Print This Page 
SEJDA OBHOĐAŠ, rođ. ĆENANOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga majka SEJDA OBHOĐAŠ, rođ. ĆENANOVIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 28. augusta 2016. godine, u 97. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. augusta 2016. godine u 17 00 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Hatidža, Behija, Advija, Rabija i Fatima, unučad Amela, Amer, Una, Edo i Ena, praunučad Hena, Dino, Amila i Faris, brat Ismet sa porodicom, zetovi Husein Barac, Ismet Čečo i Senad Pašić, snaha Belma, te porodice Obhođaš, Ćenanović, Mujanović, Herenda, Kasapović, Lokvančić, Osmanović, Spahić, Žunić, Barac, Čečo, Pašić, Karavdić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMSKA br. 256.

VEZIRKA ARNAUTOVIĆ, rođ. ĆEŠKO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VEZIRKA ARNAUTOVIĆ, rođ. ĆEŠKO preselila na Ahiret u nedjelju, 28. augusta 2016. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. augusta 2016. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Fikret, kćerke Amela, Sanela i Šejla, zetovi Sabahudin i Deba, unučad Ajla, Dalila, Adis, Adela, Renata, Danijela i Amar, brat Ismet, sestre Šefika i Sabina, snahe Zejfa, Dragana i Vesna, zetovi Faruk i Zaim, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Arnautović, Ćeško, Kalač, Čolaković, Uštović, Bučo, Husić, Selmanović, Muhović, Šojko, Habula, Zahirović, Topalović, Čohodar, Bjelonja, Preljević i Babić, zahvaljujemo se našem rođaku i velikom prijatelju Omeru Bjelonji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI FADILA JAHIĆA ŠPANCA iznad broja 119.

HILMO (NAHOD) KAPUR
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HILMO (NAHOD) KAPUR preselio na Ahiret u nedjelju, 28. augusta 2016. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30 augusta 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa TAXI štanda u Barama u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sinovi Miralem i Dževad, kćeri Zumreta i Ifeta, brat Hamdo i sestra Vahida, unuci Enes, Edis, Mirzet, Senid, Admir, Armin i Riad, unuke Mersija, Seniha, Senida i Adisa, praunučad, bratići Kemo i Nevzad, sestrići Rifat, Midhat, Medo i Džanko, sestrične Ismeta, Kimeta i Igbala, snahe Fatma, Amela i Senada, porodice Kapur, Kamberović, Bjelak, Hodžić, Langeta, Sadiković, Fazlić, Nuković, Kajević, Skoko, Muhotić, Bašić, Muharemović, Mukladžija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ALIPAŠINA br. 68.

MUSTAFA (SALIH) AGOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUSTAFA (SALIH) AGOVIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 28. augusta 2016. godine, u 66. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. augusta 2016. godine u 15 30 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Alija, sinovi Adnan i Dino, snahe Sedina i Selma, unučad Hamza, Adin, Faris, Merjem, Davud i Ishak, braća Jusuf, Ferid i Idriz sa porodicama, sestra Ferida sa porodicom, zet Senad, snahe Munevera, Ismeta i Stana sa porodicama, šura Arif sa suprugom Dragicom i djecom Alemom i Adnom, svastike Fadila i Jasmina, badžo Jusuf sa sinovima, te porodice Agović, Bakija, Đuzo, Ganović, Osmanagić, Ramljak, Hasanagić, Pašić, Mizdrak, Čelebić, Magoda, Halilović, Stanković, Kulovac, Šantić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U DŽAMIJI NOVA MAHALA. KUĆA ŽALOSTI: ul. NOVA MAHALA br. 18.

