Print This Page 
ALMA (ŠAĆIR) DELIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ALMA (ŠAĆIR) DELIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 02. maja 2016. godine, u 62. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa Terminala na Dobrinji u 12 30 sati sa zaustavljanjem ispred GRASA u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sestre Jasminka i Aida, zetovi Ragib-Rusmir, Edhem i Adis, sestrići Almir i Admir sa porodicama, sestrične Nirma i Selma sa porodicama te porodice Delić, Škaljić, Hamzić, Mašić, Dolić, Tabaković, Memić, Salanović, Vlahovljak, Grdžo, Pipić, Selimović, Hanjalić, Zaimović, Kamber, Nahodžić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U NOVOJ DŽAMIJI NA DOBRINJI 2. KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG ZLATNIH LJILJANA br. 3/I

JUSUF (DŽEMAIL) HOT
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi JUSUF (DŽEMAIL) HOT preselio na Ahiret u subotu, 23. aprila 2016. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 30 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Ilonka, sin Senad sa porodicom, sestra Hamida, zet Abdulah, amidža Džafer, strina Selima, sestrična Azra, sestrić Kenan, snaha Suada, bratična Dženana sa porodicom, bratična Neira sa porodicom, amidžić Samir sa porodicom, amidžična Samira sa porodicom, tetična Aida i tetić Demo, te porodice Hot, Kiraly, Henda, Veiz, Karup, Biloš, Čekić, Bilibani, Kazazović, Kaya, Gafić Nedžad-Đađo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U MEKTEBU BEGOVE DŽAMIJE.

MURATKA TURKOVIĆ, rođ. FAKIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MURATKA TURKOVIĆ, rođ. FAKIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 02. maja 2016. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice R. Boškvića 244 sa polaskom u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Zumber, sinovi Hasret i Izet, kćeri Muradija, Sadija i Izeta, snahe Mirha i Alma, zetovi Durmo, Rifat i Ibrahim, unučad Ajla, Sinan, Amer, Ilda, Kerim, Haris, Esma, Muhamed, Hana, Fatima, Vildana, Ibrahim i Aldin, zet Adin, braća Ramo i Bajro, sestre Bada, Ferida, Hatidža i Emina, snahe i zetovi, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, daidžići i daudžične, tetići i tetične, zaove Kimeta, Ifeta i Zuma sa porodicama, te porodice Turković, Fakić, Bećirović, Čuljević, Hajdarević, Kaljanac, Hrusto, Arnaut, Šabaredžović, Vatić, Kurtović, Kapetanović, Zornić, Hukić, Lakota, Idrizović, Buljubašić, Mešić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 244, Pofalići.

hadži HUSO (HALIL) DURAKOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi hadži HUSO (HALIL) DURAKOVIĆ preselio na Ahiret u ponedjeljak, 02. maja 2016. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen sa okretaljke u Briješću u 13 00 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I: sin Hasan, kćerke Razija i Tima, snaha Senada, zetovi Ibro i Ragib, unučad Velid, Velida, Hasudin, Hasan, Ahmed i Mubera, snahe Lejla i Arnela, zet Amir, praunučad Emraan i Arijana, bratići i bratične, sestrići i sestrične te porodice Duraković, Mustafić, Bajrić, Hodžić, Mehmedović, Begić, Kulovac, Čavčić, Gladović, Šehić, Ždero, Muhić i ostala rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. VRANDUČKA br. 13.

IZETA SVRAKA, rođ. KLAČAR
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga IZETA SVRAKA, rođ. KLAČAR preselila na Ahiret u nedjelju, 01. maja 2016. godine, u 64. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Haso, kćeri Samira i Amra, zetovi Haris i Bilal, unučad Emina, Tarik i Amila, braća Izet i Zikrija s porodicama, sestre Fatima, Hasija, Taiba, Advija i Naza s porodicama, djeverovi Huso, Zaim, Samir, Husnija i Ibro s porodicama, zaova Elvedina s porodicom, te porodice Svraka, Klačar, Šutrović, Smajlović, Hubanić, Peljto, Okandžić, Hadžiabdić, Miraščija, Zulčić, Mehanović, Zajko, Šahinović, Kobiljak, Zukobašić, Repuh, Mašić, Spahić, Mirvić, Titorić, Imamović, Ražanica, Sarvan, Sadiković, Subašić, Sofijanić, Stefanović, Mitić, Husejnović, Džihanić, Ćosović, Forto, Džindo, Mustafić, Delić i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. KUĆA ŽALOSTI: ul. SARAČ ISMAILOVA br. 63.

