Print This Page 
VELIJA (SELIM) ČAUŠEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi VELIJA (SELIM) ČAUŠEVIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 10. februara 2016. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 12. februara 2016. godine u 15 15 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Nusret, kćerka Enisa, zet Nedim, snaha Meherdžana, unuke Sibela, Amela,Minela, Nejla i Adla, zetovi Ensar, Iris i Alen, praunučad, bratići i bratične, sestrić i sestrična, te porodice Čaušević, Kadrić, Habibović, Gegić, Krajišnik, Beširević, Bašić, Delić, Spahić, Mulaosmanović, Dizić, Dobrača, Zametica, Čolić, Kurudžija, Bogunić, Ahmethodžić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji Smajo, Igbal i Omer i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 15 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE.

Nasiha (Esad) Skender, rođ. Đamastagić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Nasiha (Esad) Skender, rođ. Đamastagić preselila na Ahiret u srijedu, 10. februara 2016. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 12. februara 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Amira i Dijana, unuka Dina, zetovi Derviš i Kemal, sestre Habiba i Bahrija, bratične Azra i Alma, sestrične Enisa i Maida, sestrić Sead i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI FERHADIJA. KUĆA ŽALOSTI: ul. MARŠALA TITA br. 58/III

BELMA JUSUFOVIĆ-ARSLANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BELMA JUSUFOVIĆ-ARSLANOVIĆ preselila na Ahiret u utorak, 09. februara 2016. godine, u 48. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 11. februara 2016. godine u 15 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Fahrudin, sin Ajdin, brat Mirza, snaha Mirzana, bratične Dženeta i Ajša, tetke Šehida, Muniba, Vahida i Paša, daidža Mustafa, tetci Tufo i Nijaz, daidžinica Azra, tetići Gordan i Emir, tetične Nesina i Želina, svekar Refik, svekrva Arifa, te porodice Jusufović, Arslanović, Prnjavorac, Ljumanović, Kotovnica, Žižak, Ćoralić, Haznadarević, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U CAREVOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MAGUDA br. 3.

RAZIJA GANIBEGOVIĆ, rođ. DŽAFEROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAZIJA GANIBEGOVIĆ, rođ. DŽAFEROVIĆ IZ BANJA LUKE preselila na Ahiret u srijedu, 10. februara 2016. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 12. februara 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Sadeta, sinovi Ahmed i Sead, zet Adil, snahe Edina i Azra, unučad Azra, Amra, Belma, Amir, Jasna i Tarik sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

OSMAN (ĆAMIL) ĆATO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi OSMAN (ĆAMIL) ĆATO preselio na Ahiret u nedjelju, 07. februara 2016. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 11. februara 2016. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Gornji Velešići sa polaskom u 14 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Mevka, sinovi Ćamil i Amir, kćerka Sabaheta, unučad Nejra, Delila, Nermin, Lejla, Faruk i Haris, zet Edib, snaha Alma, šura Ramiz, porodice Ćato, Čaušević, Palo, Barimac, Milić, Trnka, Murtić, Đozgić, Šabanović, Šetkić, Hubijar, Osmanović, Gljiva, Ušanović, Bukva, Kahriman te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U DŽAMIJI GORNJI VELEŠIĆI. KUĆA ŽALOSTI: ul. GORNJI VELEŠIĆI br. 203.

AHMET (HAMID) ĐOZO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi AHMET (HAMID) ĐOZO preselio na Ahiret u utorak, 09. februara 2016. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 10. februara 2016. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Amira, sin Nermin, kćerka Nermina, snaha Jasminka, zet Jasmin, unučad Damir, Danis, Ajna i Lamija, sestre Alamsa-Hanka i Suada, zetovi Galib i Adem, sestrići Mirsad, Nermin, Amres i Nedžad, sestrična Verma, bratić Edin, šura Šahin sa porodicom, te porodice Đozo, Šehović, Konjević, Memić, Spahović, Uvejzović, Kuluglija, Alihodžić, Zulum, Hodžić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NIKOLE ŠOPA br. 87.

SAKIB (RAGIB) ZONIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SAKIB (RAGIB) ZONIĆ preselio na Ahiret u utorak, 09. februara 2016. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 10. februara 2016. godine u 15 00 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Sedika, sinovi Edin i Bariz, snaha Mahira, unučad Pia, Emin i Rejjan, snaha Nevresa, bratična Amela, šura Džemal sa porodicom, svastike Ediba i Subhija sa porodicama, te porodice Zonić, Pilav, Nikšić, Katica, Pešto, Džafić, Beriša, Ćilimković, Bašić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JURAJA NAJTHARTA br. 7/I-Breka.

ISMET (ALIJA) NIŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ISMET (ALIJA) NIŠIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 08. februara 2016. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 09. februara 2016. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Merima, sinovi Vedran i Elvir, unuk Mak, sestra Minka, snaha Ilda, zet Zlatko, sestrična Dajana i sestrić Damir, te porodice Nišić, Pečenković, Huđek, Šetkić, Nanić, Zildžić, Džidić, Butmir, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI FERHADIJA. KUĆE ŽALOSTI: ul. JEZERO br. 5/XI i ul. BRANISLAVA NUŠIĆA br. 170.

FATA (Avdulah) JAHIĆ, rođ. GOLIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FATA (Avdulah) JAHIĆ, rođ. GOLIĆ iz Bratunca preselila na Ahiret u ponedjeljak, 08. februara 2016. godine, u 67. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak, 09. februara 2016. godine poslije podne namaza u haremu džamije u Svrakama, a ukop će se obaviti u 13 00 sati na mezarju BOROVI-SVRAKE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Fikret i Abdulah, snahe Nermina, Sabina i Adisa, unuke Mirha, Lejla i Adela, brat Nedžad sa porodicom, sestra Kadira sa porodicom, zaove Fata i Behija sa porodicama, jetrva Hasija sa djecom, te porodice Jahić, Golić, Smajlović, Repuh, Muratović, Tahto te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI IZETA KARŠIĆA br. 4, Briješće, Novi Grad.

HASNA (Nezir) HELAĆ, rođ. KLAČAR
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HASNA (Nezir) HELAĆ, rođ. KLAČAR preselila na Ahiret u nedjelju, 07. februara 2016. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 09. februara 2016. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Zekira, sin Asim, sestre Hedija i Advija, unučad Enis, Edisa i Emina, praunučad Timur, Nudžejma i Ismail, zet Midhat, snaha Munira, bratići, bratične, sestrići i sestrične, te porodice Klačar, Helać, Fazlić, Ajanović, Ražanica, Husomanović, Čengić, Hodžić, Priganica, Avdić, Gološ, Hajdarević, Ramić, Bukvić, Zavlan, Peco, Kantarija, Begić, Muhović, Žigić, Kemura, ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI JEDILERI, (7 Braće). KUĆA ŽALOSTI: ul. SAFVET BEGA BAŠAGIĆA br. 23.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page