Print This Page 
ISMET (MUJO) DUGALIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ISMET (MUJO) DUGALIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 31. jula 2014. godine u 14 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Elvir, kćerke Hiba i Ganiba, snaha Silvana, zet Hasan, unučad Mahira, Rešad, Muamera i Larisa, braća Fadil i Ifet, snahe Hasnija, Rabija i Zlatija, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Dugalić, Durmo, Jahić, Pindžo, Vasilj, Fazlibašić, Zagrljača, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BOSANSKOJ DŽAMIJI, C faza-Alipašino polje. KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG BARCELONE br. 5/VIII-Mojmilo.

RAŠID (HAMED) BAJRIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi RAŠID (HAMED) BAJRIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 67. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 30. jula 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I: supruga Munira, sinovi Elmir i Admir, snahe Jasna, Nejra i Lejla, unučad Alena, Hamza, Armela i Tarik, praunuka Ena, sestra Rabija sa porodicom, braća Esad, Redžo, Sulejman, Muhamed i Eniz sa porodicama, punica Šeća, šura Enes sa porodicom, svastika Medina sa porodicom, te porodice Bajrić, Murtović, Kurtalić, Agić, Vatreš, Brajlović, Kujović, Tabanović, Hajrić, Bosno i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI BUĆA POTOK.

hadži Hajrija (Omer) Ražanica, rođ. Koro
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Hajrija (Omer) Ražanica, rođ. Koro preselila na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Istiklal na Otoci sa polaskom u 13 30 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Muhamed i Kemal, snahe Harisa i Nermina, unuke Samra i Emina, unuk Dino, sestre Tidža i Safija, sestrići i sestrične, djeverovi Ruždija i Salko sa porodicama, zaova Ševala sa porodicom, te porodice Ražanica, Koro, Čukojević, Bećirović, Tokmo, Glušić, Hurem, Zeljković, Hozo, Brčić, Dautović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKEZA SMAILAGIĆA br. 13/XI

MUNIRA AJDINOVIĆ, rođ. ANDELIJA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUNIRA AJDINOVIĆ, rođ. ANDELIJA preselila na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Asim-Asko i Amir Buco, sestra Munevera, unučad Nermin, Ajdin, Ajla i Muhamed, praunučad, snahe Zijada i Sadeta, sestrić Dino sa porodicom, te porodice Ajdinović, Andelija, Hadžović, Hadžimuratović, Garbo, Munasipčić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI SUMBULUŠA. KUĆA ŽALOSTI: ul. HADŽIŠABANOVIĆA br. 21.

hadži Hajrija Bektešević, rođ. Redžepagić
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga hadži Hajrija Bektešević, rođ. Redžepagić preselila na Ahiret u nedjelju, 27. jula 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 30 sati na mezarju GRLIĆA BRDO. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Enver, Zufer i Nusret, snahe Sapka i Fina, braća Fehrat, Skender i Redžep, sestre Sadika, Ema, Igbala i Nimeta sa porodicama, zaova Iljka, unučad Alma, Arijeta, Mersiha, Sanel, Elvin, Merima, Deniz, Omer i Alisa, praunučad, te Sabahudin Biševac sa porodicom, te porodice Bektešević, Redžepagić, Medunjanin, Malja, Ljačković, Dobrdžić, Koljdrekaj, Čekić, Kriještorac, Šabanović, Hot, Durović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SAFVETBEGA BAŠAGIĆA br. 120.

MUŠA COCALIĆ, rođ. OHRANOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MUŠA COCALIĆ, rođ. OHRANOVIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred džamije Istiklal na Otoci sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sabit i Fadil, kćeri Tidža, Šefika i Ševala, snaha Mina, sestre Nura i Masa, brat Ahmet, zetovi Hamdija i Reuf, unučad i praunučad, bratići i brtaične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, daidžići i daidžične, tetići i tetične, te porodice Cocalić, Ohranović, Ručić, Curić, Vatreš, Šeta, Kasapović, Kubur, Spahić, Kovačević, Popara, Ždero, Huseinović, Smajlović, Gluščević, Karišik, Čavčić, Sprečak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI ISTIKLAL NA OTOCI.

