Print This Page 
FATIMA (Hakija) SELIMOVIĆ, rođ. KAPIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FATIMA (Hakija) SELIMOVIĆ, rođ. KAPIĆ preselila na Ahiret u srijedu, 17. januara 2018. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. januara 2018. godine u 13 15 sati na haremu LIŠANI-Bijelo Polje, Mostar. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Mirsad, snaha Enisa, unučad Samra, Asmir i Mirza, praunuk Arman, brat Mehmed sa porodicom, sestra Edina, te porodice Selimović, Kapić, Žujo, Cerić, Bajrović, Pološka, Mulać, Šator, Ibrahimović, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 15 SATI U DŽAMIJI LIŠANI-BIJELO POLJE, Mostar.

MUHAMED (AHMET) HADŽIAHMETOVIĆ
Sa neizmjernom tugom i bolom javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi MUHAMED (AHMET) HADŽIAHMETOVIĆ nakon kraće bolesti preselio na Ahiret u srijedu, 17. januara 2018. godine, u 79. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. januara 2018. godine u 14 30 sati na porodičnom mezarju MOSTAĆI-Trebinje. Prijevoz iz Sarajeva obezbijeđen sa Otoke (trolejbuske okretaljke) sa polaskom u 9 00 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : supruga Hidajeta, sin Nedim, kćerka Elma, zet Emir, snaha Alma, unučad Benjamin, Alem, Adna i Ajla, brat Ćamil, sestre Aziza, Ramiza i Murta, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI HRASNO, Sarajevo. KUĆI ŽALOSTI: ul. BRČANSKA br. 2/II-Sarajevo.

HASIJA (Suljo) MUHIĆ, rođ. BUKVA
... za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HASIJA (Suljo) MUHIĆ, rođ. BUKVA preselila na Ahiret u srijedu, 17. januara 2018. godine, u 65. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. januara 2018. godine u 13 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. Prijevoz obezbijeđen isped garaže GRASA sa polaskom u 12 30 sati, do mezarja i nazad. O Ž A L O Š Ć E N I : suprug Hajdar, sin Elvir, kćerka Emira, braća Zijad i Mehmedalija, sestra Sehija, snahe Jasmina i Ferida, zet Sifet, bratići Kerim i Armin, bratične Zehrija i Minela, sestrići Sanel i Munir, sestrične Lejla i Mahira, djever Adil, jetrva Fatima, djeverići Asim i Hajrudin, djeverične Almedina i Mahira, te porodice Muhić, Bukva, Zahiragić, Hadžić, Selmanović, Džaferagić, Drinjaković, Džindo, Hodžić, Šetić, Grbo, Busnov, Vručak, Jusubašić, Hasanbegović, Lelo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 30 SATI U DŽAMIJI FALETIĆI. KUĆA ŽALOSTI: ul. BARUTHANA ČIKMA br. 17.

NERMIN (SALIM) SUBAŠIĆ
Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi NERMIN (SALIM) SUBAŠIĆ preselio na Ahiret u utorak, 16. januara 2018. godine, u 35. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. januara 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : otac Salim, majka Azra, sestra Nermina, nana Sulta Subašić, dedo Asim i nana Samija Hrnjić, amidža Tufo sa porodicom, amidžić Emir sa porodicom, daidžična Edina sa porodicom, tetke Fazila, Sadija, Sabina, Bernisa i Alma sa porodicama, tetić Vahidin sa porodicom, te porodice Subašić, Hrnjić, Đono, Džabija, Ražanica, Muminović, Halilović, Klačar, Berbić, Hadžić, Mujčić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U DŽAMIJI HRASNO. KUĆA ŽALOSTI: ul. TRG HEROJA br. 32/IX

FUADA (Fehim) SARAČ, rođ. MUFTIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga FUADA (Fehim) SARAČ, rođ. MUFTIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. januara 2018. godine, u 84. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 20. janaura 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Vedrana, sin Admir, sestre Ferida i Favzija-Zika, unučad Amila, Ada i Nedim, zetovi Halid i Muriz, snaha Amela, daidžična Fahira-Kika te porodice Sarač, Muftić, Kadribašić, Kapetanović, Abdurahmanović, Zeba, Lovrenović, Hasanbegović i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U CAREVOJ DŽAMIJI. KUĆA ŽALOSTI: ul. OMERA STUPCA br. 7.

