆ ADVIJA, rođ. RAMIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga AGIĆ ADVIJA, rođ. RAMIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa parkinga Bosnalijeka u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Alija, sin Enver, kćerke Mirsada i Emira, snaha Anita, zetovi Sulejman i Mehmed, unučad Hakija, Haris, Nermin, Ira, Sanjin, Zana i Patrik, snahe Azra i Renata, praunuci Ajdin, Damir i Benjamin, sestra Iza, brat Edhem, bratići i bratične, sestrići i sestrične, djever Hamid sa porodicom, zaove Zlata sa porodicom, te porodice Agić, Ramić, Kahriman, Kajikčija, Ajdinović, Obarčanin, Porčo, Mucić, Bosivčić, Bešić, Osmanović, Smajlović, Tahirović, Hoda, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JUKIĆEVA br. 51.

FADILA (Uzejr) ČENGIĆ, rođ. SKAKA
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Javljamo rodbini i prijateljima da je FADILA (Uzejr) ČENGIĆ, rođ. SKAKA preselila na Ahiret u petak, 18. aprila 2014. godine, u 94. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. P O R O D I C A K O J A I Z G U B I D O S T A : kćerka Lejla i Atija, zet Hamid, unuke Harisa, Enisa i Lejla, zetovi Fadil Smajić i Sibel Sarić, jetrva Raifa Čengić sa porodicom, zaove Hiba Čamdžić sa porodicom i Fatima Vulkić sa porodicom, praunučad Eman, Aiša, Lukman, Hatidža, Benjamin i Anur, bratići, sestrići i sestrične te porodice Čengić, Skaka, Pliska, Smajić, Sarić, Hasanagić, Jamaković, Panjeta, Hot, Delić, Poplata, Hrenovica, Čamdžić i Vučkić. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ZMAJA OD BOSNE br. 66/V

JUSUF (DERVO) KALAJDŽIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JUSUF (DERVO) KALAJDŽIĆ preselio na Ahiret u petak, 18. aprila 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 15 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Zarfa, sin Amir, kćerka Pakiza, unučad Elma, Almir, Nedim i Nadir, snaha Senada, zet Abid, braća Nezir i Avdija, sestra Fata, porodice Kalajdžić, Poljak, Bozalija, Čalija, Mujan, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI LIPE br. 10.

SALKO (RAHIM) AJRADINOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SALKO (RAHIM) AJRADINOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 18. aprila 2014. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO (Aleja veterana). O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Fadila, sinovi Admir i Anel, snaha Elma, unučad Nidal i Lamija, braća Ramo i Fadil, sestra Nafa, zet Abid, snahe Senija, Ferida i Ramiza, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, tetići i tetične, punica Rahima, šura Fadil sa porodicom, svastika Mediha sa porodicom, te porodice Hajradinović, Karamn, Buljugić, Tahirović, Lakota, Subašić, Kolašinac, Osmanagić, Šaljić, Hajrović, Prašević, Ibišević, Dolovac, Bajrić, Zejnilović, Reč, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI U BUĆA POTOKU (ul. Trebinjska). KUĆA ŽALOSTI: ul. AMIRA KRUPALIJE br. 63.

ISMIJA (Avdo) IMAMOVIĆ, rođ. ŠOŠIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ISMIJA (Avdo) IMAMOVIĆ, rođ. ŠOŠIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, u 95. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 19. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Vijećnice u 13 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Otoka, Stup i Ilidža, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mustafa, Abdulah i Hamed, snahe Emina i Mujesira, brat hadži Nezir, sestra Zejna, unučad i praunučad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Imamović, Šošić, Vatreš, Omerspahić, Džapić, Mujkić, Čolić, Jahić, Karić, Ramić, Mešić, Dedić, Devedžija, Halilović, Sućeska, Salkunić, Kulovac, Hrvačić, Omanović, Hadžibulić, Mednolučanin, Ćesko, Džebo, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI.

JUSUF (ŠABAN) HODŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JUSUF (ŠABAN) HODŽIĆ preselio na Ahiret u četrvrtak, 17. aprila 2014. godine, u 66. godini života. Dženaza će se klanjati u subotu, 19. aprila 2014. godine poslije ikindije namaza (16 30 sati) u haremu džamije Faletići, a ukop će se obaviti na STAROM mezarju FALETIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Bisera, sin Emir, kćerka Meliha, brat Hasib, snahe Fata i Fata, bratići i bratične, šure Hasan i Huso sa porodicama, svastika Mujesira sa porodicom, amidžići i amidžične, dajdžići i dajdžične, tetići i tetične, te porodice Hodžić, Isaković, Jahić, Bogilović, Pleho, Divović, Kartal, Hasečić, Ramić, Bajić, Alajbegović, Živalj, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 16 30 SATI U PORODIČNOJ KUĆI U ULICI HLADIVODE br. 48.

HAJRUDIN (BEĆIR) KOZARIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAJRUDIN (BEĆIR) KOZARIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 16. aprila 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 18. aprila 2014. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Edina, zet Zoran, unuka Hana, sestra Fatima, snaha Safija, sestrić Kenan, bratić Kemal, bratične Samra, Meliha i Alma, svastika Sedika, te porodice Kozarić, Kurtalić, Dizdar, Mandžo, Salčinović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GRBAVIČKA br. 5 C/I

Almasa (Mehmed) Halvadžija, rođ. Suruntić
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Almasa (Mehmed) Halvadžija, rođ. Suruntić preselila na Ahiret u utorak, 15. aprila 2014. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 17. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Halida i Mirsada, sestre Hasnija i Safija sa unukama Anelom i Lamijom, unuka Emina sa suprugom Sifetom, unuk Adis sa suprugom Ljudmilom, praunuk Faris, djever Smajo sa suprugom Melihom i djecom Amerom i Aidom, snaha Hatidža, zetovi Huso i Husnija, sestrične Alisa i Elvira, bratične Fikreta i Aida, zaovići Mujica, Hasan, Muharem i Adem, zaovična Mevla, te porodice Suruntić, Halvadžija, Vlahovljak, Kaliman, Valjevac, Bašinac, Arslanović, Selimanović, Lipovac, Radonja, Mrnđić, Ferhatović, Subašić, Hirkić, Hasanović, Baraković, Mahinić, Dervić, Filipović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA br. 31/VIII-Stan 52.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page