FAIK (HASAN) KLADNIČANIN
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi FAIK (HASAN) KLADNIČANIN preselio na Ahiret u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u 86. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak, 29. jula 2014. godine poslije ikindije namaza u haremu džamije Ugorsko, a ukop će se obaviti u 17 20 sati na mezarju UGORSKO-Vogošća. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Rašida, kćerka Mevlida, brat Nezir sa porodicom, sestre Fadila, Hajrija i Emina sa porodicama, zetovi Mirsad i Enver, unučad Miralem, Mirsada, Lejla i Amina, praunuci Aldin i Emir, njegova Begzada, te porodice Kladničanin, Pervan, Šehović, Nikšić, Delić, Mujak, Bajrić, Mekanija, Hadžiagić, Mešinović, Šivačić, Mušanović, Andrijević, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 17 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JOŠANIČKA br. 19/III-Vogošća.

RAHIMA ĐELKIĆ, rođ. HUSEJNOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RAHIMA ĐELKIĆ, rođ. HUSEJNOVIĆ preselila na Ahiret u subotu, 26. jula 2014. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 16 00 sati na mezarju HAMBINA CARINA-Širokača. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Husein i Adis, brat Fikret, sestre Šuhra, Halima, Sena, Zekija i Merima, snahe Amira, Alma, Semija i Jasna, unučad Merima, Amar, Azra, Amila i Alen, praunuk Dženan, zetovi Zijo i Sejo, sestrići i sestrične, djever Mustafa sa djecom, te porodice Đelkić, Husjnović, Beća, Hadžić, Morić, Babajić, Džonlagić, Ćatić, Hodžić, Hećo, Čolpa, Glavašević, Brkanić, Kurtović, Kutlovac, Hošo, Hodžić Adnan sa porodicom, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 16 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI VRANJAČE br. 36.

ŠIDA TOPUZ, rođ. MOSTARAC
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ŠIDA TOPUZ, rođ. MOSTARAC preselila na Ahiret u subotu, 26. jula 2014. godine, u 63. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : brat Mesud, sestra Mirsada, zet Nedžib, snahe Mujesira i Tidža, bratić Hilmija, bratične Amela i Sandra, sestrične Dina, Rabija i Indira, njeni Kenan, Aida, Armina, Sara i Tijana, zet Milan, te porodice Topuz, Mostarac, Jusić, Alajbegović, Alihodžić, Nikolić, Tahmiščić, Karić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI BUDAKOVIĆI br. 32.

BEHKA (Alija) VELETOVAC, rođ. MUHIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga BEHKA (Alija) VELETOVAC, rođ. MUHIĆ preselila na Ahiret u subotu, 26. jula 2014. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 29. jula 2014. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Binga na Otoci u 13 00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Boljakov Potok i benzninska pumpa Petrol u Briješću, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Sulejman, Enver, Hajrudin i unuk Ćamil, kćerke Munevera, Nevzeta, Naza i Senadeta, snahe Milojka, Senada i Elmina, zetovi Arif, Medžid i Hasan, braća Vehbija, Enver i Nusret sa porodicama, zaove Mina, Dila i Nura sa porodicama, jetrva Derviša sa porodicom, unučad sa porodicama, praunučad, bratići i bratične sa porodicama, te porodice Veletovac, Muhić, Dizdarević, Sejfiu, Sylja, Korać, Strojil, Kamp, Nazić, Gutić, Košević, Hadžikić, Neziri, Mandal, Mulić, Pašić, Hadžić, Muler, Hurem, Tabaković, Neziri, Hajdarević, Kustura, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI VITEŠKA br. 47-Briješće.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page