Print This Page 
RABIJA DŽANKO, rođ. ČAUŠEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga RABIJA DŽANKO, rođ. ČAUŠEVIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 28. septembra 2016. godine, u 87. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 30. septembra 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Ekrem, kćerka Nerma, zet Faruk, snaha Ramiza, unučad Emina, Senka i Nermin, snahe Marica- Beba i Vanesa, sestra Esma, sestrić Aziz, bratić Muris, te porodice Džanko, Zupčević, Čaušević, Alendarević, Ramić, Botić, Muftić, Lončarević, Kulenović i ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI JOŠANIČKA br. 104.- VOGOŠĆA.

PAŠIĆ (ĆAMIL) VEDAT
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi PAŠIĆ (ĆAMIL) VEDAT preselio na Ahiret u srijedu, 28. septembra 2016. godine, 80. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 30. septembra 2016. godine u 15 00 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 1. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Nejra, sestrić Omer Čaušević sa porodicom, dajdžične Fatima i Enisa sa porodicama, snaha Emira sa kćerkom, šura Nihad Krajina sa suprugom, svastike Nermana i Mehridžana sa porodicama, te porodice Pašić, Čaušević, Muratbegović, Čengić, Krajina, Šahinpašić, Borić, Fazlagić, Talić, Velagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI.

SUVAD-Džago (AVDO) TELALAGIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi SUVAD-Džago (AVDO) TELALAGIĆ preselio na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 63. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti u Hrasnom sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Halida, brat Mirsad, supruga Fatima, kćerka Aldina, zet Admir, snaha Jasminka, punica Hajra, šura Enver, svastika Mevzeta sa suprugom Arminom i djecom Arminom i Sabinom, amidža Hasan Smaiš sa porodicom, prijatelji Enver i Mirsada, daidžinica Paša, rođaci Haris, Faruk, Senad, Aladanin, Ševala sa porodicom, Elma, Samra, Kemo, Azra, Alma sa porodicom, Hiba, Aida sa porodicom, te porodice Telalgić, Alajbegović, Karić, Popovac, Ibrahimović, Smajiš, Hujdur, Arnautović, Kurtović, Begović, Agić, Mustafić, Ljevo, Husović, Ždralović, Hafizović, Hebib, Džemo Hadžismajlović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI AZEZE ŠAĆIRBEGOVIĆ br. 16/X, Hrasno.

MEHMED (HAMID) MUJAKIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MEHMED (HAMID) MUJAKIĆ preselio na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 78. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 15 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. Prijevoz obezbijeđen ispred pekare ''AS'' u Hrasnom sa polaskom u 14 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Senad, kćerka Sena, unuk Elmir, brat Hajran, snaha Nihada, sestrić Hajrić, sestrična Namira, bratići Amir, Zijad i Sead, bratične Zijada, Mirsada, Amira i Indira, šura Juso sa porodicom, prijatelji Baho i Sabira sa porodicom, Mejra sa porodicom, Hajrudin i Latifa, te porodice Mujakić, Gojak, Drljević, Mehović, Ćato, Vrana, Hota, Gušo, Kos, Čengić, Gadžo, Žilić, Solak, Tabaković, Salić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 15 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI OLOVSKA br. 27.

DERVIŠA PODGORICA, rođ. DURMO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga DERVIŠA PODGORICA, rođ. DURMO preselila na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 81. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 30. septembra 2016. godine u 14 30 sati na mezarju u selu BRUTUSI-TRNOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Sejda i Sehija, brat Aljo, sestra Aiša, zet Avdo, unuke Azra i Aida, unuk Edin, praunuk Kenan, snaha Ferzaheta, bratići Salko, Sead i Zejnil sa porodicama, sestrići Sead i Aziz sa porodicama, bratična Bulka sa porodicom, djeverići Selim, Šaban, Mehmed i Muradif sa porodicama, komšinica Hedija, te porodice Podgorica, Durmo, Dedić, Hujić, Rapa, Fazlić, Alić, Malagić, Leventa, Oručević, Ploskić, Mehmedagić, Smječanin, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI TRG ZAVNOBiH-a br. 33/VIII, Alipašino polje.

