Print This Page 
KOZIĆ (ISMET) SENAD
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KOZIĆ (ISMET) SENAD preselio na Ahiret u petak, 17. aprila 2015. godine, u 53. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Amela, sin Amar, kćerka Anesa, unuk Arman, sestra Sanela, zetovi Haris i Edin, sestrične Tea i Tanita, tetke Selma i Muruveta, rođaci Admir, Jusuf, Sadik i Jasmin sa porodicama, punac Enes, punica Nafija, badžo Adnan, svastika Nermina sa djecom, te porodice Kozić, Šaković, Jažić, Šehović, Voloder, Dervišević, Zinhasović, Račić, Džirlo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI JE U ULICI MUHAMEDA E. KADIĆA br. 7.

AVDIJA (HASAN) ŠESTO
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AVDIJA (HASAN) ŠESTO preselio na Ahiret u petak, 17. aprila 2015. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 00 SATI ISPRED ULICE DOLAČKA. O Ž A L O Š Ć E N I: majka Hamida, brat Alija, sestra Hana, bratične Adnela i Amela, sestrić Salih, bratić Tarik, bratična, Emina, sestrične Zahida i Seada, zet Sejo, snahe Raza i Nevzeta, te porodice Šesto, Lončarić, Salčin, Čorbo, Kovač, Mahović, Masleša, Kustura, Murtić, Pandžo, Vuk, Ovčina, Delalić, Gadžo, Okerić, Lukovac, Đipa, Džebo, Omerčević, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI HEĆA MAHALA U ULICI SAFETA ZAJKE.

DIKA (DURMO) ŠIŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DIKA (DURMO) ŠIŠIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mufid-Zimara, snaha Berajeta, unuk Amar, unuka Amina, sestra Mirsada sa porodicom, sestra Mensura, bratične Safija i Zehra sa porodicom, nevjesta Subha, prija Habiba, porodice Šišić, Gazdić, Stranić, Schöpf, Sakić, Feraget, Aganspahić, komšinica Raza, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U PORČINOJ DŽAMIJI NA VRATNIKU.

ENIS (SEAD) HADŽIBEGANOVIĆ
Sa tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ENIS (SEAD) HADŽIBEGANOVIĆ 16.02.2010-16.04.2015. preselio na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 6. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Sead, mama Aida, djedovi Adil i Faruk, majka Fatima, nena Remza, amidža Mirsad, daidža Maid, strina Drita, baka Ljubica, te porodice Hadžibeganović, Šrndić, Musaefendić, Omerčević, Ibraković, Kulašević, Međedović, Mešalić, Hadžimehmedović, Pašalić, Dewsnap, Ćatović, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. BOLNIČKA br. 34/VIII

nema slike
MUHAREM (MURAT) DIVLJANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUHAREM (MURAT) DIVLJANOVIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 57. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Dila, sin Kenan, kćerke Mirela, Melisa, Minela i Jasmina, zet Samir Bakal i Arnes Mehmedović, unučad Harun, Imran i Sajra, brat Hido, sestra Dževahira, snaha Almasa, bratić Almir, bratična Amina, sestrići Kemal i Damir, sestrične Sabina, Azra i Nurija, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, svastika Senija sa porodicom, te porodice Divljanović, Rovčanin, Dželilović, Bakal, Mehmedović, Decević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. MARIA MIKULIĆA br. 18.

HASKA (Alija) BULBUL, rođ. PEHILJ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HASKA (Alija) BULBUL, rođ. PEHILJ preselila na Ahiret u petak, 17. aprila 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen iz Semizovca sa autobuske stanice u 12 30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Koblja glava, Skenderija, Otoka, Stup i Ilidža, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Šemso, kćerke Ramiza, Hana i Semka, pastorak Idriz sa porodicom, sestra Muškija, unučad Nihada, Selvedin, Selvedina, Dina, Alma, Almir, Irmina, Sanela, Samira, Elvir i Indira, praunučad, zet Sinan, sestrići i sestrične, bratići i bratične, te porodice Pehilj, Bulbul, Gojak, Dautović, Imamović, Mandra, Kusturica, Hodžić, Šito, Huseinović, Husić, Selimović, Babić, Oruč, Kamber, Lončar, Poplata, Salanović, Ibišević, Kalem, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HADŽELI br. 103/II-Hadžići.

ŠEĆA MOCO, rođ. TRAKO
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠEĆA MOCO, rođ. TRAKO preselila na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Bećir i Arif, kćerka Fadila, snahe Ferida i Mirsada, zet Fikret, unučad Nedžad, Almir i Džemal sa porodicama, Haris i Alma, djever Murat, jetrva Hankija, zaova Hava sa porodicom, bratići i bratične, te porodice Moco, Trako, Taranin, Aleta, Kolenda, Hrustan, Nukica, Šarvala, Šoro, Šehović, Mehmedspahić, Brković, Mušinović, Kadrić, Balićevac, Panjeta, Žiga, Konjo, Divjan, Ahmić, Komar, Muratović, Memić, Hadžić, Makaš, Hodžić, Moco-Aslanidis, Durić, Kurt, Dervišević, Ćelo, Klapuh, Husović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI SOKOLJE. KUĆA ŽALOSTI: ul. ALIJA PREPOLJAC CUNI br. 12.

RABIJA MRĐA, rođ. KADROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RABIJA MRĐA, rođ. KADROVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 18. aprila 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Nerkeza Smajlagića 15 (Alipašino polje B-faza) sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Dino i Neven, snaha Marina, unučad Nina i Stela, brat Enver, sestre Nafa, Tiđa i Jasmina sa porodicama, te porodice Mrđa, Ustamujić, Skaka, Kevac, Kadrović, Šabanić, Pastar, Smajić, Čalija i ostali prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BOSANSKOJ DŽAMIJI, C-faza Alipašino polje.

NASIHA JENČIRAGIĆ, rođ. HATIBOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NASIHA JENČIRAGIĆ, rođ. HATIBOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 17. aprila 2015. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Neno i Haris, snaha Beba, unuci Simon i Victor, brat Hamdija, sestra Šahza, snaha Ćimeta, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Jenčiragić, Hatibović, Kofman, Šakić, Đanković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U ALIPAŠINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MERHEMIĆA TRG br. 5.

MUNIR (ŠABAN) HUKO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUNIR (ŠABAN) HUKO preselio na Ahiret u utorak, 31. marta 2015. godine, u 41. godini života u Danskoj. Dženaza će se obaviti u petak, 17. aprila 2015. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: daidža Halim, daidžinica Jasminka, daidžić Semir, daidžična Vernesa, tetić Almir, tetične Fatima i Azra, porodice Huko, Hatić, Kešo, Vatrenjak, Kahvić, Čaušević, Kršo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI Dr. HALIDA BEGA HRASNICE br. 104.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page