HALIDA (Ismet) CRNČALO, rođ. OBHOĐAŠ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga majka, sestra, nana, pranana i punica HALIDA (Ismet) CRNČALO, rođ. OBHOĐAŠ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 02. maja 2016. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Suvada i Mirsada, brat Omer sa porodicom, sestre Halima i Vasvija, prijatelj Ibrahim, zetovi Kenan, Mirza i Nihad, unuke Elma i Belma, praunuk Zejd, snaha Mevla, sestrična Medina sa porodicom, sestrić Sead sa porodicom, bratići Nihad i Nedžad sa porodicom, zaove Rabija, Razija i Naza sa porodicama, te porodice Crnčalo, Obhođaš, Kandžijaš, Hadžimuhović, Hodžić, Zagorica, Macić, Kurtović, Hrvo, Čaušević, Jašarević, Pašović, Fočo, Osmnaović te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI NERKEZA SMAJLAGIĆA br. 17/I

prof. dr. HILMIJA (HAKIJA) ŠEMIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi prof. dr. HILMIJA (HAKIJA) ŠEMIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 01. maja 2016. godine, u 73. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. PREVOZ ĆE BITI OBEZBJEĐEN SA POLASKOM U 13 30 SATI ISPRED KUĆE ŽALOSTI U ULICI SULEJMANA FILIPOVIĆA br. 6. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Beba, sinovi Hakija i Muhamed, sestra Jasmina, unučad Nizama, Tarik, Zejneb, Amina i Ishak, snahe Sabina, Azra, poćerka Tamara i Natali, svastike Boba i Mira, te porodice Šemić, Mirković, Krivošija, Đapo, Vujović, Perišić, Burić, Bloyce, Seif, Ranger, Wassim, Biber, Dizdarević, Sarić, Bašić, Ćerić, Drljević, Bešo, Muminagić, Berbić, Pašić, Tanović, Jahura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI SULEJMANA FILIPOVIĆA br. 6.

ŠAĆIR (FERHAT) DELALIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ŠAĆIR (FERHAT) DELALIĆ preselio na Ahiret u subotu, 30. aprila 2016. godine, u 82. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 03. maja 2016. godine u 13 30 sati na mezarju NIŠAN-JARČEDOLI. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Habiba, kćerke Senada i Suada, zetovi Miralem i Medan, unučad Mirza, Jasmin, Hana i Emir, snaha Amra, praunuka Ajna, brat Husnija sa porodicom, sestre Mevla, Samija i Munira sa porodicama, šura Fehim sa porodicom, svastike Ata i Mina sa porodicama, te porodice Delalić, Podrug, Hodžić, Ademović, Krka, Šabanović, Džonko, Gerin, Bravo, Čajlak, Voloder, Demirović, Đulabić, Karačić, Lukovac, Čorbo, Melez, Poričanin, Hujić, Bećirević, Usezić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U KUĆI RAHMETLIJE U ULICI BISTRIK MEDRESE br. 23.

VESNA ĆOROVIĆ, rođ. HADROVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VESNA ĆOROVIĆ, rođ. HADROVIĆ preselila na Ahiret u subotu, 30. aprila 2016. godine, u 56. godini života. Dženaza će se obaviti u utorak, 03. maja 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Zećir, djeca Mensud i Melinda, sestre Azema, Ismeta i Esma, zetovi Nasuf i Aras, zaove Nurka, Rukija, Đulka i Ajka, sestrić Selim, te porodice Ćorović, Hadrović, Mujanović, Hajdarpašić, Pačariz, Kočan, Hakljaj, Bašić, Puzo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI LUŽANSKO POLJE br. 122.

OMER (MUJO) IBRAHIMOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi OMER (MUJO) IBRAHIMOVIĆ preselio na Ahiret u nedjelju, 01. maja 2016. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 04. maja 2016. godine u 14 00 sati na mezarju HRNČIĆI-BRATUNAC. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Ajka, sinovi Mujo, Mufik i Refik, kćerka Fata, snahe Ajka i Sadija, unučad Adis, Aida, Ajša, Hasan, Smajo, Refija, Rasim i Ibrahim, praunučad, brat Bajro sa porodicom, sestre Begza, Zejna i Ajka sa porodicama, bartić Abdurahman i bratična Begza, šure Hadžo, Muradif i Ibrahim sa porodicama, svastika Nezira sa porodicom, te porodice Ibrahimović, Muratović, Muharemović, Mehić, Mehmedović, Husejnović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA POSLIJE DŽENAZE U DŽAMIJI HRNČIĆI, Bratunac.

  strana 1 od 4  [slijedeca]
 Print This Page