Print This Page 
AHMET (TAIB) BEŠIREVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AHMET (TAIB) BEŠIREVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 20. decembra 2014. godine, u 74. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Vijećnice sa polaskom u 12 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga hadži Safija-hanuma, sinovi Kemal i Kenan, snahe Aldijana i Dženita, unučad Irma, Tajra, Armin i Adnan, brat Mujo, sestre hadži Habiba-hanuma, Hamida, hadži Fatima-hanuma i Hadžira, snahe Nadija i Nezira, zetovi hadži Ibrahim i Hasan, bratići i bratične, sestrići i sestrične, tetka Devlija, tetići i tetične, daidžići i daidžične, šure Alija i Velija sa porodicama, svastike Devka i Samija sa porodicama, te porodice Beširević, Frašto, Hadžanović, Mujković, Husić, Fočo, Durmo, Durić, Kovačević, Medić, Kapo, Perviz, Boračić, Hotović, Jerković, Kopić, Šahović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U HUBIJARAGINOJ DŽAMIJI (ul. Medrese) KUĆA ŽALOSTI: ul. MEDRESE br. 30.

Samija (Himzo) Zahić, rođ. Kapetanović
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Samija (Himzo) Zahić, rođ. Kapetanović preselila na Ahiret u subotu, 20. decembra 2014. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Hasan i Abdulah, kćerle Ziba i Refika, snahe Vesna i Hasena, zetovi Halil Kustura i Velija Zilić, unučad i praunučad, sestrići i sestrične, te porodice Zahić, Kapetanoić, Kustrura, Zilić, Ajanović, Šeta, Handžić, Osmanagić, Duhović, Ohran, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U JORDANSKOJ DŽAMIJI (Grbavica 1).

NEZIR (NEDŽIB) SPAHIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NEZIR (NEDŽIB) SPAHIĆ preselio na Ahiret u petak, 19. decembra 2014. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa početka ulice Bosanskih Banova u 12 00 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajalištu Otoka, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Muniba, sin Nedim, brat Munir, sestre Naza, Esma i Sabaheta, snahe Nezira, Razija i Zumra, zetovi Nusret, Emin i Mustafa, bratići i bratične, sestrići i sestrične, tetka Zejfa, tetci Šahzo H. i Šahzo G., amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, šura Ramo sa porodicom, šurići i šurične, te porodice Spahić, Bećirović, Džananović, Omerbegović, Šovšić, Sipović, Komarica, Alihodžić, Hadžić, Garaplija, Čamdžija, Dautović, Harbinja, Suljagić, Kapo, Šahinović, Alagić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BOSANSKIH BANOVA br. 15-Boljakov potok.

ZIJAH (EDHEM) ŠALAGA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ZIJAH (EDHEM) ŠALAGA preselio na Ahiret u petak, 19. decembra 2014. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Nermana, kćerke Samra i Maida, zetovi Ahmed i Ismir, unučad Adnan, Nejra i Lamija, brat Salih, sestra Nusreta, zet Asim Musaefendić, sestrić Tarik, sestrična Jasmina, tetke Habiba, Emina i Derviša sa porodicama, daidžinica Rabija, tetići i tetične, daidžići i daidžične, svastika Selma sa djecom, te porodice Šalaga, Kemura, Obralić, Baždar, Nefić, Musaefendić, Zukić, Redžebašić, Smajlagić, Ruvić, Mačković, Medić, Soćivica, Šoše, Krehić, Mušić, Kovačić, Kurić, Sačić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. AVDE SMAJLOVIĆA br. 3 a.

DŽENANA (KEMAL) DŽULBIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DŽENANA (KEMAL) DŽULBIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. decembra 2014. godine, u 60. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. decembra 2014. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Adelita i Emina, zet Elmedin, unuci Aiman i Tarik, braća Dževdet, Sabahudin i Sanel, snahe Emina i Belma, bratići Miralem sa porodicom, Sandi i Mirza, svekrva Sadeta, tetke Suada, Sadeta i Hana, daidža Kemal, tetak Muris, daidžinica Zumreta, strina Nisveta, te porodice Džulbić, Ćerimagić, Varaki, Šehić, Begagić, Melez, Kečanovoć, Bajramović, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MEDRESE br. 29.

