Print This Page 
MUZEJRA KOVAČEVIĆ, rođ. TUČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUZEJRA KOVAČEVIĆ, rođ. TUČIĆ preselila na Ahiret u nedjelju, 29. marta 2015. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 31. marta 2015. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Radmir-Braco, kćerke Jasmina i Lejla, unučad i praunučad, te porodice Kovačević, Tučić, Hodžić, Sarajlić, Hadžiosmanović, kao i ostala rodbina, prijatelj i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U MIŠČINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. ŠIROKAC br. 18.

hadži ĆERIM (SULEJMAN) KURTOVIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi hadži ĆERIM (SULEJMAN) KURTOVIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 29. marta 2015. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine u 14 00 sati u heremu džamije BARDAKČIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Vasvija, sinovi Hazbo, Hasim i hadži Atif, kćeri Hanifa, Arifa i Ifeta, snahe Rahima, Zineta, Mejruša i hadži Semira, zetovi Mulaz i Akif, unuci Numan, Nedžad, Elvir, Emir, Samel, Almir, Ermin, Enes i Aldin, unuke Fikreta, Milhata, Meliha, Sanela i Edina, praunučad, sestre Emina, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, svastike Hasiba, Zina i Bajra sa porodicama, te porodice Kurtović, Turković, Avdić, Hadrović, Burović, Softić, Mešić, Šabotić, Husejnagić, Tajić, Hamzagić, Abdulahović, Babić, Berbić, Mulić, Lekić, Šabaredžović, Fakić, Dacić, Pljakić, Bibić, Pramenković, Mehmedović, Mašović, Cucak, Gorčević, Hukić, Gracić, Hodžić, Franca, Sjenar, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI NA PANJINOJ KULI. KUĆA ŽALOSTI: ul. NEDŽADA MUŠIĆA br. 25.

FAHRUDIN (HAMID) BAJROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FAHRUDIN (HAMID) BAJROVIĆ preselio na Ahiret u subotu, 28. marta 2015. godine, u 92. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine u 14 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Hamid, snaha Behidža, unuka Šemsa, unuk Ismet, sestrična Sedika, te porodice Bajrović, Pešto, Hodžić, Halilović, Filipović, Muslić, Hadžibegović, Nalbantić, Veljović, Branković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI NA GRBAVICI 2. KUĆA ŽALOSTI: ul. KEMALA KAPETANOVIĆA br. 9/IV

HAJDAR-Hako (SMAIL) TARIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi HAJDAR-Hako (SMAIL) TARIĆ preselio na Ahiret u petak, 27. marta 2015. godine, u 76. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred tvornice ZRAK sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Šaćira, sin Zlatan, kćerka Bisera, snaha Sadeta, zet Nedžad, unuci Sead i Kenan, unuke Vildana, Nejra i Altijana, sestre Mevla, Hankuša i Ramiza sa porodicama, bratić Samir, bratične Jasmina i Samra, sestrići Sulejman, Safet, Jusuf, Enver, Imer, Hilmo, Himzo, Rizo, Zihnija, Džafer, Safet, Ismet i Zejnil, sestrične Zejnepa, Bajra, Zina, Sanija, Jasmina, Nermina, Fatima i Azemina, šura Juso Prašović sa porodicom, svastike Naza i Emina sa porodicama, te porodice Tarić, Višnjić, Ibrović, Alibašić, Mujić, Šaljić, Vejsilović, Dina, Penava, Karahodžić, Murgić, Zornić, Bajramović, Totić, Šabanović, Muhović, Baždar, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ADEMA BUČE br. 241.

nema slike
FATIMA (SALIH) GRANILO
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FATIMA (SALIH) GRANILO preselila na Ahiret u petak, 27. marta 2015. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 28. marta 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sestra Saliha, bratići Salih, Edin, Kenan i Fuad, sestrić Sead, bratične Indira i Manuela, sestrične Narcisa i Derviša sa porodicama te porodice Granilo, Alatović, Kadrić, Šehić, Muhić, Alihodžić, Lisica kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. ESADA PAŠALIĆA br. 11/I

