Print This Page 
SEFER (HUSKO) MUJKANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi SEFER (HUSKO) MUJKANOVIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 28. juna 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. juna 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sinovi Samir i Senad, snaha Suada, unuci Amar i Alem te mnogobrojna rodbina i prijatelji.

NEFA (IBRO) MAHOVIĆ, rođ. ČOMAGA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NEFA (IBRO) MAHOVIĆ, rođ. ČOMAGA preselila na Ahiret u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. juna 2015. godine u 15 30 sati na mezarju JARČEDOLI.. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Meho, djeca Samira, Mahir i Mahira, unučad Amina sa suprugom Vedadom, Ammar, Ajlin, Mirnesa, Imad i Ali, sestra Derviša sa porodicom, sestrići i sestrične, zaove Zlatka, Fata i Mejra sa porodicama, zetovi Muhamed Mekić i Samid Agović, snaha Melisa, tetka Građa sa porodicom, prijatelj Rizah Lakača, prije Šahida i Zaha, prijateljice Marinka Miljas sa porodicom, Nađa Mehmedbašić sa porodicom, hadži Almasa Imamović sa porodicom, Aida sa porodicom, Emira Kučukalić sa porodicom, Biba, Mina i Munevera, te porodice Mahović, Čomaga, Trnka, Mekić, Agović, Banda, Granulo, Voloder, Gežo, Kovač, Haseta, Gološ, Aganlić, Biber, Zemanić, Lakača, Čurt, Mašić, Olovčić i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI PAJE br. 66.

HANIFA HODŽIĆ, rođ. BAŠIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HANIFA HODŽIĆ, rođ. BAŠIĆ preselila na Ahiret u subotu, 27. juna 2015. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mirsad i Nihad, snahe Agnesa i Jasminka, unučad Merima, Mirza, Hana, Ena i Maja, braća Muhamed i Ismet, snahe, bratići sa porodicama, bratične sa porodicama, sestrići i sestrične sa porodicama, te porodice Hodžić, Bašić, Hamza, Šerak, Avdić, Mašić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U ČELJINOJ DŽAMIJI (JAKUB PAŠINOJ DŽAMIJI)- ALIFAKOVAC.

TURKOVIĆ (RAŠID) RAMIZ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi TURKOVIĆ (RAŠID) RAMIZ preselio na Ahiret u nedjelju, 28. juna 2015. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. juna 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Enes, kćerke Kadira, Munira i Enisa, braća Avdo i Juso, snaha Vezira, zetovi Eso, Fikret i Sead, unučad Admir, Elma, Džejla i Enis, snahe Džemka i Ramiza, bratići i bratične, sestrići, amidžići i amidžične, šura Vahid, badženozi Hamed i Nurko, te porodice Turković, Efendić, Dučić, Hurem, Tvrtković, Čaušević, Mirvić, Maluhić, Hodžić, Ligata, Ćosović, Prašević, Kabaš, Bičić, Džozo, Drugovac, Spahić, Stupar, Adžamija, Mašić, Gogić, Kalača, Ruhotina, Hujdur i ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI KRIVOGLAVCI II do 9.- VOGOŠĆA.

MUSTAFA (HUSEIN) KAMIŠALIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUSTAFA (HUSEIN) KAMIŠALIĆ preselio na Ahiret u subotu, 27. juna 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 30. juna 2015. godine u 13 30 sati na mezarju TURBE- SREBRENICA- POTOČARI. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Sadeta, sin Adnan, kćerka Aida, snaha Miranda, zet Omar, unučad Benjamin, Kerim, Emina i Hena, brat Salih sa porodicom, sestra Zarfa sa porodicom, sestra Hatidža sa porodicom, te porodice Kamišalić, Latifić, Sidran, Delić, Srabović, Maslić, Ćustović, Hadžimujagić, Saletović, Hrnjadović, Hadžiselimović, Mujić, Ajanović i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ĆUMURIJA br. 4.- SARAJEVO.

