Print This Page 
HAMED (SEJDO) TUTUNDŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAMED (SEJDO) TUTUNDŽIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Reisa Fehima Spahe 68 sa polaskom u 13 30 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: kćerke Mujesira i Fadila, zetovi Ismet i Siniša, snaha Sedika sa porodicom, unučad i praunučad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Tutundžić, Mahmutović, Mehmedović, Čelik, Džanović, Malagić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI BAKAREVAC. KUĆA ŽALOSTI: ul. REISA FEHIMA SPAHE br. 68.

SADIK (IBRO) SEJDIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SADIK (IBRO) SEJDIĆ preselio na Ahiret nakon duže bolesti u utorak, 22. aprila 2014. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 28. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: djeca Sadika Sejdić, Elvir Ključanin i Elvira Čukojević, sestrična Samka Sejdić sa porodicom, snahe i zetovi, te porodice Sejdić, Govorušić, Tahirović, Musić, Osmanović i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI U VRBOVSKOJ ULICI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MUFTIJE DŽABIĆA br. 13 – Aneks.

SUMBULKA KAHRIMAN, rođ. ALAGIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SUMBULKA KAHRIMAN, rođ. ALAGIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Muhameda ef. Pandže br. 131 u 13 30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Buća Potok, Briješće i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sulejman-Suljo, Salkan i Sejad, kćeri Sulejmana i Zlata, djever Halid i jetrva Sejda, snahe Senija, Mirsada, Indira i Zehmira, zet Milorad-Paja, unučad Alma, Hakija, Mira, Jasko, Haris, Žaklina, Elvis, Almir, Aldin, Lejla, Alisa, Nermin i Kerim, praunučad, prijatelj Sejad Mecan, te porodice Kahriman, Alagić, Nuhić, Saračević, Mulaosmanović, Smriko, Agić, Hećo, Čolpa, Zečević, Pejaković, Obarčanin, Mešanović, Ahmić, Cvetković, Bogilović, Grgaj, Ušanović, Mišković, Arnaut, Konopka, Alić, Džananović, Curić, Šetkić, Karahmet, Halilović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUHAMEDA EFENDIJE PANDŽE br. 131.

FAHIRA MIRKOVIĆ, rođ. KAPIDŽIĆ
S tugom i boli obavještavamo porodicu i prijatelje da je naša draga FAHIRA MIRKOVIĆ, rođ. KAPIDŽIĆ preselila na Ahiret u utorak, 22. aprila 2014. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Dijana, porodice Kapidžić, Mirković, Rac, Hasanbegović, Žuđelović, Solaković te ostala porodica i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U SARAČ ISMAILOVOJ DŽAMIJI. KUĆA OŽALOŠĆENE: ul. Sunulah efendije br.6.

prof. DERVIŠ (DŽEMAIL) ĐURĐEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi prof. DERVIŠ (DŽEMAIL) ĐURĐEVIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 23. aprila 2014. godine, u 68. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Ramiza, sinovi Edin i Adis, snahe Belma i Besima, unuk Džan, brat Ibrahim, sestre Ramiza, Merima i Ermina, snahe Šefika i Bedrija, zetovi Omer, Miro, Dževad i Nedžib, bratići i bratične, sestrići i sestrične, šura Šemso sa porodicom, svastika Fadila sa porodicom, te porodice Đurđević, Šurković, Hadžalić, Kalajdžić, Paraganlija, Karišik, Sadiković, Radonja, Kaljić, Hajdarević, Brbović, Adilović, Muharemović, Račić, Kozica, Banjica, Tahirović, Ećo, kao i ostala mogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO. KUĆA ŽALOSTI: ul. GRADAČAČKA br. 33/III

MEHO (HAJDAR) VILIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MEHO (HAJDAR) VILIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 23. aprila 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 16 00 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. Prijevoz obezbijeđen ispred samopusluge Drvoprometa na Otesu u 15 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Dževad, kćerka Samira, zet Dino, snaha Goga, unuke Azalea i Adela, zet Eldin Džanko, praunuka Zana, braća Alija i Salko, sestre Vasvija i Mejra, snahe i zet, sestrić Avdo, bratične, sestrići i sestrične, svastika Safija sa porodicom, te porodice Vilić, Malkić, Mahović, Ramusović, Golić, Džanko, Tahirović, Kuldija, Voloder, Turković, Voljevica, Kadić, Hromić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U DŽAMIJI NA OTESU. KUĆA ŽALOSTI: ul. DRAGANA KULIDŽANA br. 39/I-Otes.