DŽEMILA (Šaćir) LONČARIĆ, rođ. SALČIN
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga supruga, majka i nana DŽEMILA (Šaćir) LONČARIĆ, rođ. SALČIN preselila na Ahiret u četvrtak, 26. marta 2015. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Ibro, sinovi Kasim, Ibrahim i Rasim, kćerka Ziza, snaha Alma, zet Abid, unučad Medin, Melina, Adnan, Adela, Adis, Alem i Aldin, sestra Sevda, bratić Safet sa porodicom, bratične Safira, Refija, Munevera i Amela sa porodicama, sestrić Himzo te porodice Lončarić, Salčin, Hota, Vatreš, Kulašinac, Domazec, Rokša, Ožegović, Tahirović, Vejo, Smajlović, Puteš, Bunda, Čorbo, Voloder, Bičo, Vuk, Murtić, Sulejmani, Đamalija, Hasković, Madeško, Hajdarević, Priganica, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI KASINDOLSKA br. 236, Ilidža.

hadži Pašija (Avdo) Kosovac, rođ. Alihodžić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Pašija (Avdo) Kosovac, rođ. Alihodžić preselila na Ahiret u petak, 27. marta 2015. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 28. marta 2015. godine u 13 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice M. ef. Pandže 101 sa polaskom u 12 15 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Enes i Mirsad, kćerke Mina i Enisa, snahe Miza i Fata, zet Rašid, unučad Muamer, Amel, Davud, Armin, Selman, Ahmed, Lejla, Merjema i Zejneba, snahe Belma, Maida i Nerimana, praunučad Bakir, Aiša i Din, djever hadži Bećir sa porodicom, zaove hadži Hata i Mihra sa porodicama, jetrva Safija sa porodicom, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Kosovac, Alihpdžić, Muhić, Kukakvica, Muminović, Džindo, Dorić, Čorbo, Hasović, Čabaravdić, Huseinčehajić, Čeho, Čengić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI MUHAMEDA EFENDIJE PANDŽE br. 101.

ŠEFKET (SMAIL) MUZUROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ŠEFKET (SMAIL) MUZUROVIĆ preselio na Ahiret u petak, 27. marta 2015. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 28. marta 2015. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Željna, sin Gordan, snaha Nehrimana, unučad Vedrana, Maja, Daniel i Damir, snaha Anela, zet Dino, praunuk Mak, sestra Sadika, bratić Ismet, sestrić Smail, sestrične Mevlida i Karanfila, Safet i Zuhra, prije Hašmeta i Hasiba, te porodice Muzurović, Delahmetović, Talović, Krehić, Hardaga, Arapović, Kasumović, Čolaković i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO.

Medhija (Mustafa) Kantardžić, rođ. Dibović
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Medhija (Mustafa) Kantardžić, rođ. Dibović preselila na Ahiret u petak, 27. marta 2015. godine, u 89. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 28. marta 2015. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Memnuna i Naila, sestra Sabaheta, brat Midhat, zetovi hadži Mustafa i Mehmed, unučad Damir, Sandra, Edina i Berina, praunučad Damir, Dea, Hana, Danin i Tonči, bratična Amela, bratić Amir, sestrić hadži Faruk, porodice Kantardžić, Dibović, Kolar, Beširević, Selimović, Zagorica, Goro, Jambrešić, Nikulin, Memić, Ajanović, Hajdarević, Premeru, Pašić, Ustalić, Džumhur, Maksić i ostale komšije i prijatelji. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JUKIĆEVA br. 136/III

SALKUNA LINDOV, rođ. ŠABANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga SALKUNA LINDOV, rođ. ŠABANOVIĆ preselila na Ahiret u četvrtak, 26. marta 2015. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 27. marta 2015. godine u 15 30 sati na mezarju u selu GODINJA-Trnovo. Prijevoz obezbijeđen ispred samoposluge Amko-Komerc na Aneksu u 14 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskom stajalištu Neđarići i terminalu na Ilidži, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Smail, kćerke Albina, Nermina i Aida, zetovi Zijo, Enes i Edin, braća Fehim, Osman i Himzo, sestre Raza i Mejra, unučad Sanela, Aldina, Haris i Adna, praunučad, djever Alija, zaove Behija i Sehija, jetrve Mejra i Zarka, zet Smajo, snahe Mubera i Sejda, svakovi Adil i Ibrica, djeverići Jasmin, Azem i Armin sa porodicama, te porodice Lindov, Šabanović, Šaban, Sarajkić, Drinjaković, Berilo, Bašić, Bjelonja, Fazlić, Pandžić, Hažbić, Hamzić, Brkić, Mešić, Kolar, Demir, Alić, Imamović, Potura, Kozić, Husić, Katana, Krupalija, Godinjak, Kadrić, Hubijar, Hromo, Klačar, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 30 SATI U DŽAMIJI NA ANEKSU U ULICI VRBOVSKA. KUĆA ŽALOSTI: ul. VRBOVSKA br. 80.

  strana 1 od 2  [slijedeca]
 Print This Page