Print This Page 
hadži ŠAĆIRA TOJAGA, rođ. HODŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži ŠAĆIRA TOJAGA, rođ. HODŽIĆ preselila na Ahiret u petak, 21. novembra 2014. godine, u 85. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 22. novembra 2014. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Emir, hadži Mirsad i Enes, snahe Vesna, hadži Lejla i Aldina, unučad Mirela, Miran, Rijad i Tarik, brat Mujo, snaha Šemsa, bratići Džemal i Jasmin sa porodicama, bratične Šaćira, Džemila i Jasmina sa porodicama, sestrići Kasim i Džemal sa porodicama, sestrična Džemila sa porodicom, rodice Emina, Džemila, Hida, Razifa, Remza, Jasmina, Aida, Hata, Ema, Jasmina, Zerina, Fatka i Jasna sa porodicom, rođaci Halil, Hadže, Velija, Jasmin i Miralem sa porodicama, jetrva Sifa sa kćerkom Adisom i sinom Sanelom, prijateljice Suada, Đurđa i Zlata, te porodice Tojaga, Hodžić, Terko, Obradović, Mulabdić, Mrndžić, Dedović, Sabljić, Leto, Salčin, Ružić, Veledar, Čolaković, Šuta, Grizović, Šabanović, Klepo, Isaković, Kadić, Alimajstorović, Malkić, Salkovski, Mujkić, Redžepagić, Mirojević, Sakić, Purivatra, Hafizović, Hasanbegović, Bašić, Mrzić, Runda, Mehić, Bukvić, Mudželet, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MEHMEDA SPAHE br. 10/IV

IFETA (Jusuf) SALKOVIĆ, rođ. ČORBO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga IFETA (Jusuf) SALKOVIĆ, rođ. ČORBO preselila na Ahiret u četvrtak, 20. novembra 2014. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 22. novembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Edin, Adnan i Amer, brat Muhamed, unučad Zlatko, Mirza, Ajla, Irfan, Kanita i Azur, snahe Sadika, Mirsada, Zineta, Meliha i Mirela, sestrići, sestrična, bratići, bratične, daidžići, daidžične, jetrve, djeverići i djeverične te porodice Salković, Čorbo, Bajrović, Čengić, Porović, Katana, Beširević, Zubčević, Šljokić, Aganović, Šehović, Jabučar, Hajrić, Dizdar, Suljević, Mešić, Čičić, Branković, Veljović, Hajdarpašić, Brkić, Hodžić, Memić, Dizdarević, Begović, Jordamović, Banda, Zoronjić, Kadribašić, Halilović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U STANU MERHUME, ul. GRBAVIČKA br. 127 B/IX KUĆA ŽALOSTI: ul. GRBAVIČKA br. 127 B/IX

IFETA DURAN, rođ. REDŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga IFETA DURAN, rođ. REDŽIĆ preselila na Ahiret u petak, 21. novembra 2014. godine, u 70. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 22. novembra 2014. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred benzinkse pumpe u Briješću sa polaskom u 12 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Juso, očuh Abid, braća Aziz, Hamid, Amir, Eniz i Enes sa porodicama, tetka Ajša sa porodicom, djeverične Advija i Dževahira, djeverići Salko, Edhem i Muhamed, bratična Fata sa porodicom, bratić Faruk, jetrve Šemsa i Safija, snahe Azemina, Munira i Zumra, zaovići Safet, Muzafer i Nail sa porodicama, te porodice Duran, Redžić, Ahmetagić, Alija, Muharemović, Ahmetspahić, Ćato, Lilić, Fazlić, Pajo, Klačar, Delija, Hujić, Tabaković, Dedović, Mirvić, Korač, Ajanović, Musić, Čovrk, Osmanbegović, Murtić, Hajdarević, Efendić, Brutus, Ramović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI BRIJEŠĆE (ul. Franje Kluza). KUĆA ŽALOSTI: ul. 8. MARTA br. 48.

ABID (ALIJA) VATREŠ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ABID (ALIJA) VATREŠ preselio na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 21. novembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa okretaljke na Stupu u 12 45 sati sa zaustavljanjem ispred džamije Otes, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Duda, sinovi Šemso i Šefik, snahe Osmana i Mevlida, unučad Nermina, Nermin, Mirela, Nino, Jasmina, Ermina i Sedina, brat Mehmedalija, snahe Džemila i Hankija, bratići i bratične, sestra Razija i sestrične sa porodicama, praunuke Nejla i Ejna, šura Hamdo sa porodicom, svastika Habiba sa porodicom, te porodice Vatreš, Džebo, Ždero, Kajtazović, Karić, Zulfić, Omanović, Cocalić, Kadrić, Kudić, Bektaš, Gušić, Podžić, Palić, Čavčić, Paraganlija, Kulovac, Jusufović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI OTES NA ILIDŽI. KUĆA ŽALOSTI: ul. FADILA HADŽIĆA br. 14/I

SULEJMEN (REMZO) KOS iz Višegrada
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SULEJMEN (REMZO) KOS iz Višegrada preselio na Ahiret u utorak, 18. novembra 2014. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 21. novembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred pekare ''AS'' u Hrasnom sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Hajra, sinovi Elvir i Admir, snahe Sabine i Amela, unučad Žulija, Kevin, Eman i Uma, sestra Ranfa sa sinovima, kćerkom, snahama i unučadima, snaha Almasa sa sinovima, snahama i unučadima, šure Ahmet i Husein sa suprugama i kćerkama, svastika Dika sa kćerkom, zetom i unukom, badžo Fahir, te porodice Kos, Aneli, Sipić, Čokić, Nuroski, Lipa, Sijerčić, Sinidžija, Zukić, Mačković, Alispahić, Hajdarbašić, Oprašić, Smajović, Hasagić, Imamović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI OLOVSKA br. 240-Hrasno brdo (Šanac).