VAHIDA (Mujo) BEGAN, rođ. ČORBADŽIĆ
Tužnim srcem obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga majka, nana i svekrva VAHIDA (Mujo) BEGAN, rođ. ČORBADŽIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. januara 2018. godine, u 77. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. januara 2018. godine u 14 30 sati na Bakijskom mezarju FALETIĆI 2. O Ž A L O Š Ć E N I : sin Elvir, kćerka Razija, snaha Dženana, unučad Dženita, Mustafa, Adnan, Hizreta i Sumeja, sestra Ramiza, zet Junuz, bratići i bratične, sestrići i sestrične te porodice Began, Čorbadžić, Bungur, Milanović, Metanović i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI DŽAVIDA HAVERIĆA br. 15/prizemlje.

HASIJA POLIMAC, rođ. DURIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga HASIJA POLIMAC, rođ. DURIĆ preselila na Ahiret u utorak, 16. januara 2018. godine, u 86. godini života. Dženaza će se obaviti u četvratk, 18. januara 2018. godine u 13 00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Maca, unuci, te porodice Polimac, Durić, Hasanbegović, Mujadinović, Sabljica, Čustović, Mišković, Sadiković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U CENTRALNOJ DŽAMIJI U POFALIĆIMA, ul. Orlovačka. KUĆA ŽALOSTI: ul. BRANILACA ŠIPA br. 23/VPR-Bare.

ISMET (IBRO) JAŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi ISMET (IBRO) JAŽIĆ preselio na Ahiret u srijedu, 17. januara 2018. godine, u 83. godini života. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 18. januara 2018. godine u 13 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerka Esma, sin Haris, braća Esed, Hajrudin i Hasan, sestra Bisera sa suprugom hadži Ejubom, unučad Berina, Aldijana, Alisa Tea i Tanita, praunučad Arabella, Lana, Ajlin i Amar, zetovi Zijad, Emin, Armin, Vedran i Muris, svastika Minka, bratići i sestrići, te porodice Jažić, Džampo, Mutap, Hadžić, Šurković, Jonuz, Šakić, Panjeta, Fočo, Bijedić, Gligorević, Bukvić, Kozić, Handžić i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 13 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI IVE ANDRIĆA br. 7/XIV

MEHMED (AHMED) SOKOLOVIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi i plemeniti MEHMED (AHMED) SOKOLOVIĆ preselio na Ahiret nakon kraće i teške boleste u srijedu, 17. januara 2018. godine, u 88. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. januara 2018. godine u 13 30 sati na Gradskom groblju BARE. O Ž A L O Š Ć E N I : kćerke Meliha i Alma, unuka Nađa, unuk Emil, praunuka Daisy, zetovi Ferid Rehić, Morten Rasmussen, Michael Taylor, bratići Ahmed, Tarik, Rijad i Amir sa porodicama, snaha Faiza, prijateljica Senada Berberović, te porodice Sokolović, Čapljić, Hadžiosmanović, Lalić, Lačević, Milosavljević, Filipović, Šurković, Rehić, Kamarić i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 30 SATI U DŽAMIJI CIGLANE. KUĆA ŽALOSTI: ul. HUSREFA REDŽIĆA br. 1/I, naselje Ciglane u Sarajevu.

UZEIR-Lelo (DERVIŠ) KAPIDŽIĆ
Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi UZEIR-Lelo (DERVIŠ) KAPIDŽIĆ preselio na Ahiret u utorak, 16. januara 2018. godine, u 61. godini života. Dženaza će se obaviti u petak, 19. januara 2018. godine u 14 00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO-Aleja veterana. O Ž A L O Š Ć E N I : majka Muediba, kći Ena sa majkom Lirijom, supruga Zinaida, sestra Alma-Džana, sestrične Maja i Anja, sestrić Ronin-Derviš, zetovi Alija i Brenson, te porodice Kapidžić, Agić, Mešković, Džumišić, Blair, Rotgiser, Hadžimuratagić, Hajvazović, Hadžiosmanović, Sultanović, Hadžić, Kulašević, Hodžić, Dervović, Višić, Fazlagić, Šukalić, Duran, Tomić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije. TEVHID ĆE SE PROUČITI ISTOG DANA U 14 00 SATI U KUĆI ŽALOSTI U ULICI ZMAJA OD BOSNE br. 60/IV

  strana 1 od 3  [slijedeca]
 Print This Page