NADŽIJA ALILOVIĆ, rođ. NIKOČEVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga NADŽIJA ALILOVIĆ, rođ. NIKOČEVIĆ preselila na Ahiret u utorak, 27. septembra 2016. godine, u 58. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Mašo, sin Alen, kćerke Alma i Aida, zetovi Vanja i Nedjeljko, unuke Dora i Rima, braća Muhamed i Dževdet, sestre Ismeta i Mirsada, snaha Nizara, zetovi Ćamil i Vero, bratić Ismar, sestrići Ermin i Aldin, sestrične Alisa, Azemina, Adelina i Ema, amidža Kemal sa porodicom, tetka Sevda sa porodicom, djeverovi Rašo i Safet sa porodicama, zaova Sanija, te porodice Alilović, Nikočević, Ciriković, Jokanović, Kurtović, Šabović, Agović, Brković, Hrković, Čekić, Neković, Kapisazović, Arović, Zejnilović, Kočan, Radončić, Hoti, Salihu, Zeka, Mavrić, Muminović, Šabotić, Batilović, Kalić, Čivović, Herenda, Ibrahimović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U DŽAMIJI BAKAREVAC, Pofalići. KUĆA ŽALOSTI: ul. RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 72.

MUHIDIN (FEHIM) LJUCA
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MUHIDIN (FEHIM) LJUCA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 30. septembra 2016. godine u 14 30 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Fatima-Mima, sestra Zlata sa porodicom, Leoire sa porodicom, prijatelji koji su ga mnogo voljeli i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U MALEZIJSKOJ DŽAMIJI, Čengić Vila I. KUĆA ŽALOSTI: ul. NEDIMA FILIPOVIĆA br. 15/V

VAHIDA AHMETHODŽIĆ, rođ. KAPO
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga VAHIDA AHMETHODŽIĆ, rođ. KAPO preselila na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 80. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred PLAVOG granapa u Pofalićima sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Zakira-Kira, brat Munib, bratići i bratične, sestrići i sestrične, amidžići i amidžične, djeverići i djeverične, zaovići i zaoveične, te porodice Ahmethodžić, Kapo, Kajmović, Šatrović, Panjeta, Hadžić, Hodžić, Vrabac, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI HUMSKA br. 127.

MEVLIDA (Osman) HASEČIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga MEVLIDA (Osman) HASEČIĆ preselila na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : djeca Lejla, Nusreta i Satko, unuci Jasmin, Anisa, Vedad, Asja i Sabina, praunučad, zetovi Sead, Đulbo i Jesenko, snahe Mirjana i Aida, zaove Galiba, Taiba i Dževahira, jetrva Ševala, bratići i bratična, sestrići, te porodice Hasečić, Hurem, Hercegovac, Ćiber, Sućeska, Vekić, Karačić, Lihić, Bahor, Karišik, Demirović, Gazibara, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U BAKIJSKOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MARKA MARULIĆA br. 2 C/X

MIDHAT (ISMET) IZMIRLIJA
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi MIDHAT (ISMET) IZMIRLIJA preselio na Ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2016. godine, u 91. godini života. Dženaza će se obaviti u srijedu, 28. septembra 2016. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13 15 sati, do groblja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : sinovi Mahir, Ismet i Mufid, sestra hadži Memnuna, snahe Fikreta, Alma, Arijana i Dina, unučad Amina, Emir, Mirza, Amir, Amela i Neijra, praunučad Esma i Edin, snaha Almasa, svastike Biba, Bedra i Radža, badžo Dževad, bratići i bratične, sestrići i sestrične, te porodice Izmirlija, Kestendžić, Teftedarija, Stambol, Bajraktarević, Ćatić, Nizić, Deljanin, Fejzić, Komić, Tirović, Bečić, Mešanović, Baraković, Katica, Fazlić, Fočo, Kadrić, Hajro, Hodžić, Bičakčić, Ćehajić, Efendić, Bravić, Peci, Hadžić, Mataradžija, Putica, Balić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U LUBINOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. MRAOVAC br. 3, Vratnik.

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page