ŠEVALA (MUJO) ALIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠEVALA (MUJO) ALIĆ preselila na Ahiret u subotu, 27. juna 2015. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Zulejha, sestrić Enes, sestrična Enisa, dajdža Muhamed, tetka Arzija, te porodice Alić, Merzić, Kapetanović, Hazirović, Hodžić, Delalić, Mešović, Trkulja, Novo, Hadžović, Huskić, komšinice Amila, Dženita i Sabaheta sa porodicama, kao i ostala rodbina, komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI EDHEMA EKE DŽUBURA br. 20./ I - ILIDŽA

ZLATIJA (MUSTAFA) BALIĆ, rođ. TURKUŠIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZLATIJA (MUSTAFA) BALIĆ, rođ. TURKUŠIĆ preselila na Ahiret u subotu, 27. juna 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine u 14 00 sati na mezarju BALIĆI- TJENTIŠTE. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 11 30 SATI SA TERMINALA NA ILIDŽI, DO MEZARJA I NAZAD. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Salko, kćerka Fatima, unuci Elvedin i Eldin, unuke Jasmina i Eldina, zetovi Salko i Sabit, snahe Envera, Šejla i Mirela sa porodicama, te porodice Balić, Turkušić, Lagarija, Madeško, Kovač, Cilović, Aliti, Đozo, Asotić, Barlov, Mekić, Džemidžić, Hodžić, Jahić, Hajdarević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI GORNJE VLAKOVO BB.- ILIDŽA. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.

MIRSAD (MUHO) PIZOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MIRSAD (MUHO) PIZOVIĆ preselio na Ahiret u petak, 26. juna 2015. godine, u 63. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO- ALEJA VETERANA. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Safija- Minka, sin Adis, snaha Mirela, unuka Ena, braća Hamid i Esad, snahe Nerma i Emina, bratične Amra, Aida i Mona, svastike Vesna i Zlata sa porodicama, šura Sejo sa porodicom, prija Dijana i prijatelj Aid sa porodicom, te porodice Pizović, Agović, Hodžić, Bajramović, Račić, Arnautović, Telarević, Merdžanić, Avdić, Šaković, Hasanagić, Suljović, Škaljić, Hebib, Dohranović, Bjelajac, Mahmutagić, Bašić, Ljubunčić, Hamza, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ISAKA SAMOKOVLIJE- LAMELA 2./ VI- VELEŠIĆI.

JAMAKOSMANOVIĆ (MUSTAFA) FADIL
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JAMAKOSMANOVIĆ (MUSTAFA) FADIL preselio na Ahiret u petak 26. juna 2015. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu juna 2015. godine u 17 30 sati na mezarju ORLIĆ – KOBILJA GLAVA O Ž A L O Š Ć E N I: Supruga Behija, braća Omer i Safet, sestre Fikreta i Fadila, snaha Halima, šura Suljo sa porodicom, svastike Rabija sa porodicom, Hasiba i Nura, snahe Sabaheta sa Belmom i Sabinom, bratići Edin sa porodicom, sestrična Edina sa porodicom, bratične Dženana i Nermana sa porodicama, sestrićne Dina i Alma sa porodicama, njegova Hadža sa porodicom, te porodice: Jamakosmanović, Spahić, Garaplija, Crnogorčević, Delić, Hasečić, Hičić, Tabaković, Karić, Čaušević, Komarica, Bukva, Čavčić, Feriz, Tinjak, Hadžić, Hasković, Porča, Čorović, Memić, Tanović, Efendić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17:30 SATI U KUĆI MERHUMA U ULICI GRADAČAČKA br. 100/I

KORO (AHMED) IBRAHIM
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi KORO (AHMED) IBRAHIM preselio na Ahiret u petak, 26. juna 2015. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 29. juna 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Abdulah, snaha Azra, unuci Mirza i Bakir, bratić Ahmo sa porodicom, sestrići Munir, Jasminka, Majda i Raza sa porodicama, prija Fika i prijatelj Ramiz, te porodice Koro, Vajnaga, Grahić, Lipa, Bijedić, Užičanin, Pašić, Alijević i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SEMIRA FRAŠTE br. 16./ XI- ALIPAŠINO POLJE - „B“ FAZA.

  strana 1 od 2  [slijedeca]
 Print This Page