RAZIJA MUHAREMOVIĆ, rođ. VATRENJAK
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAZIJA MUHAREMOVIĆ, rođ. VATRENJAK preselila na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 94. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 21. novembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Kemal Sadžak, snahe Mubera i Emina, zet Mirsad, unučad Senada, Sanela, Dženita, Edin, Mirsada, Jasenka, Anesa, Aldin i Aldina, praunučad Amir, Damir, Ina, Ajla, Melisa, Alen, Nejra, Ilhana, Dženan, Matin, Anela, Danin i Sarah, sestrići Senad i Samir, sestrične Amara i Dženana, te porodice Sadžak, Omeragić, Klapuh, Mahić, Kapić, Alibašić, Puljić, Ljajić, Alibalić, Abaz, Kusturica, Čenanović, Isanović, Kestendžić, Dokara, Kurtović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI PROVARE. KUĆA ŽALOSTI: ul. TAHTALI SOKAK br. 2.

ISMETA (ALIJA) VOJINOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ISMETA (ALIJA) VOJINOVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 72. godini života. Dženaza će se klanjati u petak, 21. novembra 2014. godine poslije džume namaza u haremu džamije Faletići, a ukop će se obaviti u 13 00 sati na Starom mezarju FALETIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : braća Avdo i Šaćir, sestre Šerifa-Šira, Nura, Fadila, Šaćira i Zumra, sestrične Almina, Sutka, Aida i Mahira, tetična Šada Kadrić, snahe Bisera, Nura i Fatima, zetovi Ćamil, Mensur, Ahmo i Željko, zaova Anđa sa porodicom, te porodice Vojinović, Jašarević, Kušmić, Mešinović, Cic, Muslim, Hrvo, Olovčić, Baković, Kapo, Ćurt, Macić, Fočo, Škamo, Silajdžić, Reiz, Ćutuk, Kadrić, Turčilo, Bajrami, Guta i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Zahvaljujemo se Minki Bukvi na velikoj saradnji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BARUTHANA br. 91.

ŠUHRETA (Ibrahim) DŽINO, rođ. HAMZIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠUHRETA (Ibrahim) DŽINO, rođ. HAMZIĆ nakon kraće bolesti preselila na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 21. novembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice B. Zenunija sa polaskom u 12 45 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirsad, snaha Enisa, unuka Jasminka, sestre Subhija, Magbula, Džemila i Ehlimana, braća Omer, Alija, Nijaz i Ilijaz, snahe, zetovi, bratići i bratične, sestrići i sestrične, zaova, djever, jetrva, te porodice Džino, Hamzić, Hadžić, Pašalić, Mujić, Hasnović, Pušilo, Avdić, Taslaman, Mujagić, Mulašaćirović, Kalaba, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BAJRAMA ZENUNIJA br. 2/XIV

ADVIJA GEGIĆ rođ. KOKOŠIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ADVIJA GEGIĆ rođ. KOKOŠIJA preselila na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 71. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 21. novembra 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Omer, Vanda, mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUVAJTSKOJ DŽAMIJI NA ČENGIĆ VILI. KUĆA ŽALOSTI: ul. DŽEMALA BIJEDIĆA br. 37/XIII

MUJO (BAJRO) RESIĆ
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUJO (BAJRO) RESIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 19. novembra 2014. godine, u 86. godini života. Dženaza će se klanjati u subotu, 22. novembra 2014. godine poslije ikindije namaza u haremu džamije u Međeđi, a ukop će se obaviti u 14 00 sati na porodičnom mezarju u MEĐEĐI. Prijevoz obezbijeđen sa autobuske stanice u Sarajevu u 11 00 sati, sa zaustavljanjima ispred Muzeja i Vijećnice, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Senija, zetovi Rasim Muratović i Sead Lokvančić, unuci Kenan, Ermin i Samer, unuka Erzana, praunuci Emir, Edin i Kerim, praunuke Džana i Merjem, brat Bego, sestra Fatima, bratići i bratične, sestrići i sestrične, snahe Mirela, Ajana, Alma, Saida i Šemsa, te porodice Resić, Ajanović, Muratović, Lokvančić, Šečić, Huremović, Kujan, Lendo, Karkelja, Karčić, Ramusović, Kereš, Komarica, Hadžihasanović, Begović, Gegić, Čaušević, Avdović, Škaljić, Salkunić, Smailbegović, Mušović, Garčević, Šehić, Šišić, Bilić, Kadrić, Hubjer, Jamak, Katović, Hodžić, Žunić, Mešić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI U MEĐEĐI. KUĆA ŽALOSTI: ul. AVDE ĆUKA br. 2/VPR. – Dobrinja 2 (Sarajevo).

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page