MINA (HADŽAN) ŠUKALO, rođ. KUNOVAC
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MINA (HADŽAN) ŠUKALO, rođ. KUNOVAC preselila na Ahiret u petak, 19. decembra 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Bera, unuci Dino i Adi, snaha Azra, braća Nedžib i Meho, sestre Nedžiba i Fazila, te porodice Šukalo, Kunovac, Šehović, Bečirević, Hadžiahmetović i ostala rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U DŽAMIJI MAGRIBIJA.

ENVER (NASUF) DRINJAKOVIĆ
Sa dubokim bolom i tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ENVER (NASUF) DRINJAKOVIĆ preselio na Ahiret u četvrtak, 18. decembra 2014. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Diša, kćerka Samra, sin Mirza, braća Elvedin i Enes, snahe Nasiha i Gorica, svastika Dženana Šestan, bratične Elma i Larisa, bratići Amel, Jasmin i Jasenko, tetići i tetične, amidžići i amidžične, te porodice Drinjaković, Nikšić, Šestan, Suljević, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI HRASNO. KUĆA ŽALOSTI: ul. ALIJA LIPA br. 60/II

Behija (Mehmed) Omerbegović, rođ. Jusić
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Behija (Mehmed) Omerbegović, rođ. Jusić preselila na Ahiret u petak, 19. decembra 2014. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine u 13 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Hamza, unuk Ajdin, snaha Fahra, brat Jusuf, snahe Sejda i Fata, jetrva Zahida, prijatelj Salih, prija Šeća, bratići i bratične, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, porodice Omerbegović, Jusić, Velić, Šuša Džanko, Ramić, Hujdur, Arnautović, Polimac, Ušanović, Čengić, Mešić, Hajrović, Zornić, Hrustemović, Jašarević, Hadžić, Kadić, Kaljanac, Čaušević, Džiko, Hadžihasanović, Bajramović, Tanković, Ćutuk, Selimbegović, Bajraktarević, Suljagić, Pašić, Eminović, Hodžić, Džindo, Kadrić, Rajkić, Sućeska, Salihagić, Imamović, Efendić, Mehmedagić, Mehanović, Klapuh, Ramović, Adilović, Mujakić, Karović, Terović, Pirić, Dević, Solak, Mešanović, Merić, Selmanović, Ahmetašević, Ajanović, Budimlić, Račić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 12 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO.

HAFIZA (Mujo) REBIĆ, rođ. BILALOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HAFIZA (Mujo) REBIĆ, rođ. BILALOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 11. decembra 2014. godine, u Švedskoj u 95. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. decembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Ragib i Rasim, kćerke Hasreta, Safeta, Ramiza, Raba i Fatima, snaha Fatima, zetovi Agan, Ahmet i Jusuf, unuci Amer, Asad, Almir i Salko sa porodicama, unuke Suada, Beba, Alenka, Lela, Merima, Amera, Jasmina, Zlata, Sanela, Almira i Amra sa porodicama, praunučad, sestre Rasema, Raza i Šemsa sa porodicama, te porodice Rebić, Bilalović, Ovčina, Selimović, Kržilo, Mehić, Duraković, Ćerimagić, Murguz, Duranović, Ahmedbegović, Mustafić, Džafo, Lučkin, Mulaosmanović, Bajramović, Fejzić, Hodžić, Čukojević, Salihović, Ćatić, Avdić, Alađuz, Šehović, Kurtović, Idriz, Ćatović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI LUŽANSKO POLJE br. 89-Ilidža.

FADIL (MUJO) ČEBO
Tužnim srcem obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi zet, tetak, amidža, daidža i badžo FADIL (MUJO) ČEBO preselio na Ahiret u srijedu, 17. decembra 2014. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. decembra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N E P O R O D I C E : Čebo, Pašić, Paloš, Islamović, Mahmić, Beća, Spahić, Zulčić, Musabašić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKEZA SMAILAGIĆA br. 5/III

  strana 1 od 4  [slijedeca]
 Print This Page