HAJRUDIN (MEHMED) ŽELJO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAJRUDIN (MEHMED) ŽELJO preselio na Ahiret u subotu, 27. augusta 2016. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2016. godine u 17 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Zineta, kćerka Aida, sin Almir, zet Mensur, snaha Mediha, unučad Admir, Ali-Emin, Aldina, Lejla i Hamza, brat Ferid, snaha Saliha, bratići i bratične, sestrići i sestrične, svastika Meliha sa porodicom, te porodice Željo, Ajanović, Lazović, Huseinović, Krama, Parla i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 30 SATI U DŽAMIJI NA GORICI. KUĆA ŽALOSTI: ul. TEPEBAŠINA br. 8/prizemlje.

hadži Fuad (hadži Smail) Karahasanović
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi hadži Fuad (hadži Smail) Karahasanović preselio na Ahiret u subotu, 27. augusta 2016. godine, u 75. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Nadžija, djeca Aida, Adis i Adnan, zet Kerim, snahe Anida i Steffi, unučad Hasan, Džana, Dževad, Emra, Naila, Alina i Hamza, sestra Muniba sa djecom, brat Muhamed i snaha Fahira sa djecom, šura Enes sa porodicom, te porodice Karahasanović, Bičakčić, Softić, Teskeredžić, Spahić, Hadžić, Čepalo, Gorčević, Braun, Žiško, Čehić, Ajanović, Smajlović, Omeragić, Pašalić, Hrapović, Selimović, Hiroš, Dilberović, Mašić, Arfadžan, Murtić, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ČEKALUŠA br. 52.

hadži Muvedeta-Veda Dervanović, rođ. Maksumić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Muvedeta-Veda Dervanović, rođ. Maksumić iznenada preselila na Ahiret u četvrtak, 25. augusta 2016. godine, u 72. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2016. godine u 17 15 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Haris, kćerka Mersiha, sestra Mejrema-Suzana, snaha Kerima, unučad Lamija i Mirza, sestrići Amer, Almir i Amra sa porodicama, zaova Munevera sa porodicom, te porodice Dervanović, Maksumić, Kadribašić, Zeljković, Spahić, Bambur, Čaluk, Mahmutović, Osmanković, Hot, Delalić, Starčević, Čekić, Društvo ljubitelji prirode, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 15 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE. KUĆA ŽALOSTI: ul. IZA BAŠĆA br. 23.

hadži-hanuma Fadila Balić, rođ. Cerić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži-hanuma Fadila Balić, rođ. Cerić preselila na Ahiret u subotu, 27. augusta 2016.u godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Suljo, sestra Senija, snahe Bejda i Fehma, unučad Adila, Haris, Đenita, Emina i Mersiha, praunučad Emana, Emin, Mejrem i Lamija, zetovi Muharem i Asif, djever Asim, zaova Mejra, te porodice Balić, Cerić, Avdić, Kulaglić, Kabašaj, Muhić, Mamela, Softić, Pajt, Krnić, Huseinović, Smailbegović, Bajramović, Hiroš, Brkanić, Pecikoza, Hatić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ŠTROSMAEROVA br. 4 A.

NAIL-Ismet (ŠAĆIR) HAMZIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NAIL-Ismet (ŠAĆIR) HAMZIĆ preselio na Ahiret u utorak, 23. augusta 2016. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 27. augusta 2016. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Razija, sin Kemal, kćerke Fikreta i Zlatka, unuci Admir, Armin, Samir, Semir i Mensur, praunuke, snahe Alma i Urszula, zet Zijad Selak, bratična Envera sa porodicom, bratić Irfan sa porodicom, sestrići Ešef, Enes i Esad sa porodicama, sestrične Ešefa, Jasminka, Esma i Selma sa porodicama, amidžići hadži Safet, Sajid, Mesud i Himzo sa porodicama, te porodice Hamzić, Kasum, Helać, Selak, Halvadžić, Ramić, Smajić, Kubat, Sikirić, Suljević, Ališah, Madetko, Čvorak, Ganibegović i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HAMIDA BEŠIREVIĆA br. 60.

MAIDA (Ramiz) MORIĆ, rođ. SEFEROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MAIDA (Ramiz) MORIĆ, rođ. SEFEROVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 25. augusta 2016.u godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 27. augusta 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa autobuskog stajališta Skenderija sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Fadil, Sabahudin i Eldin, kćerke Elvira, Merima, Aida i Nermina, braća Midhat i Elvedin, sestre Elima, Elvedina i Hadžira, unučad i praunučad, zetovi Adnan, Mladen, Armin i Sead, snahe Hamida i Dženana, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Morić, Seferović, Gigić, Demirović, Lelo, Lugonjić, Sejdić, Brutus, Hašimović, Alić, Sokolović, Fazlić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA br. 16/prizemlje, Koševsko brdo.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page