Oković (Ilijas) Subhija, rođ. Mujezinović
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Oković (Ilijas) Subhija, rođ. Mujezinović preselila na Ahiret u srijedu, 23. aprila 2014. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Izmir i Izudin, snahe Arijana i Alma, unuke Ella, Lea i Adna, brat Redžep, sestre Selveta i Sabaheta, rođaci Bahrudin (Paša), Mirso, Zuhra, Osmo, Velimir, Senad, Nusret, Enisa, Enver i Akif (Akica), Adnan Šahbaz, Erna Fazlagić sa porodicama, prijateljica Lenka Lazović, porodice Ćatović i Čelik te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI ISTIKLAL NA OTOCI.

NESKO (NEZIR) ŠIŠIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NESKO (NEZIR) ŠIŠIĆ preselio na Ahiret u utorak, 22. aprila 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 24. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa okretaljke Gradske deponije u 13 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Eki, Buća Potok, Otoka i Stup, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Mumin, snahe Raska, unučad Mirela, Mirza i Mirsada, zet Nedžad, snaha Sabina, praunučad Ajdin, Senedin i Melina, sestra Paša, zet Mujo, snaha Hatema, sestrična Suada sa porodicom, sestrići Enes i Esad sa porodicama, bratične Nezira i Samija sa porodicama, bratići Nezir i Selim sa porodicama, rođak Halil sa porodicom, svastike Bisera i Azemina sa porodicama, te porodice Šišić, Žiga, Maslo, Podžić, Tabučić, Omerović, Džananović, Lemezan, Đip, Jelačić, Zorlak, Husanović, Omeragić, Imamović, Gazibara, Mujić, Sofović, Omanović, Paldum, Ćubara, Husomanović, Demir, Hodžić, Sinotić, kao i ostala obrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI POTUR ŠAHIDIJINA do br. 91. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHEMETN VASAIH

SARVAN BISERA, rođ, POTOGIJA
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena SARVAN BISERA, rođ, POTOGIJA preselila na Ahiret u ponedjeljak, 21. aprila 2014. godine, u 40. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 26. aprila 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije u 13 00 sati sa zaustavljanjima na stajalištima Katedrala, Dolac Malta, Otoka i Ilidža, do groblja i nazad. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O Ž A L O Š Ć E N I : majka Fehma, sin Amar, suprug Samir, tetka Mejra, dajdže Muhamed i Zahid, dajdžinice Sabina i Emina, rodice i rođaci Azra Mušanović, Haris, Alisa, Kemal, Lejla, Merima, Kenan, Tarik, Ajla, Azra i Selma, prijatelj Ahmed, svekar Ruveid, svekrva Desa, porodice Sarvan, Mudželet, Lindov, Pervan, Mušanović, Dedović, Drakovac, Karić, zaposlenici OPĆINE ''Stari Grad'', ''Sarajevo –osiguranje'' d.d. Sarajevo, kao i ostali mnogobrojni prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUVAJTSKOJ DŽAMIJI NA ČENGIĆ VILI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA br. 13.

NEDŽAD (JAKUB) ŠARKIĆ
Sa tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NEDŽAD (JAKUB) ŠARKIĆ iznenada preselio na Ahiret u ponedjeljak, 21. aprila 2014. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 25. aprila 2014. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: kćerka Adela, unuk Arman, zet Jasmin, sestra Hamidija, zet Fuad, sestrići Haris, Eldin i Edin, snaha Zdenka, bratići Samir i Damir, punica Remzija, svastike Sakiba i Sađa, badže Ibrahim i Rudolf, svastići Damir, Robin i Ronny, svastična Dalila, te porodice Šarkić, Tuzović, Lekić, Kustura, Jašarević, Schmitzer, Valjevčić, Šeta, Hadžiefendić, Džozo, Omeragić, Mutapčić, Vranac, Gradaščević, Pupović, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. DRINSKA br. 112.

  strana 1 od 4  [slijedeca]
 Print This Page